pátek 13. února 2015

Od jednoho veletrhu k druhému...


Fiera di Bozoum: la mamma di Hyppolite (Concorso orti)
Foire de Bozoum: la maman de Hyppolite (cooncours jardins potagers)
Od jednoho veletrhu k druhému...
Odpoledne 1. února jsme uzavřeli 12. veletrh v Bozoum, krátkým obřadem, kterému předcházela scénka studentů naší střední školy St. Augustin. Byl jsem ohromen jejich schopností reflexe a kritiky některých rysů společnosti v SAR. V této scénce-parodii skupina vesničanů diskutuje s vůdcem vesnice (byla to žena!) o některých zlozvycích mezi lidmi: někteří, když dostanou jídlo od WFP (Světový potravinový program) nebo od nestátních neziskových organizací, tak ho jdou prodat, dále prodávají za pár drobných zemědělské nástroje, které dostali jako dar, jiní, když dostanou sítě proti komárům, tak místo toho, aby je zavěsili na postelích, tak je používají, na lov ryb nebo pro práci na polích. Stručně řečeno, poselství je jasné: pokud něco dostaneme, važme si toho a používejme to tak, jak se má: tímto způsobem bude naše vesnice růst!

Po scénce je čas na ocenění nejlepších vystavovatelů a zahrad: někteří dostanou zemědělské nářadí, a pro prvních deset je připravená medaile. Kolik hrdosti v těch prostých tvářích a rukách!
Na konci veletrhu, trochu počítáme, a zjišťujeme, že prodejem zemědělských produktů a vedlejšími aktivitami (restaurace a bary) je letošní obrat 20 milionů franků CFA (30 000 EUR): není to špatný výsledek na to, že je válka!

V pondělí jsem odjel do Bangui, kam mě doprovodil Alessio, zedník, který se vracel do Itálie, a zároveň jsem jel přivítat zvláštní hosty: otce Giustina našeho otce provinciála s jeho radou (otcové Franco Rudasso, Marco Pesce a Davide Sollami). Je to vlastně taková vláda naší provincie. Dorazili i kvůli 500. výročí narození svaté Terezie z Avily (naší zakladatelky), aby tak vyjádřili lásku a blízkost našim spolubratřím.
Návštěva je ve znamení modlitby, setkání, osobních rozhovorů, plánování projektů, ověřování stavu situace, ale také se hodně nasmějeme! Bible říká: "Jak je milé a jak je příjemné, že jsou bratři pohromadě."
Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli už v 5,00 z Bangui, abychom se vyhnuli bariérám antibalaka (v pondělí při cestě jsem jednu prorazil, bylo to 26 km od Bangui, protože si čekali, že jim zaplatím...).

Ve 12,00 jsme v Bozoum, po krátké zastávce v Bossemptele.
I zde setkání a schůzky, nemluvě o dobré pizze...
V sobotu jsme se odjeli směr Baoro, kde se setkáváme s otci Renatem, Lionellem a Dieudonné.

V neděli ráno jsme se vydali do Bouaru, a poté, co jsem doprovodil naši návštěvu do našeho kláštera svatého Eliáše (St. Elia), jdu do města navštívit veletrh, který za Caritas pořádáme každý rok. Je tu mnoho lidí, zemědělských družstev a dokonce i některé organizace včetně Organizace spojených národů.

 Alessio

Celebrazione al Carmel (Bangui)

Con l'Arcivescovo di Banguile risaie di Bozoum
le riz à Bozoum

Fiera di Bouar
Foire de Bouar