pátek 21. září 2018

Škola a školy
Škola a školy

Koncem minulého týdne, ve dnech 14. a 15. září, prožila karmelitánská rodina ve Středoafrické republice velkou radost. V pátek večer jsem předsedal slavnosti, při které obnovilo své sliby devět mladých středoafrických karmelitánů. V sobotu ráno v 6:30 jsem vítal pět mladých středoafrických mužů, kteří jsou ve své přípravě už o rok dál, obdrželi karmelitánský hábit a tím vstoupili do noviciátu. A něco později, v 9:30, zas svůj čas prožitý v noviciátu ukončilo pět dalších mladých mužů (dva jsou Středoafričani a tři z Kamerunu). Dali Bohu slib žít v čistotě, chudobě a poslušnosti.
V Bozoum jsme v neděli ráno zažili další důležitou událost: umístili jsme na připravené místo v kostele sošku Dítěte Ježíše z Prahy (Pražské Jezulátko). Socha představuje Ježíše, který je oblečený jako král. Připomíná nám význam a moc Boha jako toho, kdo se pro nás stal člověkem, aby nás zachránil. Lidská podoba Ježíše (a také oblečení, v němž se soška ukazuje) nám připomíná velkou důstojnost každého člověka, zvláště každého dítěte.
A právě proto jsem tuto neděli vybral také k tomu, abych pozval celou farnost a společně jsme zahájili školní rok. Všechny farníky jsem vyzval k tomu, aby měli k dětem respekt a byli si vědomi významu vzdělání.
Také ve Středoafrické republice je září časem, kdy se opět otevírají školy, i když u nás máme velmi odlišný rytmus práce a jiné metody.
V pondělí ráno sice odradil silný déšť část dětí a učitelů přijít do školy, ale v úterý už naše misijní školy naplno přece jen začaly pracovat. Máme tu více škol, protože nabízíme všechny stupně vzdělávání. Z mateřské školky se jde do základní školy, příp. do kurzu pro vzdělávání, pak lze pokračovat na střední škole a to až do maturity. Každý den přichází do všech tříd v areálu misie více než 1500 žáků a studentů, kteří sem přicházejí za školním dobrodružstvím.

Dejme se tedy do práce!
Gesù Bambino di Praga

I giovani studenti
les jeunes étudiants

la vestizione dei Novizi
la prise d'habit des Novices

le Professioni


la scuola di Dayangastředa 12. září 2018

Sestry a bratři
Sestry a bratři
Chvíli jsem se na svém blogu odmlčel a už se ozvaly obavy, jestli se neděje něco mimořádného. Vše je v pořádku, jen jsem jel právě ve čtvrtek, kdy normálně píšu texty, do Bangui. Kromě jiných témat jsem se zastavil na nunciatuře, abych se rozloučil se sekretářem nuncia otcem Davidem Charters, který v Bangui po čtyřech letech končí a odjíždí na svou novou misi: bude ustanoven jako diplomatický zástupce Vatikánu při Organizaci spojených národů.

K cestě do Bangui jsem měl ještě další významný důvod, na který jsem se těšil: v pátek 7. září přiletěla se svým manželem Flaviem moje sestra Marisa. Naposledy tu byli v roce 2008 a nyní se sem vracejí. Přivážejí milé pozdravy od mých příbuzných a od mnoha lidí, kteří mají rádi Bozoum a Středoafrickou republiku. S nimi přijíždí také Suzanne, maminka Hyppolita (mladého muže z Bozoum, který je v Itálii ze zdravotních důvodů). Suzanne v Itálii strávila téměř měsíc a sešla se v Savoně se svým synem. Do své rodiny ji přijali Emanuela Fiorenzo Daniel a Alessandra, u nichž Hyppolite našel svůj nový domov. 

V sobotu ráno vyrážíme do Bozoum. Cesty jsou ve stále horším a horším stavu. Na asfaltované části silnice musíme zastavit a platit u pěti bariér (tedy asfaltované... to je spíš jen teoretický pojem, protože polovina z těch 300 km vypadá jak rally, kličkujeme mezi spoustou děr vlevo vpravo). Je šílené, když musíme platit za údržbu silnic, která se ale vůbec nerealizuje! Opravy jsou naplánovány na trase mezi Bossemptele a Bozoum (87 km). S velkou pompou a za přítomnosti předsedy vlády zahájila příslušná firma práce a opravila téměř 200 metrů silnice za 10 dní. Jediný silniční stroj ale už mají rozbitý a nám nezbývá než doufat, že situaci brzy vyřeší i my nebudeme muset dál při jízdách lítat z jedné díry do druhé.

V těchto dnech připravujeme zahájení školního roku. Zaměstnal jsem Marisu a Flavia a tak nám nyní pomáhají s tiskem skript pro naši střední školu. V úterý odpoledne mne navštívil jeden mladý muž. Patřil k někdejším vůdcům Anti-balaka, což je ozbrojená domobrana, která v roce 2013 napadala rebely ze Seleky, ale také muslimy. Strávil sedm měsíců ve vězení v Bangui a nyní se vrací do Bozoum. Chce změnit svůj život. Vrátit se ke své práci na poli a chce žít se svou ženou a dětmi. Můžu vás požádat o modlitby za něj?


good-bye don David


2 camion e 1 ruspa per riparare 90 km di strada...
2 camions et 1 niveleuese pour reparer 90 km de route

strada o fiume?
route ou rivière?


le fondamenta della chiesa di Bozoum
les fondations de l'église de Bozoum

Preparazione dei libri di scuola
préparation des manules d'école


pátek 31. srpna 2018

Rozloučení se SIRIRIRozloučení se SIRIRI
Koncem minulého týdne skončilo školení učitelů. Účastnilo se ho celkem 200 učitelů v Bozoum a 50 v Bouaru, všichni měli možnost vzdělávat se v rámci šestidenního intenzivního školení s metodikou vzdělávacího programu "Škola hrou", kterou vyvinula a navrhla česká nevládní organizace SIRIRI.ORG.
Metodika vychází z jednoduchých základních principů (názornost, praktičnost, spolupráce, tvořivé myšlení a hodnocení) a program se realizuje na prvním stupni základních škol. V dětech se rozvíjí schopnost dobře porozumět učební látce, tvořivě přemýšlet a efektivně si osvojovat nové vědomosti. Vzdělávání ve Středoafrické republice je paralyzováno velikým počtem žáků ve třídách (bývá jich tam 100, 200, dokonce i 300), nedostatečným počtem učitelů, ale především výukou, která je založená na bezmyšlenkovitém opakování textů bez porozumění. Dovednost číst text je často nahrazena učením se textů zpaměti. Metodika programu "Škola hrou" staví na tom, že v prvních ročnících základní školy probíhá výuka v mateřském jazyce sango a ne v úřední francouzštině. Je to inovace, ale přitom byla tato "novinka" potvrzená školským zákonem už v roce 1997, až dosud ale bohužel nebyla realizovaná. Výuka v mateřském jazyce umožňuje dětem, aby si rychle osvojily techniku čtení, efektivně se dál vzdělávaly v dovednosti porozumět textu a poté přecházely bez velkých obtíží na výuku ve francouzštině.
Kurzy v Bouar a v Bozoum skončily v sobotu. Nyní zbývá jen několik týdnů do začátku školního roku, 250 nově vyškolených učitelů se vrací do svých měst a vesnic plni nadšení. Pro mnohé bude výuka ve stylu "Školy hrou" novinkou. Řada dalších učitelů bude rozvíjet vědomosti, které si osvojili už v předchozích školeních, nyní bude pokračovat ve vyšších ročnících a budou pomáhat dětem citlivě přejít z výuky v sangu do výuky ve francouzštině.
Neděle je pro 14 přátel ze SIRIRI dnem odpočinku. Je tu s námi Alice, Anežka, Barbora, Charlotte, Fabrice, Guillaume, Jana, Julie, dvě Lenky, Mirka, Nicolas, Sophie a Thameur, kteří sem přijeli z Prahy a z různých koutů Francie školit naše učitele. Odpoledne celou skupinu doprovázím, aby se podívali na rýžová pole, kde se teď naplno pracuje. V pondělí je doprovázím do Bangui. Následující den jedeme navštívit malý kostel sv. Pavla, který stojí na břehu řeky Oubangui. Postavili ho v roce 1895 první misionáři. Řeka je uprostřed deštivé sezóny impozantní, na protějším břehu vidíme sousední Kongo. Odpoledne je doprovázím na letiště. Sbohem SIRIRI!


fine della formazione
fin de la session de formation à Bozoumvisita alle risaie di Bozoum
Visite au Centre Rizicole de Bohoro

 


Bangui, di fronte al fiume Oubangui

Messa alla Nunziatura
Messe à la Nonciature


avanzamento lavori a Bozoum
l'avancement des travaux à Bozoumpátek 24. srpna 2018

Workin'Bozoum 2

orchidee a Bozoum

Workin'Bozoum 2

Přestože nyní vrcholí období dešťů, pracovní výkony to nijak nezpomaluje...

V sobotu 18. srpna jsme ukončili dvoutýdenní kurz pro studenty naší střední školy, kteří absolvovali maturitní zkoušku. A ukončili jsme také etapu úvah o "Workin'Bozoum", týkající se vytváření možností rozvoje obchodu a vůbec rozvíjení bohatství (čili myšleno v nejširším slova smyslu: není to jen o penězích, ale i bohatství života, práce, tvůrčím zápalu, službách...). Účastníci se rozdělili do skupin a začali hlubokou analýzou toho, co už existuje a co chybí. A snažili se shromáždit nápady a inspirace. Zaměřili se na čtyři oblasti: práce, spořitelna Bozoum,  zemědělství a  podnikání.

V neděli jsme během dopoledne na dvou místech slavili dvě mše a po nich jsem doprovázel do Bouar čtyři školitele české nevládní organizace SIRIRI. V tomto městě se bude totiž letos poprvé realizovat kurz vzdělávacího programu "Škola hrou", kdy si učitelé osvojují novou metodiku učení. V pondělí je v Bouar zahájen kurz pro 50 učitelů a v Bozoum pro více než 220 učitelů. Je to náročná práce, která vyžaduje spoustu energie a námahy (a peněz), ale díky ní si děti, které se touto metodou vzdělávají, rychle osvojují dovednosti číst, psát, počítat a učí se přemýšlet. 

Zároveň pokračují práce na výstavbě dvou nových učeben u naší školy sv. Augustina. Dokončili jsme základy, udělali podlahy a začínají růst zdi.

Ve středu jsem se vrátil do Bouar, abych se podíval, jak pokračuje kurz pro učitele. Zároveň navštěvuji seminář v Yolé. Jedu se tam také pozdravit s dobrovolníkem Mario Mazzali a děkuji mu za práci (a jakou práci!), kterou tu dělal po dobu tří měsíců a teď se vrací zpět do Itálie. Mario je neunavitelný, precizní a velmi kvalifikovaný hned v několika oborech: mechanické práce, svařování, elektřina, elektronika a instalatérství. A jak je vytrvalý, nikdy se nezastaví! Je velkou inspirací pro nás všechny!

Workin'Bozoum

apertura formazione a Bozoum
ouverture formation à Bozoum
 
formazione a Bouar
formation à Bouar

Mario Mazzali
le aule scolastiche in costruzione
les salles de classe en construction