pátek 28. prosince 2018

Vánoce podruhé a šťastný nový rok!
Vánoce podruhé a šťastný nový rok!

A Vánoce jsou tady, díky Bohu! Bylo to už tolik cítit ve vzduchu. V pátek odpoledne 21. prosince jsme uspořádali malou oslavu v centru pro sirotky, které se jmenuje "Duha". Kolem malé kolébky strávily děti a zvlášť malé holčičky šťastné chvíle s písněmi, hrály se scénky a dokonce došlo i na drobné dárky (jako třeba limonády, oříšky, sušenky, mýdla...).

V neděli 23. prosince jsme tu měli nečekanou návštěvu našeho diecézního biskupa Mirka, který s námi oslavil mši v 8:30 a pozval nás k prožití Vánoc, naplněných přítomností Boží a připomenutím si všech, kteří trpí v našem okolí i v celé Středoafrické republice. 

V pondělí večer, v den, kdy se všude začínají slavit vánoční mše... jsme také slavili, neměli jsme sice mši o půlnoci, ale už v 19 hodin (trochu z bezpečnostních důvodů, ale také kvůli zimě a trochu i proto, že se jedná o místní tradici). Přišlo veliké množství lidí. Vždycky znovu a znovu je velice emotivní slyšet, když ten veliký zástup přítomných „exploduje“ při Gloria, ale také pozorovat soustředěnost dospělých a dětí vůči tomu, co slavíme a žijeme.

V úterý ráno jsme se shromáždili na slavnostní mši v 8:30. Mnoho dětí přišlo a mělo v rukou panenky, vrtulníky, auta, píšťalky a trumpetky... Dnes jsou středem pozornosti!

Za pár dní ukončíme tento rok. Ten rok byl krásný, protože jde o dar od Boha, a to včetně únavy a různých těžkostí. Přeji vám všem šťastný rok 2019, protože i ten bude darem od Boha! Přijmeme ho z jeho rukou. Když se odevzdáme do jeho náruče, nebude ušetřeni všech bolestí a utrpení, ale on je ponese s námi neboť radosti a těžkosti se stanou součástí jednoho velkého Božího plánu lásky, který má Bůh pro každého z nás a pro celé lidstvo!

Festa di Natale al centro orfani Arc en ciel
Fete de Noel au Centre des Orphelins Arc en Ciel


P.Matteo


Messa di Natale
Messe de Noel


Un piccione verde
un pigeon
pátek 21. prosince 2018

Radostné Vánoce!


Radostné Vánoce!

Tak už je všechno vánoční! Jak to tak bývá v závěru adventu, velká vánoční radost se najednou blíží velkou rychlostí. V letošním roce jsme převzali tradici novény a po dobu devíti dnů jsme se každé odpoledne scházeli v kostele ke chvíli modlitby a ztišení. Účast byla velká a doufám, že pomůže mně i mým farníkům k lepší připravenosti na vánoční událost, která proměnila dějiny světa. Modlete se za to, abychom také my proměnili svůj život!

Minulou neděli jsme slavili svátek sv. Jana od Kříže, jednak je to náš zakladatel a jednak patron jedné ze tří kaplí, které jsou zde v Bozoum. Mši předsedal diecézní kněz otec Firmin, který byl vysvěcen před dvěma měsíci, spolu s Flavienem a Martialem. Byl tam také otec David Sollami z naší Procury, která je zázemím misionářů v italském Arenzanu. Slavíme mši venku v přírodě, protože v kapli není dost místa. Přesto, že je velké vedro, přišlo mnoho lidí.

Měsíc prosinec znamená také ukončení prvního trimestru v našich školách a pro více než 1 800 dětí, které navštěvují naše školy tady v Bozoum, začátek vánočních prázdnin.

Loučím se s vámi vánočním přáním: "Každý rok o Vánocích poznáváme, že pravý "duch" tohoto výjimečného času není to, co máme, ale to, co jsme; každý z nás je ve skutečnosti Boží dítě a to je ten pravý a jediný zdroj vánoční radosti; to je to, co dělá každé Vánoce "šťastné".

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2019 vám přeji z BozoumRiunione trimestrale dei Professori del St.Augustin
Réunion du 1er trimestre des enseignants du Lycée St.Augustin
pátek 14. prosince 2018

Sláva - internet!riparazione InternetSláva - internet!

Konečně nám zas v Bozoum funguje připojení k internetu! Ve Středoafrické republice není snadné připojit se. V některých oblastech je k dispozici síť 3G, ale ne tady v Bozoum. Trvá to už mnoho let, náklady jsou poměrně vysoké a rychlost je spíše nízká (bylo by lepší, kdyby to bylo naopak!). Máme proto na misii systém, který využívá připojení přes satelit. Poslední měsíc ale bohužel spojení nefungovalo. Takže žádné spojení, nepočítáme-li troškaření mezi 21 hod. a 21:30 z místní telefonní sítě. Nakonec jsem se nám podařilo najít technika v Bangui. Ve středu jsme vyměnili kabely a nainstalovali anténu. 

Mohu tedy znovu pokračovat ve vyprávění příběhu z minulého týdne. Připojení k internetu jsem využíval při mém cestování, když jsem byl na jiných místech. Sobotní odpoledne 8. prosince, druhý den po oslavě slibů bratra Michaela, se přesouváme s mladými spolubratry karmelitány k jeho příbuzným, kteří uspořádali malou párty. Po příjezdu je bratr Michael s přáteli obřadně pozdraven jeho rodiči a příbuznými a všichni jsou pozváni k oslavě.

Pak jsem se vydal na cestu do Bozoum, kam jsem dorazil po dvou hodinách. V neděli ráno sloužím ve farnosti dvě mše a odpoledne vyrážím do Bouar. Ale mám problém s autem, selhává spojka, tak do Bouar jen tak tak dojedu. Spolubratři mi půjčují jejich auto, abych mohl s P. Saveriem, naším provinciálem, pokračovat do Baora. Jede s námi i P. Alexander (z Kamerunu) a bratr Joseph (z Nigérie). V pondělí brzo ráno opouštíme Baoro a kolem 11. hod. jsme již v Bangui. Den ubíhá, navštěvujeme farmu u misie, absolvujeme setkání v budoucí zemědělské škole, která se už chystají zahájit výuku. Večer společně sloužíme mši, během které mladý spolubratr z Kamerunu skládá své první sliby, musely být odložené kvůli jeho zdravotním problémům. V úterý opouštím těsně před polednem Bangui. Cesta je dlouhá a náročná, kvůli špatné údržbě je cestování stále obtížnější. První 300 km bylo nedávno vyasfaltováno, ale už teď je na víc než polovině trasy asfalt spíše vzpomínkou než skutečností. Posledních 90 kilometrů mezi Bossemptele a Bozoum je velkým zklamáním: práce začaly před více než třemi měsíci, ale stavební společnost zvládla opravit pouhých 15 km (a ještě nekvalitně). Mají k dispozici dva nákladní automobily, grejdr, nakladač, ale žádný stroj na zhutnění. Při průměrné rychlosti prací, která je menší než 200 metrů denně, myslím, že opravu silnice dokončí tak za rok a půl, tedy doufám. 
Chce to prostě dál kuráž!


I vitelli al Carmel di Bangui
Les veaux du Carmel de Bangui

fr Jean Michel


Sosta a Boali
Pause à Boali


la strada tra Bossemptele e Bozoum, la parte "riparata"!
la route entre Bossemptele et Bozoum, la partie déjà "reparée"sobota 8. prosince 2018

Svátek 1. prosinec a jiné události
Svátek 1. prosinec a jiné události 

1. prosinec je ve Středoafrické republice národní svátek par excellence. Je to datum vyhlášení samostatné republiky, které se událo v roce 1958 (vyhlášení nezávislosti pak přišlo o dva roky později, v roce 1960). Oslavám předchází měsíc příprav, zejména nácvik slavnostní přehlídky. Dvakrát nebo třikrát týdně bývá zablokováno celé město (resp. všechna města), aby se mohly školy a různá sdružení účastnit nácviku oslav této události v ulicích.

Pak přichází den této slávy. Den předem bývá věnován modlitbám, kterých se zpravidla účastní všechny hlavní autority. Pátek 30. listopadu (mimo jiné je to výročí nádherné návštěvy papeže Františka ve Středoafrické republice v roce 2015), se scházíme v přeplněném kostele a modlíme se s vírou a nadějí za tuto zemi, která je těžce zkoušená válkou.

Biskupové vyzvali křesťany, muže a ženy dobré vůle po celé zemi, aby se "vzdali letošních oslav 1. prosince". Je to historické rozhodnutí, které se ještě nikdy za dobu 60 let nestalo. Připomínají tím gestem vážnost situace: více než 80 % země stále zůstává v rukou ozbrojených skupin. 
V posledních týdnech došlo k mnoha útokům proti civilistům - poslední se stal 15. listopadu v Aliandao, kde bylo zabito nejméně 72 lidí, včetně dvou kněží, byl vypálený uprchlický tábor poblíž katedrály, který poskytoval bezpečí 26 000 lidem.

Rozhodnutí biskupů se setkalo s podporou a sympatiemi mnoha lidí. Vláda však přijala tuto výzvu jako urážku a napětí bylo velmi silné. V Bozoum, stejně jako i v mnoha jiných městech, se připomínka vyhlášení republiky přesunula na pátek (zdejší prefekt měl zrovna jinde jiné povinnosti...). Výzva biskupů pomohla mnoha lidem k tomu, aby si kladli otázky, co vše je třeba vykonat, aby se do země vrátil mír. Mezitím v Bozoum vítáme naše provinční představené, přijíždí nás navštívit P. Saverio. Setkáváme se s ním ve čtvrtek v Bouar, schází se všichni karmelitánští otcové, kteří žijí a pracující ve Středoafrické republice (je nás osm Italů, osm Středoafričanů a jeden kněz je z Kamerunu).

Dnes, 8. prosince, je svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. V Bouar, v klášteře St. Elie prožíváme chvíle velké společné radosti: mladý středoafrický bratr Michael skládá slavnostní sliby. Zavazuje se obětovat svůj život a žít v čistotě, chudobě

pastori Peul


fr Michael

pondělí 3. prosince 2018

Středoafrický smutek
Středoafrický smutek

Během těchto týdnů máme velké problémy s připojením k internetu. Náš systém, který běží přes satelit, přestal fungovat, připojení přes data telefonních operátorů je nespolehlivé... V těchto dnech jsem kvůli různým povinnostem stále na cestách.

V pátek jedu do Bangui a hned druhý den se zase vracím do Bozoum, doprovázen naším provinciálem P. Savio, a P. Paolo Arosio, ten druhý přijel navštívit naše misie poprvé. Když jsme dorazili do Bossemptele, 300 km od Bangui, auto se nám rozbilo a nechtělo pokračovat: zlomila se převodovka. Spolubratři nám naštěstí vypomohli a mohli jsme v další cestě pokračovat.

V neděli na Slavnost Krista Krále slavíme mši poblíž města na hoře Binon. Tento blog teď píši v Bocaranga, kde mám přestávku při cestách mezi Bouar, Bocaranga, Ndim a Ngaoundaye. Doprovázel jsem do Bocaranga Pierre a jeho ženu. Pierre navštěvuje zdejší vzdělávací centrum pro budoucí katechety. Jedu sem ale také proto, že německá Caritas nám pomáhá s podporou škol v regionu (jde celkem o 65 škol a 250 učitelů). Přispívají na platy zdejších učitelů, měsíčně to vychází asi 22,5 eur na jednoho učitele. Oblast je velmi obtížně dostupná, velkým problémem je tu přítomnost ozbrojených skupin rebelů, s nimiž jsem se na cestě také potkal. Díky Bohu mě nezastavili, ale cesta probíhala ve velkém napětí...

V těchto dnech udělali středoafričtí biskupové historické rozhodnutí: vydali výzvu křesťanům a lidem dobré vůle, aby se neúčastnili oslav 1. prosince (národní svátek). Rozhodnutí je to závažné, ale nutné, protože země je ve smutku. Důvodem je to, co se stalo v Alindao, bylo tam zabito přinejmenším 72 lidí, včetně dvou kněží, důvodem jsou útoky, které se stávají vlastně už permanentní. Není tedy důvod radovat se, když 80% území v této zemi mají pod kontrolou ozbrojené skupiny rebelů.


Ngaoundaye

I Caschi blu - MINUSCA
RIBELLI vicino a Nagoundaye
les Selekas près de Ngaoundaye