sobota 24. června 2017

Školní rok je (téměř) u konce - část 2.

Školní rok je (téměř) u konce - část 2.

V sobotu 17. června dostali chlapci a dívky z Lycea St. Augustin vysvědčení. V letošním roce si můžeme dovolit odměnit nejlepší studenty z každé třídy stipendiem, které jim umožní studium na příští rok zdarma.
V neděli jsme uzavřeli školní rok ve školce Sv. Marty, také ve škole pro alfabetizaci dospívajících a v ZŠ „Isidore Bakanjia“. Je tu spousta lidí! Žáků je téměř 1 250, a navíc tu jsou jejich rodiče, někteří jsou velmi hrdí na úspěchy svých dětí. Pro prvních 15 žáků v každé třídě máme jako dárky připravené sazeničky ovocných stromů, které pak zasadí společně se svými rodiči, jako připomínku a závazek na konci tohoto školního roku. V úterý začínají „našim velkým“ studentům z Lycée St. Augustin písemné maturitní zkoušky. Je jich 17 a jsou velmi rozrušení. Tyto testy jsou pouze písemné a trvají čtyři dny. Kopie jsou pak odeslány do Bangui, kde budou opraveny a do 3 - 4 týdnů budou výsledky vyhlášeny v rozhlase... A v neděli se stala další krásná věc: náš pěvecký sbor získal první cenu v soutěži, pořádané pro sbory působící v diecézi!

Ve čtvrtek odjíždím do Bocaranga. Cesta je zase špatná, v období dešťů je vlastně spíš horší a horší. Ujet vzdálenost 125 km trvá více než 3 hodiny. Tam se setkávám s otci kapucíny a se sestrami. Ve městě došlo 2. února k ozbrojenému útoku a všichni se z toho stále vzpamatovávají. Bohužel je stále pořád v ovzduší hodně nejistoty. Jen několik kilometrů od města se aktuálně usadilo asi 200 ozbrojenců z bývalé Séléka. A i přes nadějnou dohodu, která byla podepsaná v Římě v těchto dnech, existuje jen velmi malá naděje, že příměří reálně vstoupí v platnost. S podporou několika evropských Charit, zejména s Cordaid, jsme mohli pomoct některým školám, distribuovali jsme školní potřeby pro více než 5 000 dětí. Vyrábíme 400 lavic pro školy, které by měly žákům začít sloužit od začátku školního roku, od března podporujeme učitele také malým měsíčním příspěvkem.


c'è anche qualche bocciato...
pas admise...
Inizia la Maturità
commencement du BAC

Il ritorno della Corale
le retour de la ChoraleI banchi per le scuole
les table-bacs pour les écoles