úterý 20. prosince 2011

Velká slavnost v Bozoum

Velký svátek jsme prožili 18. prosince v Bozoum: otcové karmelitáni oslavují čtyřicet let od příchodu prvních misionářů do Bozoum. Onoho prosincového dne před mnoha léty o. Carlo a o. Nicola (viz foto), spolu s o. Markem přijeli do Bozoum, kde je přijali otcové kapucíni (tehdejší farář je nyní biskupem diecéze Bouar, jejíž součástí je Bozoum).
Včera jsme tuto událost oslavili kněžským svěcením mladého bratra Cyriaqua, který je ze Středoafrické republiky.
Bylo nás mnoho tady v Bozoum. Přijeli i seminaristé z Yolé (250 km v kamionu…), mladí bratři ve formaci, otcové a sestry z různých misií. V sobotu večer nás bylo na padesát v komunitě, a víc než dvě stovky osob, které přišly z okolních vesnic, byly ubytovány ve školách.
V neděli 18. prosince jsme prožili velký liturgický svátek, velmi pěkný a intenzivní. Dvacet tři kněží, dva jáhni, biskup a zástupy lidí!
Mši jsme slavili před novou Collége St. Augustin. Zpěvy byly velkolepé, tance nádherné a účast velmi intenzivní.
Po kázání jsme zpěvem litanií prosili o přímluvu všechny svaté a svěcenec si mezitím lehl v prostraci na zem. Pak na bratra Cyriaqua biskup vložil ruce a spolu s ním i všichni koncelebrující kněží, a tak se bratr Cyriaque stal KNĚZEM.
Poté, co se se oblékl do ornátu a kněžských oděvů, mu biskup předal kalich a patenu na znamení jeho povolání ke službě u oltáře a slavení svátostí.
V této chvíli ho všichni kněží pozdravili pozdravením pokoje: všichni jsme byli dojatí! A pak… byl prostor pro tanec, který předvedli mladí karmelitáni s novoknězem uprostřed.
Po liturgii slavnost pokračovala obědem pro čtyři sta lidí!!! Pak rodina pozvala komunitu karmelitánů na malou oslavu ve čtvrti: při příchodu novokněze jej nechali vystoupit na židli, kterou pak tanečním krokem přenesli na místo oslavy.
Čtyřicet let je hodně. A je to i málo. Je pěkné vidět, jak Pán dělá velké věci den po dni, a to přes všechny slabosti a bídu!
Modlili jsme se a dál se modlíme za to, aby nám Pán zachoval radost z toho, že můžeme pracovat ve službě Jemu jak tady v Bozoum, tak všude tam, kam nás on povolá!
Žádné komentáře:

Okomentovat