čtvrtek 10. ledna 2019

Baoro - YaoundéBaoro - Yaoundé

V pátek 4. ledna vyrážím do Bouar a večer už jsem v Baoro.

Dnes sem přijíždějí účastníci kurzu pro katechety. Je to deset dospělých mužů se svými rodinnými příslušníky, kteří se budou následujících šest měsíců vzdělávat, aby se stali „katechety“. Katecheta má v Afrika velmi zodpovědné postavení. Ve vesnicích, kam kněz přijíždí pouze několikrát za rok (z důvodu velkých vzdáleností a velkého počtu obcí), je právě katecheta tím, kdo vede komunitu, iniciuje tam oslavu výjimečných událostí, modlitby a výuku katechismu.

Těchto deset rodin se tedy ponoří do vzdělávání: katecheti navštěvují řadu promluv o Božím slovu, o vedení modlitby, o svátostech. Děti navštěvují školy ve městě a jejich manželky, pod vedením sestry Biaginy a dalších žen, budou vyškoleni v péči o děti, šití atd.

V sobotu navštěvuji dvě místa: začínáme stavět dvě základní školy ve vesnicích Dayanga a Dobere. Je to velký závazek, ale věříme v sílu vzdělání i jako "masivní tvůrčí nástroj"!

V odpoledních hodinách jsem přijel do Bangui a v neděli vyrážím do Kamerunu navštívit své spolubratry. Čeká nás společná práce a to zejména se dvěma středoafrickými studenty teologie, kteří zde byli přijati.

Přilétám do Douala, do hospodářského centra země, a ihned pokračuji autobusem do hlavního města Yaounde. Silnice jsou asfaltované, dnes není naštěstí velký provoz, protože je neděle. A po pěti hodinách jízdy, ujetých 250 km, jsem v cíli.

Navštěvuji své spolubratry, rád se také dívám na různé obchody a dokonce si to užívám. Jsem rád, že mohu koupit krásný invalidní vozík pro našeho Gauthiera, handicapovaného mladíka z Bozoum.

Ve středu ráno vyrážím ve 3 hodiny z kláštera a mířím na autobus, který odjíždí ve 4 hodiny. Doveze mě až k letišti Douala, odkud letím do Bangui.

Tento týden v úterý přijíždí zástupci SIRIRI - Ludmila Böhmová, Veronika Boháčová a Jiří Pasz, kteří míří do Bozoum s cílem dál rozvíjet program “Škola hrou ve Středoafrické republice”. V pátek dorazí Paolo a Giuseppe Silvestro, kteří mi budou pomáhat při přípravě zemědělského veletrhu (25. - 27. ledna). A v sobotu přivítáme Enrico Massone, který bude v Bozoum, aby vedl stavbu kostela v obci Kpari.

Dejme se tedy do práce!
Famiglia alla scuola dei Catechisti a Baoro
une fmille de l'école des Catéchistes de Baoro

La scuola in costruzione a Dayanga
L'école en construction à Dayanga

I mattoni per la scuola, prima della cottura
les briques pour l'école, avant la cuisson

la scuola in costruzione a Dobere
l'école en construction à Doberepátek 4. ledna 2019

Mezi Vánocemi a Novým rokem

Mezi Vánocemi a Novým rokem
Po Vánocích, v sobotu 29. prosince jsme dostali krásný dárek: jáhenské svěcení bratra Michaela. Bratr Michael je mladý karmelitán, který 8. prosinec složil slavné sliby. A v sobotu 29. se stal diakonem (jáhnem). Diakonát (jáhenství) je prvním krokem ke kněžství. Skutky apoštolů nám říkají, že církev (Peter, Jakub a další apoštolové) pochopila už ve velmi raných dobách, že je nutné vybrat lidi pro "službu" chudým. A tak si vybrali některé křesťany (včetně Štěpána) a vložili na ně ruce (jako znamení zasvěcení a vylití Ducha svatého). 

Bratr Michael bude mít jako své poslání hlásání Slova Božího (je to právě jáhen, který čte evangelium během mše) a službu, zejména těm nejchudším. Don Tonino Bello říkával, že zástěra je jediným liturgickým rouchem, které Ježíš oblékl: „Štola a zástěra jsou líc a rub stejného roucha: štola nám připomíná, že jsme služebníky evangelia a zástěra z nás dělá ty, kteří myjí nohy celému světu. A nebo - lépe řečeno - jsou jako výška a šířka jediného posvátného roucha služby; služby Bohu a služby bližním".

Takže v sobotu ráno se koná velká oslava v naší karmelské komunitě v Bangui. Pro tuto příležitost u nás vítáme kardinála Nzapalainga, arcibiskupa Bangui. Jezdíval často na Karmel, když tu byly tisíce uprchlíků, a nyní byl ohromen, když viděl rozdíl ve chvíli, kdy odešli. 

Liturgie se koná v jednom z vnitřních nádvoří misie pod několika přístřešky, aby se vešlo co nejvíce lidí. Sbor, tanečníci, ministranti, mnoho kněží a mladí karmelitáni, ti všichni přispívají ke krásnému slavení: živému a vnímavému, radostnému ale i uctivě tichému.

Po homilii kardinál vzkládá své ruce na bratra Michaela a modlitbou svěcení ho činí diakonem (jáhnem). Obřad trvá asi dvě a půl hodiny, ty ale ubíhají velmi rychle. 

A protože je sobota, musím se vrátit do Bozoum, abychom mohli slavit nedělní mši. A tak se po rychlém jídle vydávám na cestu do Bozoum: ujedu obvyklých 400 km, z nichž 250 je ve velmi špatném stavu. Odjíždím z Bangui ve 14:00 a do Bozoum se dostanu ve 20:15. 

V neděli 30. prosince slavíme svátek Svaté rodiny z Nazareta. Je to příležitost připomenout si velikost manželství a oslavit několik výročí - od 3 do 44 let! 

V pondělí 31. prosince slavíme mši jako poděkování za rok 2018, který se chystá skončit. Odpoledne a po celou noc jsou slyšet výkřiky a písně a nekonečné opakování "Bonne année". A tak "Bonne année" (dobrý rok) i vám všem!Anniversari di matrimonio
Anniversaires de mariage

pátek 28. prosince 2018

Vánoce podruhé a šťastný nový rok!
Vánoce podruhé a šťastný nový rok!

A Vánoce jsou tady, díky Bohu! Bylo to už tolik cítit ve vzduchu. V pátek odpoledne 21. prosince jsme uspořádali malou oslavu v centru pro sirotky, které se jmenuje "Duha". Kolem malé kolébky strávily děti a zvlášť malé holčičky šťastné chvíle s písněmi, hrály se scénky a dokonce došlo i na drobné dárky (jako třeba limonády, oříšky, sušenky, mýdla...).

V neděli 23. prosince jsme tu měli nečekanou návštěvu našeho diecézního biskupa Mirka, který s námi oslavil mši v 8:30 a pozval nás k prožití Vánoc, naplněných přítomností Boží a připomenutím si všech, kteří trpí v našem okolí i v celé Středoafrické republice. 

V pondělí večer, v den, kdy se všude začínají slavit vánoční mše... jsme také slavili, neměli jsme sice mši o půlnoci, ale už v 19 hodin (trochu z bezpečnostních důvodů, ale také kvůli zimě a trochu i proto, že se jedná o místní tradici). Přišlo veliké množství lidí. Vždycky znovu a znovu je velice emotivní slyšet, když ten veliký zástup přítomných „exploduje“ při Gloria, ale také pozorovat soustředěnost dospělých a dětí vůči tomu, co slavíme a žijeme.

V úterý ráno jsme se shromáždili na slavnostní mši v 8:30. Mnoho dětí přišlo a mělo v rukou panenky, vrtulníky, auta, píšťalky a trumpetky... Dnes jsou středem pozornosti!

Za pár dní ukončíme tento rok. Ten rok byl krásný, protože jde o dar od Boha, a to včetně únavy a různých těžkostí. Přeji vám všem šťastný rok 2019, protože i ten bude darem od Boha! Přijmeme ho z jeho rukou. Když se odevzdáme do jeho náruče, nebude ušetřeni všech bolestí a utrpení, ale on je ponese s námi neboť radosti a těžkosti se stanou součástí jednoho velkého Božího plánu lásky, který má Bůh pro každého z nás a pro celé lidstvo!

Festa di Natale al centro orfani Arc en ciel
Fete de Noel au Centre des Orphelins Arc en Ciel


P.Matteo


Messa di Natale
Messe de Noel


Un piccione verde
un pigeon
pátek 21. prosince 2018

Radostné Vánoce!


Radostné Vánoce!

Tak už je všechno vánoční! Jak to tak bývá v závěru adventu, velká vánoční radost se najednou blíží velkou rychlostí. V letošním roce jsme převzali tradici novény a po dobu devíti dnů jsme se každé odpoledne scházeli v kostele ke chvíli modlitby a ztišení. Účast byla velká a doufám, že pomůže mně i mým farníkům k lepší připravenosti na vánoční událost, která proměnila dějiny světa. Modlete se za to, abychom také my proměnili svůj život!

Minulou neděli jsme slavili svátek sv. Jana od Kříže, jednak je to náš zakladatel a jednak patron jedné ze tří kaplí, které jsou zde v Bozoum. Mši předsedal diecézní kněz otec Firmin, který byl vysvěcen před dvěma měsíci, spolu s Flavienem a Martialem. Byl tam také otec David Sollami z naší Procury, která je zázemím misionářů v italském Arenzanu. Slavíme mši venku v přírodě, protože v kapli není dost místa. Přesto, že je velké vedro, přišlo mnoho lidí.

Měsíc prosinec znamená také ukončení prvního trimestru v našich školách a pro více než 1 800 dětí, které navštěvují naše školy tady v Bozoum, začátek vánočních prázdnin.

Loučím se s vámi vánočním přáním: "Každý rok o Vánocích poznáváme, že pravý "duch" tohoto výjimečného času není to, co máme, ale to, co jsme; každý z nás je ve skutečnosti Boží dítě a to je ten pravý a jediný zdroj vánoční radosti; to je to, co dělá každé Vánoce "šťastné".

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2019 vám přeji z BozoumRiunione trimestrale dei Professori del St.Augustin
Réunion du 1er trimestre des enseignants du Lycée St.Augustin
pátek 14. prosince 2018

Sláva - internet!riparazione InternetSláva - internet!

Konečně nám zas v Bozoum funguje připojení k internetu! Ve Středoafrické republice není snadné připojit se. V některých oblastech je k dispozici síť 3G, ale ne tady v Bozoum. Trvá to už mnoho let, náklady jsou poměrně vysoké a rychlost je spíše nízká (bylo by lepší, kdyby to bylo naopak!). Máme proto na misii systém, který využívá připojení přes satelit. Poslední měsíc ale bohužel spojení nefungovalo. Takže žádné spojení, nepočítáme-li troškaření mezi 21 hod. a 21:30 z místní telefonní sítě. Nakonec jsem se nám podařilo najít technika v Bangui. Ve středu jsme vyměnili kabely a nainstalovali anténu. 

Mohu tedy znovu pokračovat ve vyprávění příběhu z minulého týdne. Připojení k internetu jsem využíval při mém cestování, když jsem byl na jiných místech. Sobotní odpoledne 8. prosince, druhý den po oslavě slibů bratra Michaela, se přesouváme s mladými spolubratry karmelitány k jeho příbuzným, kteří uspořádali malou párty. Po příjezdu je bratr Michael s přáteli obřadně pozdraven jeho rodiči a příbuznými a všichni jsou pozváni k oslavě.

Pak jsem se vydal na cestu do Bozoum, kam jsem dorazil po dvou hodinách. V neděli ráno sloužím ve farnosti dvě mše a odpoledne vyrážím do Bouar. Ale mám problém s autem, selhává spojka, tak do Bouar jen tak tak dojedu. Spolubratři mi půjčují jejich auto, abych mohl s P. Saveriem, naším provinciálem, pokračovat do Baora. Jede s námi i P. Alexander (z Kamerunu) a bratr Joseph (z Nigérie). V pondělí brzo ráno opouštíme Baoro a kolem 11. hod. jsme již v Bangui. Den ubíhá, navštěvujeme farmu u misie, absolvujeme setkání v budoucí zemědělské škole, která se už chystají zahájit výuku. Večer společně sloužíme mši, během které mladý spolubratr z Kamerunu skládá své první sliby, musely být odložené kvůli jeho zdravotním problémům. V úterý opouštím těsně před polednem Bangui. Cesta je dlouhá a náročná, kvůli špatné údržbě je cestování stále obtížnější. První 300 km bylo nedávno vyasfaltováno, ale už teď je na víc než polovině trasy asfalt spíše vzpomínkou než skutečností. Posledních 90 kilometrů mezi Bossemptele a Bozoum je velkým zklamáním: práce začaly před více než třemi měsíci, ale stavební společnost zvládla opravit pouhých 15 km (a ještě nekvalitně). Mají k dispozici dva nákladní automobily, grejdr, nakladač, ale žádný stroj na zhutnění. Při průměrné rychlosti prací, která je menší než 200 metrů denně, myslím, že opravu silnice dokončí tak za rok a půl, tedy doufám. 
Chce to prostě dál kuráž!


I vitelli al Carmel di Bangui
Les veaux du Carmel de Bangui

fr Jean Michel


Sosta a Boali
Pause à Boali


la strada tra Bossemptele e Bozoum, la parte "riparata"!
la route entre Bossemptele et Bozoum, la partie déjà "reparée"