sobota 26. září 2015

Sv. Michael 2015Sv. Michael 2015
V neděli jsme oslavili (trochu v předstihu) patrona naší farnosti, sv. Michaela archanděla. V sobotu odpoledne jsme udělali malý průvod se sochou svatého Michaela: jehož přítomnost nás nadále chrání a pomáhá nám bojovat proti zlu.
V neděli ráno, navzdory výjimečně deštivému počasí, je kostel nabitý. Mše a zpěvy jsou velmi pěkně připravené. Hlavním celebrantem je otec Arland, náš karmelitánský kněz, rodák z Bozoum.
Odpoledne mladí lidé z farnosti spolu s otcem Enricem uspořádali různé hry, turnaje a soutěže (včetně turnaje o nejlepší "účes"!).
Pondělí je velký den: zpět do školy!
Zde na misii v Bozoum je práce na poli vzdělávání obrovská. Přibližně 1510 dětí přichází každý den do našich škol: od mateřské školy (150), přes základní školu - první stupeň (750), druhý stupeň a gymnázium (250), až po Centrum na podporu žen (30), Centrum pro gramotnost (110) a Centrum sirotků Arc en Ciel (220)!
A v pondělí se tedy znovu otevřely dveře škol. Malí chlapci a děvčátka i starší chlapci a dívky s radostí čelí školním výzvám, což tady ve Středoafrické republice není samozřejmost!
V úterý jsem se pokračovat v mém cestování. Na poledne jsem v Baoro, ale rychle pokračuji dál, protože silnice do Buoar je velmi špatná a konvoje nákladních automobilů ji často zablokují. Podařilo se sice nějak ji projet, ale moji strážní andělé se zpotili víc než kdy jindy...!
Ve večerních hodinách jsem v našem klášteře svatého Eliáše, kde sedm mladých mužů dostává karmelitánský hábit, a tak začínají noviciát: rok intenzivní duchovní zkušenosti ve společenství.
Středu a čtvrtek trávím na různých zasedáních a jednáních s různými lidmi, s nevládními organizacemi, atd., s Charitou a s organizací Spravedlnost a mír.
Čtvrtek odpoledne odjezd do Baoro, kde jsem strávit noc, v pátek ráno jsem se vydal na cestu do Bozoum, ...v krásném dešti!
 
Poslední zprávy o Hyppolitovi!
Konečně už mohl opustit nemocnici a je v Savoně, kdo ho s láskou uvítala maminka Emanuela, která se o něj bude starat spolu s Alessandrou, a mnoha přáteli a lidmi dobré vůle. Ve středu se vydal až do Cunea, aby se na tamní Univerzitě zúčastnil předávání diplomů a oslav desátého výročí založení fakulty ekonomie.
Zde nejnovější zprávy od Alessandry:
Hyppolite je v pořádku, bez léčby. Dvakrát týdně jedeme do nemocnice kvůli převazu rány, která se dobře léčí. MUDr. Anselmo říká, že možná později bude čas na další léčbu antibiotiky, kterou bude možné absolvovat v domácím prostředí! Anselmo také mluvil s kolegy z Boloně, ale i oni řekli, že nemohou zatím nic dalšího udělat. Pro tuto chvíli jsme v klidu, pak se možná můžeme obrátit na další specializovaná centra ... uvidíme.
Primo pasto al centro orfani ARC EN CIEL
Premier jour au Centre pour orphelins ARC EN CIEL
i 7 noviziHyppolite e famiglia (e amici) al Baramò di Madonna dell'Olmo (Cuneo)

neděle 20. září 2015

Kolik dní má týden?Kolik dní má týden?V neděli jsme začali nový pastorační rok naší farnosti krásným slavením eucharistii. Různá hnutí naší farnosti (přes dvacet) byly ve svých stejnokrojích, které jsou v různých barvách a všichni se radovali ze setkání s Pánem a mnoha bratry a sestrami. Průvod s dary byla přehlídka krásných tanců a darů. Pravda je, že "Bůh miluje radostného dárce"!V pondělí mě zavolali, abych navštívil jednu starou ženu, Marguerite: řekli mi, že chce být pokřtěna. Jdu za ní. Bydlí sama, v malé chatrči, leží ma rohoži na zemi. Ptám se jí, proč chce křest. A ona s takovou jednoduchostí, zdravým rozumem a vírou, mi odpověděla: "Nzapa a bata mbi ape?" (Což znamená: "Což mě snad Bůh neopatruje a neprovází?")...Týden je velmi intenzivní! Nadále učitelé naší školy pokračují ve výcviku s Ludmilou a Vojtěchem z Prahy. 


(Pro verzi v češtině přidávám jeden z mailů, který Ludmila a Vojtěch dostávali pro povzbuzení od svých přátel, kteří se v České republice na přípravě programu kurzu s nimi podíleli. Spoluautor textů pro kurz a ředitel jedné školy jim píše: "Ahoj Lído a Vojto! Vím z vlastní zkušenosti, jak je těžké školit pedagogické sbory a jsem s vámi! Děláte to výborně! Diskuze o strategii výuky bych nechal na vedení školy s učiteli, váš úkol je do nich dostat co nejkreativnější metody! Což se vám očividně daří! Držím palec a užívejte si to. Je to nádherné poslání! Honza")

Pak také připravujeme slavnost farnosti, která letos připadá na neděli 20. 9. A mezitím musíme připravit rozvrhy a materiály pro školy. Tento rok jsme také začali s opravou některých učeben, aby byly hezčí a aby se zde děti lépe cítily. Takže malování, barvy, kresby ...Právě tento týden přišly výsledky maturit. Obecně platí, že výsledky jsou velmi špatné. V Bozoum, ve státní střední škole, prošlo maturitou jen 11 studentů z 59 (18%).Studenti naší školy Saint Augustin odvedli dobrou práci a získali krásné výsledky: prošlo 17 z 24 (71%) studentů a dalších sedm jsou "admissibles": to znamená, že si mohou opravit některé předměty a pak mají možnost získat maturitu. Žádný z žáků nepropadl.Je to skvělý výsledek. Jsou to kluci a holky, se kterými jsme začali pracovat v roce 2007/2008 s velkou odvahou a touhou nabídnout jim něco jiného. Teď přišeli k bráně dospělosti... a doufáme, že jejich studium může začít přinášet ovoce, pomoci svým rodinám, sobě samým i zemi, aby měla lepší budoucnost ...A nakonec ohlašuji nejnovější vydání časopisu Journal of Bozoum, "Saint Michel". Najdete jej zde:https://drive.google.com/file/d/0B8xHb5_hvSzRVml1M0phYU1VY00/view?usp=sharing
I primi alunni del St.Augustin, nel 2008: ieri in prima media, oggi "maturi"
les premiers élèves du St.Augustin en 2008. Ils étaient en 6è, aujourd'ui ils ont leur BAC

la festa per l'esame di Seconda Superiore
la fete pour le BEPC

úterý 15. září 2015

Školení, cestování, setkávání, další rušný týden!
Školení, cestování, setkávání, další rušný týden!

V pondělí jsme začali s otcem Marcellem formační týden pro katechety v Bozoum a okolních vesnic. Katecheté jsou nezbytní pro misijní práci: žijí v jednotlivých častech měst, ve vesnicích, vedou modlitby a učí katechismus katechumeny, jsou schopni monitorovat místní situaci a informovat o ní. Bez nich by církev v Africe byla jako ochrnutá a bez možnosti rozvoje ve větších centrech!
V pondělí vyrážím po silnici směřující do Bangui, kam přijíždím ve večerních hodinách, v době, kdy mladí studenti karmelitáni oslavují obnovu svých slibů.
V úterý odpoledne jsem na letišti přivítal Ludmilu a Vojtěcha, kteří přiletěli z Prahy. Vrátili se po své červnové návštěvě znovu do Středoafrické republiky, aby tu pokračovali ve vzdělávacím projektu pro učitele na našich základních školách.
Ve středu jsme brzy odjeli z Bangui a poté, co jsem nechal Ludmilu a Vojtěcha v Bossemptele, jsem pokračoval dále do Baoro. Tam jsem dorazil kolem 11. V odpoledních hodinách tu máme setkání s vedením farnosti a místními lidmi, abychom diskutovali společně o tom, co se stalo před pár dny (výhružky misii kvůli odchodu jednoho otce, ale to, že farnost přijala a chránila muslimy a zabránila násilí souvisejícímu s čarodějnictvím).Situace je už mnohem klidnější, než když jsem zde byl minulou sobotu. Mladí protestující hledali především záminku a možnost, jak využít složitou situaci a vytěžit z ní pro sebe výhody... Je to stále vážná situace, země je vydána na milost a nemilost lidí, kteří si při sebemenším zámince dovolí zablokovat důležitou státní silnici, ubližovat druhým... V 16 jsem mohl konečně odjet a asi v 19:30 jsme dorazili do Bozoum!
V pátek začíná školení učitelů v našich školách. Ludmila Böhmová a Vojtěch Bílý si připravili vše (jako obvykle) do velkých detailů. Cílem školení je pomoci učitelům učit zábavněji, aby se děti a mladí lidé mohli učit s menším úsilím, aby se zabránilo nebo alespoň snížilo mechanické, bezduché učení nazpaměť a učilo se logičtěji a efektivněji. Ludmila a Vojtěcha tvrdě pracovali několik posledních měsíců s přáteli z řad profesionálů (Jan Korda, Václava Bratinková, Terezie Imlaufová, David Böhm, Didier Kassaï, Michaela Antušková, Adéla Svobodová, Alice Trefná, Alena Zavadilová a s dalšími).
V těchto dnech se nahromadilo mnoho věcí. Jelikož se blíží začátek školy, sestry, které právě dorazily, dělají mnoho práce při registraci dětí v Centru pro sirotky.
Dobrou práci, přejeme!

Poslední aktuální informace o Hyppolitovi. Díky Alexandře a všem ostatním!
"Je ještě v nemocnici v Savoně. Včera mu dělali scintigrafii, ale nic ještě nevíme, v pondělí bude vyšetřen plastickým chirurgem, může se stát, že mu dají menší podtlaková terapie ... Jinak je v pořádku a je v dobré náladě."

Suor Christine ed i bambini dell'Arc en ciel


La Missione di Baoro

neděle 6. září 2015

Orchideje kvetou v Bozoum

Orchideje kvetou v Bozoum
V zeleni stromů, které obklopují misii v Bozoum, začínají v tomto ročním období kvést stovky bílých orchideí. Tento zázrak se opakuje každý rok, ale musíte být velmi pozorní, protože jsou zcela nenápadné, takže se snadno stane, že si jich nevšimnete.
Mám trochu zpoždění ohledně rozeslání blogu, protože v sobotu jsem byl ještě na cestách. Ve čtvrtek ráno jsem odjel z Bozoum do Bouaru (250 km). Silnice se stále zhoršuje vlivem dešťů. Navíc v Baoru jsme narazili na konvoj kamiónů (nejméně 200), které způsobují, že se silnice mění v moře bahna...
Pátky jsou věnovány setkáním, zejména Charitě a výboru Spravedlnost a mír.
Co se týče Charity, připravujeme velmi zajímavý projekt financovaný organizací UNICEF, který se bude týkat podpory provozu nejméně 100 škol a asi 30 tisíců dětí v základních školách po dobu přibližně 3 let. Půjde o distribuci knih, školního nábytku, výchovu učitelů a o jejich následného sledování.
Sobota se stala svátkem karmelitánů v SAR: 5 mladých mužů skládalo své první sliby! Po jednom roce noviciátu (intenzivní období života v komunitě a objevování modlitby a charizmatu Karmelu) je to čas veřejného vyslovení slibu čistoty, chudoby a poslušnosti. Týká se mladých Středoafričanů (Alfreda, Wilfrieda, Sainteté a Aimé) a jednoho Kamerunce (Denise). Mše je velmi živá se zpěvem a tancem, ale zároveň je cítit atmosféru intenzivní modlitby.
Brzo odpoledne se vydávám na zpáteční cestu do Bozoum, ale v Baoru mě čeká jedno překvapení. V květnu sem přijel mladý kněz P. Daniele, nedávno se však rozhodl vrátit se do Itálie z osobních důvodů. Zároveň došlo k tomu, někteří mladí a Antibalaka zorganizovali demonstraci, zablokovali cestu a ohrožovali farnost. Přijel jsem kolem půl čtvrté a vše se zdálo být v klidu, ale za malou chvilku jsme slyšeli zapískání a asi padesát mladých se seběhlo před bránu, aby zabránilo průjezdu mého auta... Vystoupil jsem, diskutoval s nimi a za křiku a vyhrožování se mi nakonec daří odjet... Samozřejmě nikde nic nehlásíme, ani na policii, ani jednotkám OSN. Je pozoruhodné, jak málo lidí může zablokovat chod malého města kvůli nepatrné zámince...
A tady jsou poslední zprávy ze Savone o Hypplolitovi:
Dobrý den šéfe! Píšu, abych Tě informoval, že není mnoho nového. V pátek konečně nasadili vakuovou léčbu a on ji musel vydržet až do dalšího pátku. Ve čtvrtek desátého jedeme do Santa Corony, aby Hyppolitovi udělali scintigrafii a zjistili stav kostí. Doufám, že příští víkend bude moci opustit nemocnici. Je mu velmi dobře, i když je trochu unavený. Ale je moc a moc trpělivý!