sobota 24. září 2016

Vzdělávání...




Vzdělávání...
Minulý pátek jsem odjel z Bozoum kolem jedné hodiny odpoledne. Silnice je špatná, ale pořád se nějak dá projet, kolem šesté večer jsem přijel do našeho kláštera St. Elia v Bouar, asi 250 km od Bozoum. Přijíždím proto, že naši mladí ve formaci končí týden duchovních cvičení a večer někteří z nich (osm) obnoví své sliby na dobu jednoho roku.
V sobotu ráno stojí pět mladých mužů (dva ze Středoafrické republiky a tři z Kamerunu), připravených přijmout karmelitánský hábit a začít noviciát (rok intenzivní duchovní a komunitní zkušenosti). V odpoledních hodinách dalších pět (jeden z Kamerunu a čtyři ze Středoafrické republiky) ukončí roční noviciát a skládají Bohu své první sliby, a to slib čistoty, chudoby a poslušnosti.
Je to silný a krásný moment vděčnosti Bohu za tyto mladé lidi na cestě.
V šest večer odjíždím v dešti do Baoro, kam jsem přijel kolem půl osmé: je to jen 60 km, ale cesta je jak řeka plná bahna ... Po poměrně krátkém odpočinku druhý den odjíždím v půl páté ráno z Baoro a krátce před osmou jsem v Bozoum, právě včas dát si "rychlou" kávu a především odejít sloužit nedělní mši.
V pondělí ráno pokračuje seminář 150 učitelů základních škol, realizovaný v rámci projektu "Škola hrou v SAR". Dopoledne jsem odjel na letiště (přistávací plocha je v podstatě velká prašná plocha...) přivítat Adriena z francouzského velvyslanectví, které financuje velkou část tohoto vzdělávacího programu pro učitele.
Seminář probíhá velmi dobře, a to jak díky nadšení českých dobrovolníků ze SIRIRI, tak i učitelů.
Ve čtvrtek jsme seminář ukončili a předali diplomy. Autority z města se účastní závěrečné ceremonie a my doufáme, že mnoho škol bude otevřeno této nové zkušenosti a novému stylu výuky...