úterý 17. července 2012

Světový kongres o světě venkova

120 účastníků z více než 50 zemí světa!
Jsme v Římě, od 24. do 27. června 2012, na tomto čtvrtém Kongresu o venkovském světě, který organizuje Pontifikální rada pro spravedlnost a mír (Iustitia et pax) a ICRA (International Catholic Rurals Associations).
Je to moc zajímavé, jsou tu příspěvky a nápady, jak lépe pracovat ve venkovském prostředí.
Bohatství katolické vize, katolické sociální doktríny a přínos Benedikta XVI. k tomuto tématu (zvlášť Caritas in Veritate) toho mohou světu tolik dát!
Jsou tu lidé z Evropy, z obou Amerik, z Asie, z Afriky i z Oceánie...
Tady je shrnutí:
<https://docs.google.com/document/d/1wF7tCrD6QbAKa0z5KHFhIOlYCVyJvgFKOMBN5t3oTDc/edit>