neděle 26. dubna 2015

Kilometry strávené na cestáchKilometry strávené na cestách
Po biřmování v neděli 19. dubna zahájili chlapci a děvčata z našeho gymnázia sv. Augustina dvoutýdenní stáž v různých nevládních organizacích, které jsou zastoupené v Bozoum (ACTED, Poles de Developpement, INTERSOS) a také v naší spořitelně. Jsou to velmi důležité zkušenosti, které je staví před svět práce, a také doufáme, že jim pomůžou pochopit rozdíl mezi školou a životem ...
V úterý jsem se vydal na cesty. Po zastávce v Baoro jsem v odpoledních hodinách dorazil do Bouar kvůli několika schůzkám a jednání. Ve středu odpoledne jsem se přidal k otci Marcellovi a spolu s ním se vydáváme do Kamerunu. Hned za hranicemi, v Garoua Boulay, se setkáváme s Yousufem, muslimským přítelem, který musel uprchnout z Bangui v loňském roce, a který zde zahájil chov slepic. Nyní jich má "jen" 26 000, ale očekává, že brzy dosáhne počtu 100 000 slepic!
Ve čtvrtek jsme se dostali do Yaoundé, které je vzdálené více než 1 100 km od Bozoum. Silnice jsou dobré, ale je tam mnoho potíží s policií, která "straší" bariérami ...
Tady v Yaoundé navštěvujeme karmelitánské komunity v Kamerunu, a také otce Domenica a Marca z naší provincie, kteří jsou zde, aby tu pomohli ještě spolu s otcem Maria-Josefem z Francie. Jsou tu i dva z našich mladých řeholníků ze Středoafrické republiky, kteří studují teologii.
V sobotu ráno jsem odjel do Douala, kde jsem koupil několik knih pro naše školy, a navštívil jsem i jednu čínskou firmu kvůli nákupu přístroje na loupání rýže pro Bozoum.
Odhaduji, že se v pondělí - po ujetí dalších stovek kilometrů - vrátím zpět do Středoafrické republiky.
zde je odkaz na poslední číslo Misionářského přátelství v českém jazyce
Douala


pondělí 20. dubna 2015

Biřmování v Bozoum

Biřmování v Bozoum
Jsem v psaní trochu ve skluzu... a už se ozývají někteří, mají o mě starost. Díky, ale vše je v pořádku. Jen že dnes v neděli tu máme biřmování, a chtěl jsem počkat, až budu mít nějaké čerstvé fotky.
Biřmování je jednou ze sedmi svátostí, která "potvrzuje" křest. Je to jako by vstup do dospělé víry. Biskup učiní velmi starobylé a pěkné gesto: modlí se a vkládá ruce, a tím žádá Boha, aby poslal svého Ducha svatého na křesťany, kteří chtějí žít svou víru vážně.
V letošním roce jsme tady v Bozoum shromáždili biřmovance z města a nejbližších vesnic.
Celý týden jsem spolu s otci Enricem a Norbertem pracovali: zkoušeli jsme znalosti z katechismu a připravovali chlapce, dívky, mladé lidi i dospělé k tomuto důležitému okamžiku.
V sobotu odpoledne konečně přijíždí otec Mirek, polský kněz, vikář diecéze. Biskup nemohl přijet, protože mu není moc dobře. Posílá své pozdravy a láhev whisky... a to nás utěšuje v jeho nepřítomnosti! Ale také s vděčností děkuje za naši odvahu a práci, kterou jsme vykonali v těchto dvou letech války a napětí. A to nám udělá větší radost než whisky!
Dnes v neděli 19. dubna je velký den. Od rána jsou všichni biřmovanci připraveni. Téměř všichni jsou oblečení v červené barvě, což je barva, která připomíná Ducha svatého, ale i mučednictví, extrémní gesto odvahy v rozhodnutí se následovat Krista ...
Je jich mnoho! Z Bozoum 98 a 50 dalších ze čtyř nejbližších vesnic.
V půl deváté začíná slavení mše. Mnoho přítomných lidí, velká účast a mnoho modliteb. Jsme nablízku těmto bratřím a sestrám a také prosíme Boha, aby obnovil v každém z nás dary Ducha svatého.
A v 11:30 jsme se ukončili mši a jdeme ven z kostela s nově biřmovanými, abychom je ještě  závěrečnou modlitbou svěřili do ochrany Panny Marie.


La più piccola delle AWADODO (le danzatrici liturgiche)
La plus petite parmi les AWADODO (les danseuses liturgiques)
neděle 12. dubna 2015

Svatý týden a slalom mezi překážkami...


Svatý týden a slalom mezi překážkami...
Po křtech o velikonoční vigílii pokračovalo slavení po celou velikonoční neděli. Pokřtění po vigílii odcházejí doprovázeni různými skupinami sousedů nebo přátel a vracejí se do svých čtvrtí ve městě dál slavit. Odpoledne jsem udělal rychlou návštěvu (hrozí déšť), abych pozdravil alespoň některé: mnoho rodin slaví; zpěv a tanec pokračují po celý den.
Pokřtění jsou od pondělí po celý týden každý den oblečeni v bílém a účastní se mší...
V pondělí připravuji druhé číslo novin "Le Saint Michel" ... tady je: https://drive.google.com/file/d/0B8xHb5_hvSzRRGstNURtYlJMQVk/view?usp=sharing
V úterý odpoledne jsem na setkání s různými nevládními organizacemi přítomnými v Bozoum a s místními úředníky. Některé z těch úředníků mají zájem o vše jiné, jen ne o společné dobro. V jednu chvíli jeden z nich na mě útočí říká: "Vy a ti vaši komplicové... dejte si pozor!". Ti "spolupachatelé" jsou kluci, kteří tu pracují pro sociální soudržnost a mír...
Bohužel je to součástí stavu země. Co mě mrzí je, že mnoho lidí (zejména úřady a politici) tuto krizi nechápou a dělají stejné chyby arogantního a špatného vládnutí, jako kdyby krize neměla své kořeny právě v těchto nikdy nevyřešených problémech.
Ve středu jsem jel do Bangui. I zde se počet bariér nepřetržitě zvyšuje. Teď jich tam je asi 17 na 400 km. Jsou to kontrolní body (!?!?) četnictva, ale kontrola je často omezena jen na zaplacení určité částky peněz...
Ve středu odpoledne jedu na Karmel, což je náš klášter v Bangui, kde plánujeme udělat dvě studny pro budoucí klášter. Marcelin, odborník, identifikuje místa vodních zdrojů a v pátek dojde na vrtání: voda tu je a je jí mnoho!
Ve čtvrtek a v pátek jsou v Bangui semináře o míru, smíření a sociální soudržnosti, které pořádá Cordaid (holandská nezisková organizace). Zúčastnil jsem se také, jako zástupce Charity a jako zástupce Spravedlnost a mír (Iustitia et pax). Bylo nás čtyřicet, křesťané a muslimové z celé země. Přemýšlíme, co je třeba udělat konkrétně pro podporu míru.
V pátek jednoho z účastníků zastaví bandité v autě, zbijí řidiče a ujedou s autem. A to za bílého dne, v centru města...
Bezpečnost je stále NULOVÁ!Festa per i nuovi battezzati
La Fete pour les nouveaux baptisésSulla moto ci sono come minimo 350 kg di merce
sur la moto il y a au moins 350 kg de marchandises
Marcellin, il rabdomante
Marcelin, le sourcier

Aperura dell'Atelier
Ouverture de l'Atelier

pondělí 6. dubna 2015

Velikonoce 2015


Velikonoce 2015
Svatý týden, tento týden svatý!
Neděle začala s palmovými ratolestmi: spousta lidí a tolik pletených a ozdobených palmových ratolestí. Vydali jsme se na pochod, jako tehdy obyvatelé Jeruzaléma, kteří dnes vítají Ježíše jako Syna Davidova. Ale už v pátek se mu budeme posmívat...?

V úterý odjíždím do Bouaru, kde se ve středu účastním slavné mše se svěcením olejů, které předsedá biskup. Při této mši je biskup obklopen kněžími, kteří obnovují své kněžské sliby. Po homilii biskup žehná svaté oleje (olej katechumenů, olej nemocných a křižmo). Je nás 30 kněží z téměř všech 12 farností z celé diecéze. Je krásné být spolu, modlit se a přemýšlet nad krásou a vděčností daru kněžství, které nás spojuje a které nás zavedlo do tohoto kouta světa z různých zemí! 

Zelený čtvrtek je dnem vzpomínky na ustanovaní eucharistie, kněžství a přikázání lásky: Ježíš při poslední večeři umývá nohy apoštolům. A i já v Bozoum úmývám nohy 12 dětem ze sboru...

Velký pátek vzpomínáme na umučení a Ježíšovu smrt. Při odpoledních obřadech čteme pašije svatého Jana. Modlíme se také za všechny lidi, kteří trpí, zvláště za studenty z Keňské Garissy a za všechny křesťany, kteří zemřeli kvůli své víře. 

Bílá sobota je den plný ticha a čekání. Ježíš je mrtev. Ale my víme, že ne navždy!

Ráno chystám osvětlení a mikrofóny na velkou Vigilii, která se uskuteční večer venku před kostelem. V 19 hodiny začínáme: všude je tma, jen oheň narušuje noc: to je moment, kdy zapalujeme velikonoční paškál, symbol Krista - Světla světa.

Po čteních následuje křest 135 dívek, chlapců, mladých a dospělých. 27 lidí přistupuje k prvnímu svatému přijímání a slavíme 3 svatby. Je to plodná noc plná radosti nás všech! A když mše skončí (ve 22:30!), lidé se vrací do města a celou noc naplňuje Bozoum zpěv a tance!

Na Velikonoční neděli slavíme mši svatou v 8:30, nově pokřtění jsou v první lavici. Během přinášení obětních darů přitančí jedna žena a utírá pot z tváří novokřtěnců. Obraz, který promlouvá o něžnosti a radosti pro tyto nové křesťany!

Krásné Velikonoce vám všem!

Pro ty, kteří chtějí... italská televize (RaiNews) udělala velmi pěknou reportáž o Středoafrické republice. Samozřejmě... je tu i Bozoum! Zde: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Angeli-della-savana-6dc624f4-17c8-4a7b-804f-67fe31cf81a7.html
Domenica delle Palme a Bozoum
Dimanche des Rameaux à Bozoum

Messa Crismale nella Cattedrale di Bouar
Messe Chrismale à la Cathédrale de Bouar