sobota 24. září 2016

Vzdělávání...
Vzdělávání...
Minulý pátek jsem odjel z Bozoum kolem jedné hodiny odpoledne. Silnice je špatná, ale pořád se nějak dá projet, kolem šesté večer jsem přijel do našeho kláštera St. Elia v Bouar, asi 250 km od Bozoum. Přijíždím proto, že naši mladí ve formaci končí týden duchovních cvičení a večer někteří z nich (osm) obnoví své sliby na dobu jednoho roku.
V sobotu ráno stojí pět mladých mužů (dva ze Středoafrické republiky a tři z Kamerunu), připravených přijmout karmelitánský hábit a začít noviciát (rok intenzivní duchovní a komunitní zkušenosti). V odpoledních hodinách dalších pět (jeden z Kamerunu a čtyři ze Středoafrické republiky) ukončí roční noviciát a skládají Bohu své první sliby, a to slib čistoty, chudoby a poslušnosti.
Je to silný a krásný moment vděčnosti Bohu za tyto mladé lidi na cestě.
V šest večer odjíždím v dešti do Baoro, kam jsem přijel kolem půl osmé: je to jen 60 km, ale cesta je jak řeka plná bahna ... Po poměrně krátkém odpočinku druhý den odjíždím v půl páté ráno z Baoro a krátce před osmou jsem v Bozoum, právě včas dát si "rychlou" kávu a především odejít sloužit nedělní mši.
V pondělí ráno pokračuje seminář 150 učitelů základních škol, realizovaný v rámci projektu "Škola hrou v SAR". Dopoledne jsem odjel na letiště (přistávací plocha je v podstatě velká prašná plocha...) přivítat Adriena z francouzského velvyslanectví, které financuje velkou část tohoto vzdělávacího programu pro učitele.
Seminář probíhá velmi dobře, a to jak díky nadšení českých dobrovolníků ze SIRIRI, tak i učitelů.
Ve čtvrtek jsme seminář ukončili a předali diplomy. Autority z města se účastní závěrečné ceremonie a my doufáme, že mnoho škol bude otevřeno této nové zkušenosti a novému stylu výuky...

neděle 18. září 2016

Stěhování, cestování a formaceStěhování, cestování a formace
Kvůli pracím v kostele jsme se přesunuli na slavení nedělní mše do velkého sálu divadla. Je to dočasné řešení, které nám ovšem umožní ještě více se radovat z rozšířeného a obnoveného kostela...
V těchto dnech jsme začali připravovat 24 vitráže... a pomalu pokračujeme dál!
V pondělí jsem odjel do Bangui a vrátil jsem se ve středu ráno s velkou skupinou přátel z Čech, z Prahy a okolí. Jsou to dobrovolníci ze SIRIRI, nevládní organizace, která nás podporuje a pomáhá nám už mnoho let. Jsou to právě oni, kteří vytvořili projekt "Apprendre en jouant" (Učení hrou). Je to velmi zajímavý projekt, který poskytuje nový, více aktivní přístup k výuce a který pomáhá prvňáčkům přemýšlet a učit se a zároveň je baví. Vyučuje se v národním jazyce (Sango) namísto francouzštiny, a to jak čtení, tak psaní...
Po roce experimentování v naší základní škole a vzhledem k vynikajícím výsledkům, bychom rádi rozšířili naše zkušenosti dále. A tak jsme ve čtvrtek začali týdenní školení pro 150 učitelů z veřejných i soukromých škol v Bozoum a v dalších městech a obcích v našem regionu.
Poslední novinka: http://www.bozoum.org/
Je to myšlenka přítele Maurizia Urbani, který stránky představuje těmito slovy:
Jmenuji se Maurizio a jsem laik šíleně zamilovaný do Boha a jeho Matky. Snažím se pečlivě kultivovat moji malou duchovní zahrádku a mám velkou úctu k bližním, ať už jsou to katolíci (jako já), nebo patří k jiné víře nebo jsou ateisty.
Nemám předsudky vůči komukoli a přijímám dialog s každým, pokud zůstane v mezích slušnosti a slušného jazyka.
Mám velký zájem o dějiny církve, a také o řády a kongregace: od mnichů poustevníků po řeholníky kazatele, od kontemplativních řádů k misionářům.
Stránky bozoum.org byly vytvořeny s primárním záměrem podpořit činnost karmelitánských misionářů v Bozoum ve Středoafrické republice.
Kromě nejnovější zpráv "přejatých" přímo z oficiálního blogu otce Aurelia Gazzery "Bozoum živé", které přinášejí různé informace a fotogalerii, bozoum.org také obsahuje množství křesťanských hudebních skladeb, které jsou k dispozici ke stažení zdarma.
Pokud se vám některá z písní bude líbit a budete mít možnost přispět, tak prosíme o malý dar. Pokud uznáte za vhodné, tak stejně dobře přijímáme i příspěvek "v naturáliích", což pro křesťana znamená pomodlit se za Bozoum. "A tvůj Otec, který vidí i to, co je ve skrytosti, ti odplatí." (Mt 6,6)
Přeji vám všem dobrý a pokojný život.

la Messa nella sala Teatro
La Messe dans la Salle du Théatre


sobota 10. září 2016

Charita, testy a demolice


la strada (???) per Bangui
la route (???) pour BanguiCharita, testy a demolice 
O víkendu přijel do Bozoum národní ředitel Charity ve Středoafrické republice, otec Luk, belgický salesián. Cílem jeho mise byla návštěva center Charity naší diecéze, za kterou jsem zodpovědný.
Hodně jsme mluvili o tom, jak ještě více podpořit dynamičnost (diecézní) Charity, aby to nebyla jen nevládní organizace financovaná z vnějšku, ale aby mohla plnit svůj účel, kterým je animovat charitu v různých farnostech, aby křesťané věděli, kdo je v potížích a jednali.
V pondělí přijel na návštěvu Andrea Tani, který v Bangui zastupuje Italskou agenturu pro rozvojovou spolupráci. S ním jsem navštívil různé misie.
Co se týče prací na kostele, tak jsme prožili důležitý týden. Strhli jsme část původní budovy a položili další dva velké krovy, každý asi 11 metrů dlouhý. Konečně je už něco vidět! A to díky dobré práci party zedníků a tesařů a několika dobrovolníkům:
https://www.dropbox.com/s/u0i0m0f8ngovoai/settembre%202016%2C1%20medio.mp4?dl=0
Ve středu a čtvrtek probíhaly srovnávací testy asi 150 žáků z různých škol, kteří by rádi navštěvovali naši základní školu "Isidore Bakanjia" nebo naše Lyceum "St. Augustin". Těch, kteří byli přijati, bylo třicet ... Bohužel na úrovni znalostí žáků je znát, že vzdělávací systém v zemi je stále v hluboké krizi.
sobota 3. září 2016

Znovu kvetoucí orchidejeZnovu kvetoucí orchideje
Srpen je bohatý na déšť (cesta do Bangui je často nesjízdná, protože plná bláta ...), ale je to také krásný čas orchidejí. Alespoň v Bozoum! Přímo na ulici, která vede k misii, najdete v tomto měsíci mangovníky plné bílých orchidejí uspořádaných ve shlucích! Nejsou příliš nápadné, i když shluky květů visí dolů a jsou dlouhé mezi 30 a 40 cm. Ale jsou tam... A jejich skrytá a tichá krása mluví!
V mezičase pokračujeme na přestavbě kostela. Někteří zedníci spojují skleněné části vitráží. Je to velmi zdlouhavá a piplavá práce! Pak necháme cement ztvrdnout po dobu nejméně dvou týdnů a pokračuje se skládáním vitráží...
Ostatní zedníci staví stěny v horní části stavby, zatímco tesaři pokračují s umísťováním vazníků. Máme problém s tím, že chybí část dřeva (a není k sehnání ani v Bangui, hlavním městě ...), ale Prozřetelnost je na naší straně!
V neděli jsme na Pastorační radě diskutovali o tom, jak spojit oslavu znouotevření kostela s momentem katecheze o milosrdenství. Bude to v říjnu... a počítám, že dorazíte!