pondělí 28. ledna 2013

Veletrh v Bozoum!

Právě jsme dokončili velký zemědělský veletrh, událost téměř jedinečnou ve Středoafrické republice ...
Zúčastnilo se 200 zemědělských družstev, z okruhu více než 200 km, a mnoho lidí, kteří se přišli podívat, nakupovat a prodávat ...
Ale především se tu jedná o poselství naděje velmi, velmi reálné naděje pro tuto zemi!
Jsou to už týdny, ve kterých je Středoafrická republika v povědomí světa (vzácná událost ...) ... ale bohužel kvůli vzpouře a neštěstí, které konflikt mezi rebely a vládou v této zemi působí ...
Před zahájením organizace veletrhu, jsme o všem hodně přemýšleli, ale pak jsme se rozhodli ... i když s jistými pochybnostmi a strachem ...
Ale od úterý začaly přijíždět kamiony, které jsme vyslali, aby zajistily dopravu produktů.
Pátek večer se konalo velké setkání s družstvy, abychom dali nějaké instrukce k ... marketingu!
A v sobotu ráno proběhlo otevření veletrhu, s malým obřadem,  průvodem družstev, a několika projevy, a pak následovala návštěva padesáti stánků ... pastva pro oči i srdce!
Pavel VI. řekl, že "vývoj je nové jméno pro mír": náš veletrh je vývoj, je mír, je naděje. Je chloubou těch, kteří tvrdě pracují po celý rok, a pak vidí odměnu za úsilí a tvrdou práci.
Také ekonomicky šlo vše velmi dobře. Nemyslel jsem si, že bychom mohli mít obrat jako v loňském roce (60.000 eur z prodeje), ale místo toho – po prvních propočtech –  jsme u již více než 85.000 eur za prodané zboží ...
A  upřímné „bravo!“ zemědělcům, a všem těm, kteří věří v práci člověka. A také díky těm, kteří nás podporují, zejména sdružení "Přátelé Středoafrické republiky" z Mozzate (Como), a také mnoha obyčejným lidem dobrého srdce, kteří přispěli k průběhu veletrhu, jako přátelé z baru Baramò ...
Děkuji vám všem! Singila!

neděle 13. ledna 2013

Siriri!

Tyto dny byly velmi intenzivní! Rebelové, kteří okupovali více než polovinu země mezi 10. a 30. prosincem, začali dialog s vládou a demokratickou opozicí a poslední noc, kdy se zdálo, že nebylo moc v co doufat, souhlasili s příměřím, pokud bude jmenován nový předseda vlády (z opozice) a konání voleb.
Dobrá zpráva - i když existuje mnoho šedé zóny a nejistoty do budoucna ...

Mezitím jsme mnohem klidnější, méně nervózní a dnes ráno, v sobotu, jsme měli organizační schůzku pro přípravu zemědělského veletrhu, který se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2013.

Včera přijel mladý Ital, Pietro. Konečně je tu někdo další z Cunea, z mého rodného města! Zůstane s námi po dobu 3 měsíců a bude mít možnost ochutnat trochu Afriky!
čtvrtek 3. ledna 2013

Jak žhavo je ve Středoafrické republice...!

Jak žhavo je ve Středoafrické republice...!

Vrátil jsem se do SAR právě včas... během již několikátého pokusu o státní převrat! A posledním
letem Air France...

Od 10. prosince v SAR operuje několik skupin ozbrojených rebelů (říkají si SELEKA, což
v překladu do sanga znamená “aliance“), kteří vyzvali vládu k boji a zahájili boj za obsazení
země. Během několika málo dnů rebelové dokázali napadnout velká středoafrická města, úřady
a dokonce i město Bambari, kde sídlí velitelství jedné z vojenských zón. Několik dní po Vánocích
rebelové obsadili město Sibut, které se nachází 160 km od hlavního města Bangui.

Co chtějí? Kdo jsou?
Je velice obtížné odpovědět na tyto otázky, protože toho o nich moc nevíme.
Mezi jejich veliteli najdeme syny hlavních aktérů minulých režimů, bývalého ambasadora a
v zástupech rebelů mnoho těch, kteří nemluví ani francouzsky ani jazykem sango (někteří jsou
pravděpodobně původem ze Sudánu, jiní z Čadu)...

Rebelové se prezentují jako “zachránci.“ Jejich cílem je donutit aktuálního prezidenta k odchodu
(poměrně standartně zvoleného v roce 2011), rozpustit Parlament (již méně standartně zvolený).
Jedním z důvodů pro jejich počínání je nerespektování dohod mezi státem a rebely, dalším důvodem
je “zmizení“ bývalého ministra, který byl zatčen čadskou armádou a předán vojenským autoritám
SAR.

Během této doby došlo k mnoha loupežím, znásilněním, vraždám... Momentálně je Africká unie
zmobilizovaná a vytvořila červenou linii v Darmě (70 km od hlavního města), aby zabránila rebelům
vstupu do Bangui...

Dne 26. prosince se v Bangui odehrály manifestace namířené proti francouzské ambasádě a
ambasádě USA (je možné, že vláda SAR chtěla tímto aktem přimět Francii a USA k vojenské
intervenci, avšak jedná se pouze o domněnku). Americká ambasáda byla zavřena a všichni
zaměstnanci ambasádu opustili, stejně tak i zaměstnanci OSN.

Prezident nejdříve odmítnul jakýkoliv dialog, nakonec však navrhnul koaliční vládu a přislíbil, že se
potřetí nebude ucházet o prezidentský post (z principu, ústava neumožňuje prezidentovi vládnout
více než 2 volební období, ale byly tady snahy o změnu ústavy).

Momentálně se situace nachází na mrtvém bodě... Doufejme, že se obě strany dopracují k jednání u
kulatého stolu a dosáhnou dohody.

A v tomto mezičase... žijeme v úzkosti. Je to 10 let, kdy se v roce 2002 situace vyvíjela podobně, a poté rebelové
postupně obsadili celou zemi a následně zaútočili na hlavní město.

Momentálně je v naší oblasti klid, ale nevíme, jak dlouho vydrží. V těchto dnech se hodně modlíme
za mír. Ale mír je dar od Boha a od člověka... a my Mu musíme pomoct. Včera bylo v Evangeliu,
že: „Marie uchovávala všechny tyto věci ve svém srdci“. Během homilie jsem zdůrazňoval toto
“přemýšlení“ do hloubky... Je pravda, že země zažívá krizi, justice nefunguje, zdravotnictví ještě méně...
a to po 54 letech nezávislosti... Je urgentně zapotřebí změny, která především musí proběhnout
v poctivém smýšlení, abychom se dokázali pozorně otevřít společnému dobru.