sobota 16. července 2016

Ženy a jejich poslání


Ženy a jejich poslání

Minulou neděli, 10. července, jsme slavnostně zakončili školní rok vzdělávacího Centra pro ženy "Kana" v Bozoum. Toto Centrum jsme otevřeli před několika lety, abychom ženám poskytli šanci dovzdělat se (během 3 roků) v několika oblastech: v matematice, francouzštině, péči o děti, hygieně, šití, vaření, správných stravovacích návycích, vyšívání...
O toto vzdělávání je velký zájem. Ve středoafrické společnosti je žena srdcem domova a rodiny, ale její role je často nedoceňovaná. Prakticky všechna péče o rodinu leží na ní. A bohužel - děvčata většinou vůbec nemají šanci studovat. Často stráví jen pár roků na prvním stupni základní školy a pak skončí, protože se musí začít starat o své mladší sourozence a domácnost.
A proto jsme otevřeli toto centrum, ze kterého vychází mnoho dívek a žen dobře vyškolených, což jim umožňuje např. začít se angažovat v drobném podnikání. Získají tím určitou míru nezávislosti a dokáží se kvalitněji postarat o své děti a rodinu.
Toto centrum jsme nazvali "Kana", jako připomínku biblického místa, na kterém Marie žádala Ježíše o uskutečnění prvního zázraku, ke kterému pak na její přímluvu skutečně došlo. Činnost Centra finančně podporuje česká organizace http://www.siriri.org/.

Ve středu jsem se vydal na cestu do Kamerunu, vzdáleného tisíc kilometrů. Úsek Bozoum - Bouar jsem absolvoval po znovuobnovené trase, otevřené nyní nově po dvanácti letech...! Cestou mě provázela různá dobrodružství, např. jsme vyprošťovali auto z bahna, ale nakonec jsem do cíle dorazil a teď jsem v Yaounde, u našich karmelitánských spolubratrů.