neděle 28. září 2014

Začátek rokuZačátek roku 
Není 1. ledna, ale je to podobný začátek, protože v mnoha ohledech naše aktivity začínají v září! 
Tak tedy minulou neděli 21. září proběhla velké eucharistická slavnost na začátku pastoračního roku: mnoho lidí přišlo ve stejnokrojích nebo v barevných šálách. Tance a písně na vynikající úrovni, obětní průvod během mše, nebo spíše dvojí obětní průvod (druhý byla sbírka pro chudé a sirotky), který na mě zvláště zapůsobil: i přes vlastní chudobu, mnozí lidé přinesli dary, jídlo, peníze těm méně šťastným! 
Druhou událostí týdne je začátek školního roku v Bozoum. Ve středu 24. září se školy znovu otevřely a stovky studentů znovu nastoupily do školy. 
Naše školy zde na misii (tj. od mateřské školy až po gymnázium) přivítají v letošním roce více než 1 100 studentů. 
Ale nádherné je, že i státní školy znovu začínají fungovat, byť poněkud nesměle. A i to je skvělé, protože obvykle zde státní školy začínají výuku až v listopadu nebo v prosinci... Je to díky formaci a podpoře, kterou poskytujeme učitelům (za finanční podpory z České republiky a UNICEF). Ti přijali výzvu a ve středu ráno byli ve škole, aby přivítali děti. 
Je to jen malé semínko, ale i to je velmi důležité, protože děti tak mohou chodit do školy normálně! 
Během týdne se zintenzivňují přípravy na farní slavnost sv. Michaela. 
Katecheze, zpovědi, mše: vše je připraveno proto, abychom oslavili Boží ochranu nad farností i městem, která v letošním roce byla zvláště silná!