pátek 4. ledna 2019

Mezi Vánocemi a Novým rokem

Mezi Vánocemi a Novým rokem
Po Vánocích, v sobotu 29. prosince jsme dostali krásný dárek: jáhenské svěcení bratra Michaela. Bratr Michael je mladý karmelitán, který 8. prosinec složil slavné sliby. A v sobotu 29. se stal diakonem (jáhnem). Diakonát (jáhenství) je prvním krokem ke kněžství. Skutky apoštolů nám říkají, že církev (Peter, Jakub a další apoštolové) pochopila už ve velmi raných dobách, že je nutné vybrat lidi pro "službu" chudým. A tak si vybrali některé křesťany (včetně Štěpána) a vložili na ně ruce (jako znamení zasvěcení a vylití Ducha svatého). 

Bratr Michael bude mít jako své poslání hlásání Slova Božího (je to právě jáhen, který čte evangelium během mše) a službu, zejména těm nejchudším. Don Tonino Bello říkával, že zástěra je jediným liturgickým rouchem, které Ježíš oblékl: „Štola a zástěra jsou líc a rub stejného roucha: štola nám připomíná, že jsme služebníky evangelia a zástěra z nás dělá ty, kteří myjí nohy celému světu. A nebo - lépe řečeno - jsou jako výška a šířka jediného posvátného roucha služby; služby Bohu a služby bližním".

Takže v sobotu ráno se koná velká oslava v naší karmelské komunitě v Bangui. Pro tuto příležitost u nás vítáme kardinála Nzapalainga, arcibiskupa Bangui. Jezdíval často na Karmel, když tu byly tisíce uprchlíků, a nyní byl ohromen, když viděl rozdíl ve chvíli, kdy odešli. 

Liturgie se koná v jednom z vnitřních nádvoří misie pod několika přístřešky, aby se vešlo co nejvíce lidí. Sbor, tanečníci, ministranti, mnoho kněží a mladí karmelitáni, ti všichni přispívají ke krásnému slavení: živému a vnímavému, radostnému ale i uctivě tichému.

Po homilii kardinál vzkládá své ruce na bratra Michaela a modlitbou svěcení ho činí diakonem (jáhnem). Obřad trvá asi dvě a půl hodiny, ty ale ubíhají velmi rychle. 

A protože je sobota, musím se vrátit do Bozoum, abychom mohli slavit nedělní mši. A tak se po rychlém jídle vydávám na cestu do Bozoum: ujedu obvyklých 400 km, z nichž 250 je ve velmi špatném stavu. Odjíždím z Bangui ve 14:00 a do Bozoum se dostanu ve 20:15. 

V neděli 30. prosince slavíme svátek Svaté rodiny z Nazareta. Je to příležitost připomenout si velikost manželství a oslavit několik výročí - od 3 do 44 let! 

V pondělí 31. prosince slavíme mši jako poděkování za rok 2018, který se chystá skončit. Odpoledne a po celou noc jsou slyšet výkřiky a písně a nekonečné opakování "Bonne année". A tak "Bonne année" (dobrý rok) i vám všem!Anniversari di matrimonio
Anniversaires de mariage

Žádné komentáře:

Okomentovat