sobota 26. listopadu 2016

Řím a Praha

Řím a Praha
Ve čtvrtek 17. listopadu jsem se přesunul z Bruselu do Říma, kde jsem zůstal až do úterního rána.
Jsou to dny plné schůzek, jednání, rozhovorů. Ale jsem teď v Římě především proto, že v sobotu 19. listopadu bude obřad, při kterém papež jmenuje nové kardinály, mezi nimiž bude i arcibiskup Bangui, Dieudonné Nzapalainga. Jedná se o prvního kardinála za Středoafrické republiky, a je to (další) dar, který František dává Středoafrické republice a kterým uznává velké dílo smíření a zprostředkování, které arcibiskup z Bangui v posledních letech vykonal.

Ve čtvrtek odpoledne tam začínám okamžitě se setkáními. V těchto dnech následuje jedna schůzka za druhou: setkání s FAO, na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu zemědělství. Usilujeme o to, aby lidé dali své dovednosti k dispozici a mohli napomoct rozvoji Středoafrické republiky. V sobotu ráno jsem v bazilice sv. Petra. Je tu spousta lidí mezi nimiž vyniká delegace ze Středoafrické republiky se žlutými klobouky a (zejména) vřelostí písní a účastí. V 11 hodin začíná obřad. Vstupují noví kardinálové, kteří zastupují mnoho zemí světa (Sýrie, Středoafrická republika, USA, Španělsko, Bangladéš, Malajsie, Albánie ...) a jsou jasným obrazem církve, usilující o hlásání Krista i v těch nejobtížnějších místech.

Po mši na sebe středoafrická delegace upozorňuje před vstupem do svatého Petra tanci a písněmi, kterými vyjadřuje slávu tohoto velkého daru Františka pro Středoafrickou republiku. Také se s velkou radostí potkávám se sestrou Klárou, sestrou Grazianou a sestrou Rosalií, františkánskými misionářkami z Fiesole, které mnoho let působily (až do roku 2015) v Bozoum.

V neděli se přesunu do Orte, abych pozdravil Maurizia Urbani, který vytvořil webové stránky http://www.bozoum.org/  Vidět znamená věřit!
Pondělí věnuji především médiím. V dopoledních hodinách jdu do Vatikánského rozhlasu na rozhovor http://it.radiovaticana.va/news/2016/11/22/centrafrica,_p_gazzera_lonu_potrebbe_fare_meglio_e_di_pi%C3%B9/1273975. V odpoledních hodinách jsem v TV2000, v televizním pořadu "Deník papeže Františka" http://www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco/video/il-diario-di-papa-francesco-puntata-del-21-novembre-2016/

V úterý ráno konečně přijíždím do Prahy, kde mám také sérii po sobě jdoucích setkání, rozhovorů a prezentací o Středoafrické republice. Hodně práce zde se zde pro Středoafrickou republiku dělá, a to ve spolupráci s otci karmelitány (zejména s neúnavným otcem Anastasiem), ale zvláště s přáteli ze SIRIRI, což je nevládní organizace podporující ve Středoafrické republice různé zdravotní a vzdělávací projekty. Jsou to oni, kdo v září přijeli do Bozoum vyškolit 130 učitelů v nové metodě "Škola hrou v SAR - Apprendre en jouant". Setkávám se také s pomocným biskupem Václavem Malým, který byl v Bozoum vloni.
Také jsem využil tuto příležitost k návštěvě některých velmi pěkných škol, kde pracují přátelé ze SIRIRI. Svými zkušenostmi hodně přispěli k cíli zlepšit vzdělávání ve Středoafrické republice.čtvrtek 17. listopadu 2016

Evropa - Středoafrická republika
Evropa - Středoafrická republika

V těchto dnech jsem trochu zpomalil v psaní blogu, ale množství práce nezpomaluje...
Zatímco (trošku) odpočívám, potkávám mnoho lidí, kteří projevují zájem o Bozoum a zejména Středoafrickou republiku. Např. s Paolo Silvestro jsme připravili kalendář na rok 2017, který bude dokončený už velmi brzy. Bude v něm mnoho krásných fotografií...

V sobotu 12. listopadu byl jsem se setkal s italskou asociací "Přátelé Středoafrické republiky", která uspořádala charitativní večeři na podporu projektů, které s námi realizuje ve Středoafrické republice. S nimi jsme začali pracovat v roce 2004 zejména v oblastech zemědělství a zdravotnictví.

V pondělí 14. listopadu jedu na malou chvíli domů do Cunea a v 17.30 už jsem na letišti, protože letím do Bruselu. Tam se setkávám s Marcelou z organizace "Církev v nouzi". Přijíždím sem proto, abych se 17. 11. zúčastnil konference na téma Středoafrické republiky. Bude probíhat diskuzní "kulatý stůl" i za účasti zástupců vlády SAR. Mezinárodní společenství má na programu hledání řešení a plány, které by v příštích pěti letech přinesly zlepšení situace v SAR.

Členové Evropské unie zasedli k jednáním ještě den před před setkáním u "kulatého stolu" se zástupci občanského sektoru a různých národních a mezinárodních nevládních organizací, probíhají tu jednání s vládou a formulují se oblasti témat, která zneklidňují obyvatele země.

Setkání se účastní řada zástupců Středoafrické republiky, včetně imáma a evangelického pastora, kteří spolu s arcibiskupem Bangui, vytvořili platformu náboženských autorit, které přispěly zásadně k obnově míru v SAR. Účastní se také několik ministrů a dokonce i prezident SAR. Společně jsme hodně diskutovali o tom, co lze realizovat a co by bylo třeba uskutečnit. 

A doufáme a modlíme se, aby ta všechna práce přinesla své ovoce!

Právě dnes mi sem volal p. Enrico, aby mě informoval, že mírové jednotky OSN dnes opustily Bozoum. Mezi obyvateli Bozoum to vyvolalo veliké zneklidnění, obávají se, že to může přinést zhoršení bezpečnostní situace... Doufáme a modlíme se!neděle 6. listopadu 2016

Itálie


Itálie
Tak jsem už deset dní v Itálii.
Jsou to dny plné setkání, nových nápadů, snad i odpočinku (doufám!).
Přijel jsem do Turína 26. října, po krátkém setkání s rodinou jsem strávil sobotu a neděli 29. a 30. října v Arenzanu a v Janově, a to kvůli dvěma důležitým událostem: slavným slibům a jáhenskému svěcení dvou našich mladých karmelitánů: bratra Lorenza a bratra Odilona. Bratr Odilon je ze Středoafrické republiky a dokončuje tu studium teologie, proto přijel na několik let do Itálie. Za pár měsíců se vrací do Středoafrikcké republiky, aby začal svou pastorační práci ve své zemi.

Slavné sliby jsou definitivní závazek, konkrétně se jedná o slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Jedná se o velmi důležitý moment pro naše dva mladé spolubratry, ale také pro naši provincii.
Je to také silný moment oslav a díkůvzdání za dar povolání a za dar bratrství. Je  pěkné setkat se znovu se spolubratry kněžími, protože vzdálenosti, které nás dělí, jsou velké. Není tedy možné se příliš často setkávat. V následujících dnech budu navštěvovat některé přátele a v následujících týdnech navštívím ještě další... A je to vždycky zázrak objevovat jejich pozornost a lásku k Bozoum a k tomu, co se tam děje...