čtvrtek 29. března 2018

Velikonoce

Velikonoce
Po Květné neděli nabere cesta k Velikonocům rychlé tempo. V úterý ráno se chlapci, dívky, mladí lidé a dospělí, kteří se chystají přijmout křest, shromáždí ke krátké modlitbě a zamyšlení, které vede otec Matteo. Ráno předávám čerstvě vytištěné farní zpravodaje našim studentům střední školy a odpoledne vyrážím do Bouar.
Ale ještě než opustím Bozoum, zastavuji se ve městě v centru pro prodej a skladování rýže. Díky podpoře italské diecéze Cuneo jsme mohli zahájit opravu betonových nádrží u rýžoviště. Rezervoáry pro vodu umožňují závlahu polí v období sucha, což přináší dvě sklizně za rok. Ale v některých místech uniká voda skrz praskliny v přehradě mimo rezervoár, což snižuje kapacitu vodních zásob a ohrožuje závlahu rýžových polí. Dozvídám se, že družstevníci už vyčistili betonový rezervoár a začali odkopávat zeminu v místech, která je potřeba opravit.

Ve středu ráno v Bouar slavíme Missu Chrismatis. Je to mimořádný obřad, během něhož kněží obnovují své sliby a závazky, týkající se službě v církvi, biskup žehná oleje, které budou použity pro nemocné a katechumeny, při udělování svátostí, jako je křest a kněžské svěcení. Schází se nás tu čtyřicet kněží z celé diecéze, abychom slavili se svým novým biskupem.

Odpoledne se vracím do Bozoum. Zastavím se ve vesnici Bokaya, abych pozdravil Michela, starého katechetu. Odhaduji, že mu je téměř devadesát let! Je obklopen houfem pravnuků, na které je velmi hrdý! Zeleným čtvrtkem začíná velikonoční triduum. Čtvrtek je den, kdy oslavujeme ustanovení Eucharistie, svátost kněžství, probíhá obřad umývání nohou, který je Ježíšovým gestem lásky. V pátek si připomeneme Ježíšovo utrpení, smrt a v sobotu večer oslavíme Ježíšovo Zmrtvýchvstání a katechumeni přijmou svátost křtu.

Takže... Požehnané Velikonoce vám všem!


Domenica delle Palme
Dimanche des Rameauxla diga di Bohoro
le barrage du Centre Rizicole de Bohoro

Baba Michel di Bokaya


l'Altare della Deposizione
neděle 25. března 2018

Na cestách

Na cestách
Život na misii probíhá několik týdnů před Velikonocemi velmi intenzivně: pokračuje příprava katechumenů (probíhají zkoušky ze znalostí, prožíváme ztišení a modlitbu). Ve školách končíme druhý trimestr a začíná příprava Svatého týdne. 

Uprostřed týdne jedu do Baoro, kde mě zastihne a mile překvapí krásný déšť. Letos přichází první déšť o trochu dříve. Naposledy pršelo v polovině listopadu a nyní začíná zvolna opět období dešťů. Pokud budou deště pravidelné a vydatné, bude zemědělská sezóna plodná.

V sobotu před Květnou nedělí pořádáme tradičně pouť mládeže. Tento rok je jen jednodenní, cíl je asi 5 km od Bozoum. Vyrážíme v 8 hodin ráno, kdy už naplno nádherně svítí  slunce. Je nás zhruba 400 a cestou se modlíme. Zastavíme se u řeky a chvíli rozjímáme o slovech, která vyzdvihl papež František na Světovém dni mládeže: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Pak probíhají zpovědi a kolem 13. hod. slavíme společně mši svatou. Po ní si dopřejeme trochu odpočinku a s ohledem na velké horko se jdou (téměř) všichni zchladit do řeky Ouham. Kolem 15. hod., kdy jsme připraveni vyrazit na cestu zpět, se spouští příjemný déšť. V dešti se vracíme do Bozoum. Navzdory únavě chlapci a dívky cestou zpívají, mávají palmovými větvemi, které našli u cesty. Je to téměř předehra k zítřejší slavnosti - Květné neděli.
 
pátek 16. března 2018

Sedm noviců a biskup


La danza in chiesa, a Bocaranga, senza limiti di età
la danse à l'église à Bocaranga. Pas de limites d'age!
Sedm noviců a biskup

Na konci minulého týdne přijela do Bozoum skupina sedmi karmelitánských nováčků. Pět z nich jsou mladí Kamerunci a dva Středoafričané, po dobu jednoho roku žijí v karmelitánské komunitě a účastní se společného života, modliteb a formace.

Jejich návštěva v Bozoum, při které je doprovází otec Alexandre, je příležitostí poznat život ve společenství a objevit zvláštní dar, kterým je život farnosti. Navíc organizují pro budoucí novokřtěnce, kteří přijmou o Velikonocích křest, tři katecheze. V neděli, v pondělí a v úterý se setkávají s katechumeny a mluví s nimi o křtu, eucharistii a svátosti smíření.

Ve středu ráno odjíždím do Bocaranga, čeká mě 125 km dlouhá cesta. Silnice je spíše špatná, ale za 3,5 hodiny jsme nakonec do cíle dorazili.

V Bocaranga se setkáváme v rámci pracovního setkání se členy farní rady a Charity. Zastupujeme zde pět farností: Bossemptele, Bozoum, Bocaranga, Ndim a Ngaundaye. Je to skvělá příležitost pro sdílení, výměnu informací o tom, čím žijeme a co děláme v našich kostelech a farnostech, abychom pomohli těm, kteří pomoc potřebují a také tu probíhá svědectví těch, kteří koordinují práci Charity.

Zatímco pracujeme v Bocaranga, máme radost ze setkání s novým biskupem Mons. Mirkem. Je na zpáteční cestě po návštěvě města Ndim. Toto město leží z bezpečnostního hlediska v tzv. "červené" zóně, protože jsou tam přítomní rebelové ze Seleka, 3R, MPC atd. Je to vážný problém. Minusca (mezinárodní mírové síly OSN) v té oblasti zřídka kdy zasahují a ozbrojené konflikty jsou tu na denním pořádku: krádeže, rabování, žhářství, ilegální zátarasy, vydírání, mučení, znásilňování.

Při příjezdu do Bocaranga si všímám jednoho obrněného vozu a dvou aut OSN jak odjíždějí od policejní stanice. Odváží mladíka, který šel večer předtím vykrást jednu prodejnu a zabil při tom majitele. Problém je, že "spravedlnost" tu nemá v rukou policie nebo úřady, ale je ovládána rebely ze skupiny 3R. "Modré přilby" tentokrát do případu zasahují a zabraňují tomu, aby byl mladík zlynčován na místě davem. Prozatím byl jen odvezen, ale jaký bude nakonec jeho osud?  
Tento týden jsme v Bozoum začali přijímat opět nové uprchlíky - 73 rodiny musely utéct z města Paoua a z okolních vesnic, kde se rozpoutávají nové boje a násilí
Cesta k míru je dlouhá a plná překážek. Ještě delší než cesta mezi Bozoum a Bocaranga!

.
Catechesi dei Novizi
I rifugiati di Paoua
Sessione formazione Caritas a Bocaranga

neděle 11. března 2018

8. března a další...


8. března a další...
Cesta postním obdobím pokračuje, připravujeme katechumeny na přijetí křtu o Velikonocích a v Bozoum také slavíme Mezinárodní den žen.
Ještě předtím, v pondělí, se vydávám malým letadlem OSN z Bozoum do Bangui. Je ale špatné počasí, silné turbulence během letu mě vyřadily z provozu dokonce na několik dní... V Bangui jsem si prohlédl rozestavěnou Zemědělskou školu, práce krásně postupují dopředu. Ve středu ráno se vracím autem do Bozoum.
Tam probíhají mezitím přípravy na výše zmíněné události, zejména se na na naší střední škole Sv. Augustina chystá příprava oslav dne žen. Sestra Annita je duší těchto okamžiků, kromě toho, že je zástupkyní ředitele této školy. Se studentkami připravuje program a ten probíhá v radosti, s písněmi a tancem. Dívky tedy rozhodně umí projevit nadšení! Je to také dobrá společná příležitost zamyslet se nad slovy Jana Pavla II., která napsal: "Díky vám, ženy, právě proto, že jste ženami! Díky za vaši vnímavost, která je pro vás tak specifická, která obohacujete chápání světa a přispívá k plnosti lidských vztahů."

Ve Středoafrické republice ženy nemají snadný život: od dětství se musí prosazovat ve světě, ve kterém je na prvním místě téměř vždy muž. Boj o možnost studovat, o svou důstojnost, o rodinu, o život, je nedílnou součástí života každé ženy ve Středoafrické republice (a nejen zde!). Studium a škola je důležitou součástí tohoto boje.
Proto na podporu našich dívek zahájili naši přátelé v Cuneo novou iniciativu: pěstitelé květin a se rozhodli nabídnout z prodeje každé rozkvetlé květiny 1 euro a to bude určeno k vytvoření fondu na stipendia pro dívky, které navštěvující naši školu. Vivat - ženy!