sobota 26. září 2015

Sv. Michael 2015Sv. Michael 2015
V neděli jsme oslavili (trochu v předstihu) patrona naší farnosti, sv. Michaela archanděla. V sobotu odpoledne jsme udělali malý průvod se sochou svatého Michaela: jehož přítomnost nás nadále chrání a pomáhá nám bojovat proti zlu.
V neděli ráno, navzdory výjimečně deštivému počasí, je kostel nabitý. Mše a zpěvy jsou velmi pěkně připravené. Hlavním celebrantem je otec Arland, náš karmelitánský kněz, rodák z Bozoum.
Odpoledne mladí lidé z farnosti spolu s otcem Enricem uspořádali různé hry, turnaje a soutěže (včetně turnaje o nejlepší "účes"!).
Pondělí je velký den: zpět do školy!
Zde na misii v Bozoum je práce na poli vzdělávání obrovská. Přibližně 1510 dětí přichází každý den do našich škol: od mateřské školy (150), přes základní školu - první stupeň (750), druhý stupeň a gymnázium (250), až po Centrum na podporu žen (30), Centrum pro gramotnost (110) a Centrum sirotků Arc en Ciel (220)!
A v pondělí se tedy znovu otevřely dveře škol. Malí chlapci a děvčátka i starší chlapci a dívky s radostí čelí školním výzvám, což tady ve Středoafrické republice není samozřejmost!
V úterý jsem se pokračovat v mém cestování. Na poledne jsem v Baoro, ale rychle pokračuji dál, protože silnice do Buoar je velmi špatná a konvoje nákladních automobilů ji často zablokují. Podařilo se sice nějak ji projet, ale moji strážní andělé se zpotili víc než kdy jindy...!
Ve večerních hodinách jsem v našem klášteře svatého Eliáše, kde sedm mladých mužů dostává karmelitánský hábit, a tak začínají noviciát: rok intenzivní duchovní zkušenosti ve společenství.
Středu a čtvrtek trávím na různých zasedáních a jednáních s různými lidmi, s nevládními organizacemi, atd., s Charitou a s organizací Spravedlnost a mír.
Čtvrtek odpoledne odjezd do Baoro, kde jsem strávit noc, v pátek ráno jsem se vydal na cestu do Bozoum, ...v krásném dešti!
 
Poslední zprávy o Hyppolitovi!
Konečně už mohl opustit nemocnici a je v Savoně, kdo ho s láskou uvítala maminka Emanuela, která se o něj bude starat spolu s Alessandrou, a mnoha přáteli a lidmi dobré vůle. Ve středu se vydal až do Cunea, aby se na tamní Univerzitě zúčastnil předávání diplomů a oslav desátého výročí založení fakulty ekonomie.
Zde nejnovější zprávy od Alessandry:
Hyppolite je v pořádku, bez léčby. Dvakrát týdně jedeme do nemocnice kvůli převazu rány, která se dobře léčí. MUDr. Anselmo říká, že možná později bude čas na další léčbu antibiotiky, kterou bude možné absolvovat v domácím prostředí! Anselmo také mluvil s kolegy z Boloně, ale i oni řekli, že nemohou zatím nic dalšího udělat. Pro tuto chvíli jsme v klidu, pak se možná můžeme obrátit na další specializovaná centra ... uvidíme.
Primo pasto al centro orfani ARC EN CIEL
Premier jour au Centre pour orphelins ARC EN CIEL
i 7 noviziHyppolite e famiglia (e amici) al Baramò di Madonna dell'Olmo (Cuneo)

Žádné komentáře:

Okomentovat