pátek 16. března 2018

Sedm noviců a biskup


La danza in chiesa, a Bocaranga, senza limiti di età
la danse à l'église à Bocaranga. Pas de limites d'age!
Sedm noviců a biskup

Na konci minulého týdne přijela do Bozoum skupina sedmi karmelitánských nováčků. Pět z nich jsou mladí Kamerunci a dva Středoafričané, po dobu jednoho roku žijí v karmelitánské komunitě a účastní se společného života, modliteb a formace.

Jejich návštěva v Bozoum, při které je doprovází otec Alexandre, je příležitostí poznat život ve společenství a objevit zvláštní dar, kterým je život farnosti. Navíc organizují pro budoucí novokřtěnce, kteří přijmou o Velikonocích křest, tři katecheze. V neděli, v pondělí a v úterý se setkávají s katechumeny a mluví s nimi o křtu, eucharistii a svátosti smíření.

Ve středu ráno odjíždím do Bocaranga, čeká mě 125 km dlouhá cesta. Silnice je spíše špatná, ale za 3,5 hodiny jsme nakonec do cíle dorazili.

V Bocaranga se setkáváme v rámci pracovního setkání se členy farní rady a Charity. Zastupujeme zde pět farností: Bossemptele, Bozoum, Bocaranga, Ndim a Ngaundaye. Je to skvělá příležitost pro sdílení, výměnu informací o tom, čím žijeme a co děláme v našich kostelech a farnostech, abychom pomohli těm, kteří pomoc potřebují a také tu probíhá svědectví těch, kteří koordinují práci Charity.

Zatímco pracujeme v Bocaranga, máme radost ze setkání s novým biskupem Mons. Mirkem. Je na zpáteční cestě po návštěvě města Ndim. Toto město leží z bezpečnostního hlediska v tzv. "červené" zóně, protože jsou tam přítomní rebelové ze Seleka, 3R, MPC atd. Je to vážný problém. Minusca (mezinárodní mírové síly OSN) v té oblasti zřídka kdy zasahují a ozbrojené konflikty jsou tu na denním pořádku: krádeže, rabování, žhářství, ilegální zátarasy, vydírání, mučení, znásilňování.

Při příjezdu do Bocaranga si všímám jednoho obrněného vozu a dvou aut OSN jak odjíždějí od policejní stanice. Odváží mladíka, který šel večer předtím vykrást jednu prodejnu a zabil při tom majitele. Problém je, že "spravedlnost" tu nemá v rukou policie nebo úřady, ale je ovládána rebely ze skupiny 3R. "Modré přilby" tentokrát do případu zasahují a zabraňují tomu, aby byl mladík zlynčován na místě davem. Prozatím byl jen odvezen, ale jaký bude nakonec jeho osud?  
Tento týden jsme v Bozoum začali přijímat opět nové uprchlíky - 73 rodiny musely utéct z města Paoua a z okolních vesnic, kde se rozpoutávají nové boje a násilí
Cesta k míru je dlouhá a plná překážek. Ještě delší než cesta mezi Bozoum a Bocaranga!

.




Catechesi dei Novizi




I rifugiati di Paoua




Sessione formazione Caritas a Bocaranga













neděle 11. března 2018

8. března a další...






8. března a další...
Cesta postním obdobím pokračuje, připravujeme katechumeny na přijetí křtu o Velikonocích a v Bozoum také slavíme Mezinárodní den žen.
Ještě předtím, v pondělí, se vydávám malým letadlem OSN z Bozoum do Bangui. Je ale špatné počasí, silné turbulence během letu mě vyřadily z provozu dokonce na několik dní... V Bangui jsem si prohlédl rozestavěnou Zemědělskou školu, práce krásně postupují dopředu. Ve středu ráno se vracím autem do Bozoum.
Tam probíhají mezitím přípravy na výše zmíněné události, zejména se na na naší střední škole Sv. Augustina chystá příprava oslav dne žen. Sestra Annita je duší těchto okamžiků, kromě toho, že je zástupkyní ředitele této školy. Se studentkami připravuje program a ten probíhá v radosti, s písněmi a tancem. Dívky tedy rozhodně umí projevit nadšení! Je to také dobrá společná příležitost zamyslet se nad slovy Jana Pavla II., která napsal: "Díky vám, ženy, právě proto, že jste ženami! Díky za vaši vnímavost, která je pro vás tak specifická, která obohacujete chápání světa a přispívá k plnosti lidských vztahů."

Ve Středoafrické republice ženy nemají snadný život: od dětství se musí prosazovat ve světě, ve kterém je na prvním místě téměř vždy muž. Boj o možnost studovat, o svou důstojnost, o rodinu, o život, je nedílnou součástí života každé ženy ve Středoafrické republice (a nejen zde!). Studium a škola je důležitou součástí tohoto boje.
Proto na podporu našich dívek zahájili naši přátelé v Cuneo novou iniciativu: pěstitelé květin a se rozhodli nabídnout z prodeje každé rozkvetlé květiny 1 euro a to bude určeno k vytvoření fondu na stipendia pro dívky, které navštěvující naši školu. Vivat - ženy!



















čtvrtek 1. března 2018

Je to Prozřetelnost!


Je to Prozřetelnost!
Také v Bozoum dál kráčíme postním obdobím. K přijetí křtu se připravuje sto dětí, mladých lidí a dospělých a přípravy se stupňují. Každou neděli po mši se s nimi setkávám a strávíme spolu čas v krátké katechezi. Každé páteční odpoledne se hodně zdejších křesťanů shromažďuje u modlitby Křížové cesty: 14 zastavení, při nichž se na chvíli ztišíme, nasloucháme, modlíme se a rozjímáme o Ježíšově utrpení.

V pondělí ráno zase vyrážím na cesty! Po krátké zastávce v Bouaru jsem odpoledne přejel do Kamerunu. Jedu s P. Enrico P. Cyriaque a vzali jsme s sebou jednoho bývalého studenta našeho gymnázia sv. Augustina - Fabrice Belaguina (studuje nyní ekonomii na Univerzitě v Bertoua). Hrancie překračujeme naštěstí snadno a rychle, pokračujeme dál směrem k Bertoua, kde přenocujeme. V úterý ráno vyrážíme v 5:30 a před polednem jsme v hlavním městě Yaounde (850 km od Bozoum). Zde se s radostí vítáme s našimi karmelitánskými spolubratry, kteří tu žijí a pracují ve dvou domech - v Nkoabangu (farnost) a Nkolbissonu (sídliště). Večer přilétá z Itálie P. Saverio, náš provinční představený.

Několik následujících dní věnujeme projednávání další spolupráce mezi našimi dvěma delegaturami. Jedna je tady v Yaoundé, kde naši mladí studují teologii, zatímco druhá je ve Středoafrické republice, kde prožívají mladí Kamerunci svůj noviciát a studují filozofii. V těchto dnech znovu zakouším, jak nekonečná je Boží Prozřetelnost. V sobotu ráno jsem dostala dobrou zprávu: jedna italská organizace se rozhodla, že zafinancuje fotokopírku pro naše gymnázium Sv. Augustína (abychom mohli kopírovat materiály pro studenty naší školy). Problém je ale v tom, že se ocitáme ve velké časové tísni: v Itálii je připravený kontejner, který má být brzy vypraven na cestu do Afriky a přístroj, vážící 200 kg, musí být dopraven do kontejneru do čtvrtka. Jsem na cestách, nemůžu toho moc udělat, ale vzývám o pomoc Prozřetelnost a důvěřuji. Probíhá velká výměna e-mailů a telefonních hovorů mezi Yaoundé, Chartúmem (Súdán), Bangui, Arenzanem, Janovem a Milánem. A přes všemožné i sněhové a byrokratické překážky je ve středu večer přístroj dopraven do našeho skladu v Arenzanu. Děkuji vám - Andreo, Muhamede, P. Davide, Vincenzo, Veronico, Thomasi, Andreo, Domenicu.

A Prozřetelnosti svěřuji s důvěrou i naše problémy, související s autem Charity, o které jsme přišli při lednové nehodě. Snažil jsem se žádat některé organizace, ale nikdo nám neumí pomoci. Tak jsem poslal zprávu na facebook a někteří přátelé začali reagovat. Potřebujeme sehnat 13.000 eur, za které bychom mohli koupit auto pro Charitu a teď už máme pohromadě 4.513 eur.

"Je to Prozřetelnost!", říká Manzoni ve svém románu "Promessi sposi". A je to tak!


Via Crucis

ancora gli orti di Bozoum
toujours les jardins potagers de Bozoum


riunione tra Padri del Centrafrica e del Camerun (e Italia, Nigeria ecc..)
réunion entre Pères du Cameroun et de Centrafrique (et Italie, Nigéria etc)

P.Saverio e p.Domenico







sobota 24. února 2018

Projekty a úspěšnhttps





Projekty a úspěšné realizace
V sobotu 17. února, je to právě týden po slavnostním biskupském svěcení, jsem se znovu vrátil do Bouar. Dopoledne jsem krátce navštívil Zemědělský veletrh, který zde organizují P. Benjamino a Charita. Odpoledne se vracím do Bozoum, ale nejedu sám: jsou se mnou Fabrice Martin a Ludmila Böhmová z nevládní organizace SIRIR.ORG z Prahy. Zůstanou ještě dva týdny v Bozoum a týden v Bangui, aby monitorovali vzdělávací program "Škola hrou v SAR" (jde o novou metodiku pro učitele prvního stupně základní škol, která při výuce dětí skvěle funguje). A díky SIRIRI nám pomáhá i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. V roce 2017 jsme byli schopni léčit a pomoct více než 14.000 lidem postiženým AIDS a jejich rodinám, mohli jsme podpořit více než 58.000 vysídlených lidí:
Včasná diagnostika, kompletní lékařská vyšetření a biologické rozbory     
 3.183
Poskytnutí léků na léčení oportunních nemocí
 3.077
Poskytnutí vyvážené stravy
 1.993
Poskytnutí mikrokreditů
    188
Zápisy ve školách a poskytnutí školních potřeb
 2.042
Lékařské ošetření poskytnuté ženám HIV pozitivním
 3.847
Pomoc vysídleným obyvatelům z města Bocaranga
58.790
Celkový počet podpořených osob
73.120

V pondělí jsem měl jet do Bangui na schůzku se zástupci Charita a měl jsem odletět letadlem. Jenže jenom „měl jsem,“ protože po tříhodinovém čekání na ploše mě nakonec informovali, že letadlo nemůže přistát kvůli prachu (zaneseném sem v tyto dny větrem ze Sahary). V 16 hodin tedy vyrážím autem směr Baoro, kam přijíždím kolem 19. hodiny. Přespím u spolubratrů a v úterý musím vyrazit už ve 3:30, abych byl za pět hodin jízdy v Bangui. (Je to 400 km.)
Setkávám se s naší komunitou a mám radost, když vidím, jak realizace různých projektů dobře pokračuje. Budoucí Zemědělská škola roste před očima: výroba cihel z hlíny, zpevněné cementem (díky stroji firmy Hydraform), přináší vynikající výsledky. Také jsem se setkal s P. Anastasiem, je stále svěží, navzdory svému věku (nesmí se to říkat, ale je mu osmdesát!). S potěšením se také setkávám s P. Marie Philippe, francouzským karmelitánem, který s námi zůstane několik měsíců a bude tu vyučovat. V 11:30 přijíždím do ústředí Charity ve Středoafrické republice, ale schůzka je odložena až na další den, protože zástupci z některých diecézí ještě nepřijeli. Ve středu ráno tedy konečně můžeme zahájit setkání. Jsem zodpovědný za Charitu z diecéze Bouar a jsem rád, že jsem ve společenství s ostatními u tohoto dobrodružství, které tu je pro to, aby sloužilo zdejšímu lidskému společenství, v solidaritě a lásce. Charita je tu přitomna v zemi, počínaje každou farností až po veliké projekty. Dopoledne se ještě musím zastavit v ústředí organizace FAO, abych podepsal jménem karmelitánských otců smlouvu, která definuje působení FAO v našem zemědělském centru na Karmelu. S finanční podporou italské vlády dostane 1 500 mladých lidí možnost studovat a prakticky si procvičovat získané znalosti v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Ve večerních hodinách dorazil malý deštík, který mě doprovázel na cestě zpátky. Ve čtvrtek ve 12 hodin jsem se zas vrátil konečně do Bozoum.



Foire Agricole Bouar


I nuovi disegni didattici
les fresques didactiques

P.Marie Philippe e la Scuola di Agricoltura
p.Marie Philippe et l'école d'Agriculture










neděle 18. února 2018

Máme zbrusu nového biskupa!




Máme zbrusu nového biskupa!
V sobotu 10. února je celé prostransví před kostelem v Bozoum zaplněné, ačkoliv ještě ani není 5 hod. ráno. Auta jsou připravena a v 5:15 vyjíždí do Bouar delegace 110 lidí, aby se účastnila vysvěcení nového biskupa diecéze Bouar P. Mirka Gucwy. V závěru cesty konvoj trochu předjedu, abych mohl být v cíli nápomocný při příjmu účastníků. Diecéze Bouar má 12 farností, z každé přijíždí hosté, o které se tady ve městě postarají různá společenství. Každé přijme 50 hostů. Žijeme skutečné společenství Církev!

Vysvěcení biskupa je zcela výjimečná událost. Diecéze Bouar vznikla v roce 1978, za téměř čtyřicetiletou historii zažila zatím jen jednoho biskupa, Mons. Armando Gianni. Při této příležitosti sem tedy přijíždí apoštolský nuncius, všichni biskupové z celé země, biskup z Tarnowa (Polsko), z města, ve kterém dříve žil P. Mirek (oba jsou spolužáci ze seminář a dokonce ve stejný den byli vysvěceni na kněze) a také dva biskupové z Kamerunu. V sobotu ráno od 9 hodin začíná tříhodinové setkání některých biskupů s věřícími: téměř 3 hodiny probíhá katecheze o úloze, odpovědnosti, službě a práci biskupa, vede ji kardinál Nzapalainga z Bangui a biskupové z Mbaiki, Bangassou, Alindao... Slova jsou střídána písněmi a tancem, tři hodiny uběhly, ani nevíme jak.

Neděle je velký den. Všechno je připraveno téměř k dokonalosti a v 8:30 začíná slavnostní mše: celebruje 12 biskupů, sto kněží a velkou katedrálu zaplnilo asi 3000 věřících. Po skvělé promluvě kardinála (ve francouzštině a v sangu) začíná hlavní část slavnosti: biskupové tomu, koho si povolal Bůh, vyprošují dary Ducha svatého, zatímco se modlí vleže i Mirek a dva jáhni nad jeho hlavou drží knihu s evangelii. A Mirek se stává biskupem Mirkem. Bezprostředně poté dostává atributy, patřící k povolání biskupa: mitru, pastýřskou berlu, prsten. Po bohatém obětním průvodu, proměňování a přijímaní přichází první promluva nového biskupa. Je krásné slyšet (stejně jako předtím kardinál, tak nyní nový biskup), že dieceze Bouar je plná skutků lásky (školy, nemocnice, podpora zemědělství), ale také náboženských společenství, které jsou oddány službě nejchudším a to s radostí a velkorysostí. A nakonec nový biskup dává požehnání "svému" lidu, který ho přijímá s velkou radostí a emocemi!

Odpoledne se vracím do Bozoum se sestrami. V pondělí a úterý probíhá v našem gymnáziu sv. Augustina dvoudenní kulturní událost. S dívkami a chlapci zažíváme sled scének, tance, písní, diskuzí. Všechno je to pro připomenutí si toho, že škola není omezena čistě na technické osvojování vědomostí, ale zahrnuje komplexní "vzdělání". A pak už je Popeleční středa, od 14 hodin máme mši: postní dobu již tradičně zahajujeme poblíž Bozoum na kopci Binon. Je před námi dlouhá cesta, která vede k obrácení a prohloubení naší lásky k Bohu.