sobota 28. listopadu 2015

Cestování...
Cestování...
V neděli 22. listopadu je Slavnost Ježíše Krista Krále, která ukončí liturgický (církevní) rok. Je to svátek, který připomíná na prvním místě to, že Ježíše je Pánem života a dějin.
Jak už se stalo tradicí, tak jsme při této příležitosti slavili mši svatou na hoře Binon, což je kopec nad Bozoum.
Nás, kteří jsme vystoupali až na vrchol, bylo mnoho. Je tam socha Krista s rozpřaženýma rukama jako by chtěl obejmout město.
Odpoledne jsem odjel do Bouar, kde jsem se setkal s komunitou a účastnil se několika setkání, souvisejících s činností Charity a hnutí Spravedlnost a mír.
V pondělní večer přijíždím do Baoro, odkud nazítří ve 4:30 odjíždím. Je to poprvé, co jsem cestoval po této silnici, zablokované od konce září bandity a zločinci z antibalaka. Cesta je velmi klidná, i když potkávám během cesty ozbrojenou skupinu asi padesáti lidí, kteří plení kamion. Projížděl jsem také přes dva zátarasy. Ale projel jsem a pak pokračoval už dál bez větších problémů.
V Bangui jsou vidět plakáty, avizující přípravy na návštěvu papeže, který má dorazit v neděli 29. Situace je stále velmi napjatá, v některých čtvrtích se bojuje a někde manifestuje...
V úterý večer vítám Paola, Alessia a Marinu, kteří přijeli, aby nám pomáhali v Bozoum. Alessio začne s přípravou prací na rozšíření kostela v Bozoum...
Ve středu ráno odjíždíme v 5:30 a ve 12:30 jsme doma, přivítáni o. Enricem a o. Norbertem.
V odpoledních hodinách proběhne setkání v rámci přípravy na návštěvu papeže: z farnost v Bozoum vyrazíme v sobotu ráno s padesáti lidmi, abychom byli přítomni této historické události.
 

pondělí 23. listopadu 2015

Papežova návštěva se blíží...

Papežova návštěva se blíží... 
V neděle 15. listopadu jsem opustil Kamerun, abych se vydal na zpáteční cestu do Středoafrické reubliky.Chcete-li se v Bangui dostat k našemu klášteru Carmel, je nutné absolvovat několik objížděk, abyste se vyhnuli nebezpečným oblastem. Setkávám se na misii s novinářem Maurizio Dischino a s kameramanem Carlo Petruzziello z italské televize TV2000, vyslané sem Italskou biskupskou konferencí. Budou ve Středoafrické republice připravovat reportáže a zpravodajství o návštěvě papeže.V okolí katedrály probíhají přípravné práce, předcházejících návštěvě Františka, která je naplánována na neděli 29. a pondělí 30. listopadu.V těchto dnech jsem dostal mnoho dotazů a e-mailů, v nichž se mě mnozí ptají, jak se na tu návštěvu připravujeme.Je těžké na to odpovídat, protože prožíváme vše od pocitů naděje a vděčnosti za volbu této země, vděčnost za vůli Františka přijet do Bangui až k pocitům frustrace a nutnosti vyrovnat se s pokračujícím násilím v hlavním městě a čelit obecné nejistotě.Jsme napnutí, protože do poslední chvíle nebudeme s jistotou vědět, jestli bude možné, aby se uskutečnila i ta poslední část papežovy africké cesty - do Bangui, přesto že si to papež velmi přeje.Bezpečnost je velmi křehká a i v těchto dnech jsou stále některé čtvrti města dějištěm bojů a dochází v nich k rabování...Musíme myslet na bezpečnost papeže a to není nic snadného... Pak je tu bezpečnost těch, kteří chtějí přijít a účastnit se bohoslužby a oslav v ulicích. A zajistit tuto bezpečnost je ještě obtížnější.V každém případě jsou očekávání veliká. Středoafričané pochopili - od nejvyšších funkcionářů až po nejprostší obyvatele, že návštěva Františka je mimořádná událost. Jde o první cestu Františka do Afriky. Byl to on sám, kdo si přál a trval na tom, navštívit i Středoafrickou republiku.František nemá kouzelnou hůlku, nemá prostředky, jakými disponuje Organizace spojených národů, nemá žádné zbraně.Z lidského hlediska jeho návštěva nevyřeší obrovské problémy Středoafrické republiky, žijící tři roky ve fázi občanské války.Ale přinese s sebou a ztělesní zde přítomnost Krista, přinese svou vášeň pro slabé a trpící, lásku Boha Otce, který nás miluje a odpouští nám.
O
tevře zde v Bangui Svatou bránu v rámci Jubilejního roku milosrdenství, což je zcela výjimečné gesto, které položí tuto zemi do samého středu Milosrdenství.To je důvod, proč doufáme, že přijede. A doufáme, že jeho hlas bude přijatý a bude mu pozorně nasloucháno. Protože věci se mohou změnit. Aby se věci mohly změnit.

Otevře zde v Bangui Svatou bránu v rámci Jubilejního roku milosrdenství, což je zcela výjimečné gesto, které položí tuto zemi do samého středu Milosrdenství.
To je důvod, proč doufáme, že přijede. A doufáme, že jeho hlas bude přijatý a bude mu pozorně nasloucháno. Protože věci se mohou změnit. Aby se věci mohly změnit.
Bangui

si rivedono le immagini registrate in questi giorni con i confratelli carmelitani

Maurizio Dischino

Si fa il pieno
On fait le plein de carburant
SMS v sango, oznamující příjezd Františka, posla míru, do SAR.
un SMS che annuncia in Sango l'arrivo di Papa Francesco in Centrafrica, messaggero di Pace
Un SMS qui annonce en Sango l'arrivée de Pape François en RCA, messager de Paix

pondělí 16. listopadu 2015

Svět se zbláznilAerorporto di Bangui, con i 40.000 rifugiati...
L'Aéroport de Bangui, avec 40.000 déplacés

Svět se zbláznil
Odcestoval jsem do Kamerunu, abych navštívil naše karmelitánské komunity, které jsou v Yaounde, v hlavním městě země. A to je místo, kde se dovídám hroznou zprávu o útocích v Paříži: tolik smutku a pocitu (odhalené) křehkosti a vystavenosti každému nebezpečí a především nebezpečí šílenství těch, kteří se nebojí zneužívat Boha, aby zabíjeli a ničili. Ale také svět, evropský a západní, který se zdá být stále více a více na cestě ke zničení a zničení kořenů vlastního života a historie...
V pondělí jsem v malém letadle OSN letěl z Bozoum do Bangui, kam jsem přiletěl kolem 15. hodiny, trochu omámený vibracemi a vzduchovými kapsami.
V úterý pokračuji z Bangui do Doualy (hlavní město ekonomiky) a den po příjezdu tam dorazím do Yaounde, kde jsem přijat v naší komunitě Nkolbisson, kde jsou otcové různých národností (včetně dvou z mé řeholní provincie) a mladí ve formaci. Jsem tu, abych viděl hlavně dva mladé Středoafričany, bratra Christo a bratra Michaela, kteří tu studují teologii.
Město Yaoundé je značně velké, s nepřehledným provozem, a s mnoha lidmi, kteří kupují, prodávají... Je působivé vidět schopnost lidí vynalézat práci!
V sobotu se účastním v naší farnosti v Nkoabang skládání slavných slibů dvou mladý Kamerunců, bratra Jeana Baptiste a bratra Martiala: je to jejich konečný závazek v rodině karmelitánů.
Je nás mnoho, v kostele plném lidí, plném i barev, tance a modliteb.
Po obřadu (který začal v 10:30 a skončil ve 14:00...) si dám nějaké to sousto s oslavenci, a pak jedu do Douala. Myslel jsem si, že poletím letadlem, ale společnost zrušila let, a tak jsem jel autobusem ... low-cost ... za méně než 5 € mám nárok na místo, a také na přehlídku divů během jízdy! Autobus se často zastaví a nabírá lidi, na místech, kde je zácpa, do něj nastupují prodejci s lahvemi, arašídy, smaženými banány atd ... Ke konci jízdy nastupuje skutečný showman, který dělá reklamu na vodu, a pak také na sladkosti, a vše prodá velmi sympatickým způsobem!
Ve 22.00, po pěti hodinách cesty dlouhé 250 kilometrů, přijíždím konečně do Douala, a nacházím připravený pokoj. A jsem připraven se brzy zas vrátit do Středoafrické republiky, kde probíhají přípravy na návštěvu papeže, která je plánována na 29.-30. listopadu, ale kde stále napětí zůstává velmi vysoké!
Fr.Jean Baptiste con il Provinciale di Milano, p.Attiliosobota 7. listopadu 2015

Válka dál pokračuje ...
Válka dál pokračuje ...
Bohužel, ani po téměř třech letech od začátku nepokojů v této zemi se situace stále nezlepšuje. Zvlášť v Bangui stále dochází k ozbrojeným střetům, k vraždám, především mezi muslimy a nemuslimy. Každá událost se stává příčinou odvety, dalších vražd, rabování a ničení, se smutnými důsledky pro civilní obyvatelstvo, které je nuceno opouštět domovy a to málo, co mají. Musí utíkat a hledat útočiště na různých místech, někde mezi letištěm, misiemi a farnostmi. Na naší karmelitánké misii, kde se v září 2015 dostalo celkové množství uprchlíků pod 2000, je teď s nově příchozími kolem 7400 lidí, kteří prchají ze sousedních čtvrtí, kde dochází k bojům a rabování. Silnice mezi Bangui a Kamerunem přes Bossemptélé (jediná, která umožňuje zásobování hlavního města potravinami, pohonnými hmotami a dalším zbožím) je zablokovaná prakticky už víc než měsíc a půl...
A to má do Bangui za tři týdny přiletět na návštěvu papež František (29. a 30. listopadu)... Ani se neví, jestli bude možné, aby přiletěl, nevíme, jestli se budeme moct do Bangui dostat...
Ve středu odpoledne jsem se vydal na cestu s novými sestrami z Bozoum (s. Lydie, s. Christine a s. Annita), abych je doprovodil při jejich první navštěvě centra diecéze, města Bouar. První zastávku děláme v Baoro, kde společně se sestrami oslavujeme svátek p. Carla. Ve čtvrtek přijíždíme do Bouar, kde se setkáváme s biskupem, sestrami klariskami a dalšími komunitami. Radujeme se ze setkání s P. Mathieu, polským knězem, který byl unesen v listopadu 2014 a propuštěn asi až po třech týdnech. V pátek ráno probíhají další setkání, předáváme léky na klinice a odpoledne se vydáváme v dešti na zpáteční cestu.Silnice je zas o něco horší, mezi Bossemptélé a Bozoum nyní potřebujeme na ujetí 87 km dvě a půl hodiny...
Přijíždíme do Bozoum v 19:15, právě včas na večeři. Přijetí a setkávání se v mnoha komunitách, to je vždy dobré znamení společenství a lásky.


Moto, bidone da 200 litri, bagagli, autista e passeggero... e belle strade
sur la moto: un fut de 200 litres, des bagages, le chauffeur et un passeger... sur des routes très belles


Sr Lydie, Sr Annita et Sr Christine


Il centro per i malnutriti di Maigaro, con suor Giulia
le centre pour les malnurris de Maigaro, avec sr Giulia