sobota 26. března 2016

Pašijový týden


Pašijový týden
Liturgie nás vede k velikonočnímu tajemství: k utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše.
Svatý týden začíná Květnou nedělí. Tady v Bozoum se kolem osmé hodiny scházíme před školou "Isidore Bakanjia": je tu hodně lidí, s krásnými palmovými ratolestmi (velmi dovedně propletenými): atmosféra je slavnostní jako před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě, když lidé radostně vítali Ježíše.
Po čtení evangelia a po požehnání palem jsme vstoupili průvodem (více či méně uspořádaným...) do kostela. Zde pokračuje mše obvyklým způsobem četbou dlouhého úryvku z evangelia tzv. pašijí.
V úterý... opět vyrážím na cesty. Už odpoledne jsem v Bouar. Po poledni do našeho semináře v Yole přijel apoštolský nuncius. Je to vlastně velvyslanec Svatého stolce a vzhledem k tomu, že náš biskup je ze zdravotních důvodů v Itálii, tak je to on, kdo bude předsedat mši, při které se světí oleje (Missa chrismatis).
Při příjezdu zní písně, pak trávíme nějaký čas v kapli, kde se nuncius setkává s chlapci a mladými z našeho semináře. Mluví o výjimečné události, kterou byla návštěva papeže ve Středoafrické republice ve dnech 29. a 30. listopadu. Pak se zastaví a dává se do hovoru s mládeží, která byla v Bangui při této události. Vyzve chlapce, aby s námi sdíleli to, co tam zažili. A mladí lidé vyjadřují hluboké a krásné myšlenky. Řadu svědectví končí Léonce, kterému se podařilo dostat se k papeži ke zpovědi (pátý ze šesti kajícníků...).
Ve středu ráno v osm hodin jsme v katedrále na mši se svěcením olejů: je to mše, při které se sejdou kněží diecéze a připomínají si závazek svého kněžství. Během slavení mše kněží obnoví své kněžské sliby, pak biskup žehná oleje, které budou použity při udílení svátostí.
Po společném obědě okamžitě odjíždím do Bozoum, kam jsem dorazím až v 19:30. Ve čtvrtek ráno mám setkání s katechumeny, pak následuje chvíle modlitby a reflexe, a v odpoledních hodinách slavíme mši na památku "Večeře Páně" (Poslední večeře), připomínku daru kněžství, eucharistii a přikázání lásky (stejně jako Ježíš při poslední večeři, tak jsem i já umyl nohy dvanácti osobám vybraným mezi chudými z farnosti).
Pátek je den ticha a modlitby. V dopoledních hodinách se setkávám s chlapci a dívkami, s mladými i dospělými, kteří 10. dubna přijmou svátost biřmování. V odpoledních hodinách jsme v kostele, abychom sloužili liturgii na památku umučení Ježíše.
Blíží se Velikonoce, kterým předchází sobota. Den čekání, ve kterém jsme si již ale jistí, že On zvítězí!
Chtěl bych se s vámi nakonec podělit o velikonoční přání...

Radostné Velikonoce z Bozoum!
V těchto "normálních" dnech se stalo něco výjimečného: Ježíš trpí, je zrazen a umírá pro nás!
Modlím se a prosím vás všechny, abyste mi pomohli a abychom si navzájem pomohli nikdy si "nezvyknout" na Boha, nespokojit se jen s nějakou chvilkou s ním nebo myšlenkou na něj, ale pomáhejme si žít Památku onoho gesta nekonečné lásky, kterou je celý život Ježíšův.
Modlím se a prosím vás všechny, abyste mi pomohli a abychom si navzájem pomohli "nezvyknout" si na bolesti a utrpení ostatních, ale spíš ať jim umíme zůstat nablízku, možná i bez mnoha slov, ale celou láskou možnou i nemožnou!
Radostné Velikonoce, 
 P. Aureliosobota 19. března 2016

Na cestě k Velikonocům

Na cestě k Velikonocům
V neděli byl mezi námi otec Cyriaque, mladý kněz karmelitán, který byl tady v Bozoum vysvěcen na kněze v prosinci 2011 u příležitosti čtyřiceti let naší přítomnosti ve Středoafrické republice. Přijel s osmi chlapci, studenty lycea, kteří jsou ve formaci v našem semináři v Bouar.
V neděli odpoledne jsem byl zkontrolovat místo, které jsme zvolili pro pouť mladých lidí. Pouť se bude konat v sobotu, v předvečer Květné neděle. Byl jsem tam s Mariem Mazzalim. Podařilo se mi ho na půl hodinky vytrhnout z práce. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u mostu postaveného v roce 1942 italskými vězni. Byli to vojáci, kteří po pádu Etiopie a Eritree byli rozptýleni po celé Africe. V pondělí pokračujeme v práci. Mario nám pomáhá mimo jiné opravit solární panely nainstalované v minulém roce. Měníme některé z baterií a systém je efektivnější, a to jak díky materiálu, tak díky Mariově práci, ale také díky podpoře firmy KAD z Bari, která nás sleduje sice na dálku, ale neztrácí nás ze zřetele!
V úterý jsme se sešli se sestrami na jednu hodinu eucharistické adorace. Papež během své návštěvy ve Středoafrické republice požádal o tento závazek a tak se všechny (řeholní) komunity v naší diecézi střídají každý den, aby byla zajištěna modlitba před eucharistií.
Ve středu jedu do města "do pekárny", abych nakoupil chleba: jedná se o jednoduchý systém s pecí na dřevo a dobrým chlebem!
Čtvrtek je kritický den! Pozval jsem věřící, aby přišli v odpoledních hodinách na půldenní rekolekci (duchovní obnovu) a zamyšlení. Bál jsem se, že jich přijde jen málo... V 14:10 pozvu malou skupinku do kostela a doufám, že jich bude alespoň padesát. A na konec... se pomalu kostel naplní velmi pozorně naslouchajícími lidmi! Společně jsme přemýšleli o lásce k Bohu a při tom nás doprovázel výjimečný svědek: svatý Petr!
Po katechezi je chvíle věnovaná tichu a pak možnost zpovědi.
Velikonoce se blíží, a tak se snažíme připravit srdce i hlavu na tento dar Božího milosrdenství!
Poslední věc: ve stáncích je nejnovější vydání "Le saint Michel", noviny z Bozoum:


Il ponte sullOuham
sobota 12. března 2016

Několik kapek

 


Několik kapek
V neděli ráno 6. února je cítit trochu rozrušení přede mší v 8:30. Liturgie je ve Středoafrické republice prožívána velmi intenzivně, radostně a účastní se jí všechny smysly (srdce, mysl, tělo, oči, uši ...). Při nedělní mši jsou kromě kněze zapojení i všichni ostatní účastníci. Kolem oltáře se aktivně shromáždí katecheti, lektoři, ministranti, sbor i tanečnice, což je skupina dívek, které tancem a písněmi doprovázejí liturgii.
Dnes je neklid, protože dorazila nová liturgická roucha pro tanečníky! V roce 2014 v Bozoum křesťané shromáždili trochu peněz, aby tak vyjádřili svou vděčnost faráři za celou dobu války a uprchlické krize. Bohužel kvůli řadě okolností očekávaný dárek nebyl pořízený a až před několika týdny mi dali peníze (více než 110 euro!). Tak mě napadlo nechat vyrobit liturgické oblečení pro "danseuses": z nádherné žluté a zelené látky saténového typu a máme důvod k oslavě!
Při mši je přítomný otec Giustino, náš provinciál a otec Davide, náš zástupce pro misie. Na konci mše otec Giustino všechny pozdraví, obdivuje stavební práce na kostele a konstatuje, že budujeme katedrálu! Věřící vyjádřili svou spokojenost pokřikem! Tato práce je výsledkem podpory z venku (např. Propaganda Fide - Kongregace pro evangelizaci národů a zejména organizace Církev v nouzi) je také výsledkem práce bozoumských křesťanů, kteří shromáždili kameny a písek pro stavbu.
Kolem 13.00 odjíždíme do Bangui a ve 20.15 jsme konečně v našem klášteře Karmel. Druhý den ráno před zahájením mnoha setkání, navštěvujeme uprchlický tábor (je to téměř 5 000 lidí, kteří jsou zde od prosince 2013!). Za doprovodu dětí navštěvujeme také stáje a různé části pozemku, pokryté palmami, ovocnými stromy a rostlinami z buše.
V dopoledních hodinách jsme se sešli, abychom diskutovali o komunitě (tvoří ji 18 lidí, z nichž většina jsou naši mladí bratři ve formaci), ale také o budoucích projektech: výstavbě kláštera a poutního místa s centrem spirituality, o otevření zemědělské školy a také o příchodu karmelitek.
Ve čtvrtek po (příliš) mnoha setkáních, po malé krizi malárie a po "malém" vaření, jsem se vydal na cestu, abych se konečně vrátit do Bozoum, kde mě přivítal krásný déšť. Je to první déšť letošního roku po skončení období sucha. Dvě kapky jsou dost, aby oživily suchou a vyprahlou zemi.
Je to trochu jako s Boží milostí v našich životech!
i lavori di amplamento della Chiesa di Bozoum
les travaux d'ampliation de l'Eglise de Bozoumpondělí 7. března 2016

Cesta je dlouhá...

Cesta je dlouhá...
Pokračuji v mém cestování. Po setkání v Kinshase, v Kongu, vyrážím ve čtvrtek večer, abych dorazit další den do Yaoundé v Kamerunu. Po jedné zastávce v Brazzaville, druhé v Nairobi, třetí v Douale...
Ve večerních hodinách, přijíždí z Itálie P. Giustino (náš provinciál) a P. Davide Sollami, zástupce prokury. Jsou zde proto, aby navštívili naše misie a pozdravili se s P. Domenicem a P. Marcem. Oba patří k naší provincii, ale pracují v Yaoundé.
Druhý den, v sobotu 27. února, trávíme dopoledne v hlavním městě a odpoledne se vracíme do Středoafrické republiky. Cesta je dlouhá, urazíme více než 750 km než dorazíme do Bouar. Jednu noc trávíme v Bertoua. V neděli ráno odjíždíme kolem 6. ráno a v 9 už jsme na hranicích v Garoua Boulaye. Zdravíme se s Youssoufem, muslimským přítelem, který žil v Bangui, ale musel utéct a hledat útočiště v Kamerunu. Zde založil farmu, která má 60.000 slepic!
Kolem 12. hod. směřujeme k překročení hranic... Je to vždycky dobrodružství, nikdy nevíme, co nebude fungovat: buď chybí důstojník, který má něco podepsat, nebo chybí klíč nebo razítko... Naštěstí, za méně než hodinu můžeme znovu nastartovat a pokračovat v cestě do Bouar. Tam přijíždíme kolem 15. hod., děláme zastávku i v Yole. Slavíme mši v 17.30, je nás 24 kněží (karmelitáni, kapucíni i diecézní duchovní), důvodem slavnosti je rozloučení s indickou řeholnicí Payton, která se vrací po 25 letech práce zdravotní sestry v Bouaru zpět do Indie.
Dál doprovázím P. provinciála, setkáváme se s dalšími otci na každé z našich misií a během cest mluvíme o tom, co která komunita prožívá, co dělá, přemýšlíme, jak společně překonávat různé potíže. Mezi setkáními vyšetříme čas i na to, abychom udělali něco dobrého v kuchyni nebo pomohli připojit satelitní anténu k internetu nebo nainstalovali zvon...
V úterý ráno přejíždíme do další komunity, do noviciátu sv. Eliáše, odkud pokračujeme odpoledne do Baoro.
Zde se setkáváme s P. Lionello, P. Dieudonné, bratry Nicholas a Martial a společně trávíme večer. V pátek ráno vyrážíme směrem do Bozoum. Po zastávce v Bossemptélé jsme konečně dorazili kolem 12. hod., po dvou týdnech putování, ujetí více než 2000 km do Bozoum.
P.Giustino, Youssouf, Sidibem p.Davide, p.Lionello e Saydou

Messa alla Yolé (Bouar)

Sr Payton

Celebrazione a Sant'Elia, con Padri e Novizi
Célébration à Saint Elie, avec Pères et Novices
i lavori per la Chiesa di Bozoum avanzano imponenti!
les travaux pour l'église de Bozoum avancent...
L'accoglienza delle suore congolesi a P.Giustino