čtvrtek 1. března 2018

Je to Prozřetelnost!


Je to Prozřetelnost!
Také v Bozoum dál kráčíme postním obdobím. K přijetí křtu se připravuje sto dětí, mladých lidí a dospělých a přípravy se stupňují. Každou neděli po mši se s nimi setkávám a strávíme spolu čas v krátké katechezi. Každé páteční odpoledne se hodně zdejších křesťanů shromažďuje u modlitby Křížové cesty: 14 zastavení, při nichž se na chvíli ztišíme, nasloucháme, modlíme se a rozjímáme o Ježíšově utrpení.

V pondělí ráno zase vyrážím na cesty! Po krátké zastávce v Bouaru jsem odpoledne přejel do Kamerunu. Jedu s P. Enrico P. Cyriaque a vzali jsme s sebou jednoho bývalého studenta našeho gymnázia sv. Augustina - Fabrice Belaguina (studuje nyní ekonomii na Univerzitě v Bertoua). Hrancie překračujeme naštěstí snadno a rychle, pokračujeme dál směrem k Bertoua, kde přenocujeme. V úterý ráno vyrážíme v 5:30 a před polednem jsme v hlavním městě Yaounde (850 km od Bozoum). Zde se s radostí vítáme s našimi karmelitánskými spolubratry, kteří tu žijí a pracují ve dvou domech - v Nkoabangu (farnost) a Nkolbissonu (sídliště). Večer přilétá z Itálie P. Saverio, náš provinční představený.

Několik následujících dní věnujeme projednávání další spolupráce mezi našimi dvěma delegaturami. Jedna je tady v Yaoundé, kde naši mladí studují teologii, zatímco druhá je ve Středoafrické republice, kde prožívají mladí Kamerunci svůj noviciát a studují filozofii. V těchto dnech znovu zakouším, jak nekonečná je Boží Prozřetelnost. V sobotu ráno jsem dostala dobrou zprávu: jedna italská organizace se rozhodla, že zafinancuje fotokopírku pro naše gymnázium Sv. Augustína (abychom mohli kopírovat materiály pro studenty naší školy). Problém je ale v tom, že se ocitáme ve velké časové tísni: v Itálii je připravený kontejner, který má být brzy vypraven na cestu do Afriky a přístroj, vážící 200 kg, musí být dopraven do kontejneru do čtvrtka. Jsem na cestách, nemůžu toho moc udělat, ale vzývám o pomoc Prozřetelnost a důvěřuji. Probíhá velká výměna e-mailů a telefonních hovorů mezi Yaoundé, Chartúmem (Súdán), Bangui, Arenzanem, Janovem a Milánem. A přes všemožné i sněhové a byrokratické překážky je ve středu večer přístroj dopraven do našeho skladu v Arenzanu. Děkuji vám - Andreo, Muhamede, P. Davide, Vincenzo, Veronico, Thomasi, Andreo, Domenicu.

A Prozřetelnosti svěřuji s důvěrou i naše problémy, související s autem Charity, o které jsme přišli při lednové nehodě. Snažil jsem se žádat některé organizace, ale nikdo nám neumí pomoci. Tak jsem poslal zprávu na facebook a někteří přátelé začali reagovat. Potřebujeme sehnat 13.000 eur, za které bychom mohli koupit auto pro Charitu a teď už máme pohromadě 4.513 eur.

"Je to Prozřetelnost!", říká Manzoni ve svém románu "Promessi sposi". A je to tak!


Via Crucis

ancora gli orti di Bozoum
toujours les jardins potagers de Bozoum


riunione tra Padri del Centrafrica e del Camerun (e Italia, Nigeria ecc..)
réunion entre Pères du Cameroun et de Centrafrique (et Italie, Nigéria etc)

P.Saverio e p.Domenico