sobota 8. srpna 2020

Takže na značky, připravit se a jedem

 

Takže na značky, připravit se a jedem

Po několika týdnech odmlky se vracím k blogu. Ve dnech 20. až 25. července jsem se v Itálii účastnil provinční kapituly karmelitánských otců janovské provincie, která sdružuje sedm klášterů. V Itálii jsou to domy v Loanu, Varazze, Savoně, Arenzanu, dva v Janově - Sv. Anna a Bocca di Magra, dva jsou v České republice, a to v Praze a ve Slaném. Pět misií je ve Středoafrické republice - v Bozoum, Baoru, v Bouar Yolé a Bouar St. Elie a Carmel v Bangui.

Každé tři roky se na dobu dvou týdnů schází kolem dvaceti karmelitánských kněží, zástupců z každé komunity, aby zvolili nového provinčního představeného a jeho radu. Aby naslouchali a přemýšleli o společné cestě a o tom, co je třeba učinit ve prospěch celého společenství v rámci celé provincie.

Je to krásný zážitek bratrství a modlitby. Kapitula znovu zvolila jako provinčního představeného otce Saveria Gavottu. Nově zvolenou radu tvoří tým otců, jsou to Roberto Nava, Michele Goegano, Paolo Galbiati a Marco Chiesa.

Po kapitule jsem odjel do Cunea, kde žije moje maminka, je jí 93 let. Bylo krásné být chvíli s ní a se širší rodinou.

Moc jsem sice necestoval, ale obtíže, způsobené coronavirovou epidemií jsem mohl mnohde pozorovat: čeká nás tolik nejistoty a obtíží... Ale navzdory všemu jsem zažil i hodně štědrosti a naslouchání.

Také jsem měl možnost vidět krásná místa. Místa stvořená Bohem a ta, která stovky let vytvářeli muži a ženy. Navzdory mnohým obtížím vytvořili krásu a harmonii. Doufáme a modlíme se za to, abychom i přes všechno mohli do tohoto světa dál přinášet něco krásného.

A v úterý 11. srpna se vracím do Středoafrické republiky.


Battistero - Cattedrale di SavonaBelvedere di La Morra (Langhe)


Cappella Le Brunate  - La Morra CN 

 

 

 

pátek 10. července 2020

Středoafrická republika - Itálie


 
Středoafrická republika - Itálie

Počet nemocných s Covid19 neustále roste, a to i ve Středoafrické republice. K dnešnímu dni tu je evidovaných 4 200 nemocných a 52 zemřelých na tuto nemoc. Za církev a za Charitu mohu říct, že se usilovně snažíme mírnit dopady nemoci, jak to jen jde. Právě v těchto dnech jsme obdrželi zásoby zdravotnických pomůcek, jako pomoc z Prahy (děkujeme https://siriri.org/ !), stejně tak dorazilo tisíc roušek (děkujeme Paolo!).

Prožíváme velmi intenzivní dny. V neděli jsme slavili křest 15 starších dětí. Hned v pondělí jsem vyrazil do Bouaru a Baoro. Odtud jsem pokračoval druhý den do Bangui, vyjížděl jsem už ve 4:30 ráno. Celý den jsem pak věnoval schůzích a jednáním.

Cestování po zdejších silnicích vždycky znamená velké dobrodružství, jako například potkáte-li kamion, který uvízl na mostě u Koundé, což je 38 km za Bozoum. Nebo přetížené kamiony, které cestou míjíme: v podstatě odporují zákonům fyziky a mechaniky (stejně jako předpisům o silničním provozu!).

Ve středu jsem odletěl do Itálie, kam jsem dorazil ve čtvrtek ráno, s mezipřistáním v Paříži a v Nice. Jsou to první lety, které jsou vypraveny ze Středoafrické republiky, platí tisíce preventivních opatření.

Nyní jsem v karanténě, jako všichni, kteří přijíždějí do Itálie ze zahraničí. Děkuji Bohu a spolubratrům, protože jsem ubytovaný v Bocca di Magra, což je malý ráj, s úžasným výhledem na moře.

Po karanténě se zúčastním provinční kapitoly a 11. srpna se chystám vrátit do Středoafrické republiky. Bude třeba připravit otevření škol, nový školní rok plánujeme zahájit 1. září.
Paris

Bocca di Magra


pátek 3. července 2020

Odložené Letnice
Odložené Letnice 

Kromě dvojí oslavy Velikonoc jsme zde v Bozoum prožili i druhé Letnice. Po „odloženém“ termínu Velikonoc obdrželo minulou sobotu svátost biřmování kolem padesáti chlapců, dívek, mladých lidí a dospělých. Je to svátost křesťanské dospělosti, která stvrzuje dar Ducha svatého, přijatého během křtu a činí křesťana živým svědkem Krista. V sobotu ráno do Bozoum dorazil biskup z Bouaru a odpoledne ve 16 hodin slavíme mši, během níž se koná slavnostní obřad. Biskup je s námi také v neděli ráno, kdy slouží mši v 8:30.

V úterý brzy ráno odjíždím autem do Bouaru, abych v 10 hodin pokračoval malým letadlem OSN do Bangui. Vyřizuji tam několik schůzek a poté se vracím zpět do Bouaru, kde se setkávám s mladými kamerunskými studenty z naší karmelské komunity.

Při odjezdu nastaly problémy s autem, konkrétně s motorem. Po opakovaných pokusech nakonec přece nastartovalo, ale 10 km před cílem se rozhodlo zastavit navždy! Spolubratři z Bouaru nám pomohli, motor nakonec přece naskočil, díky tomu jsme do cíle nakonec kolem 16:30 dorazili.

Dnes je čtvrtek, měl jsem v plánu jet do Bocarangy. Včera v noci bylo všechno v klidu, ale dnes od rána do 16:30 tam došlo k bojům a střílení, takže nakonec musím plán vzdát a vrátit se zpátky do Bozoum. V přilehlé oblasti jsou rebelové z uskupení, které se nazývá 3R. Porušili mírové dohody uzavřené z Chartúmu a odmítají opustit zdejší oblast, kde žijí, vykořisťují místní obyvatele, zejména kočovné pastevce Fulani.

Do Bocarangy jsem potřeboval jet proto, že mě zajímalo, jak probíhá distribuce kýblů a vybavení na mytí rukou, včetně dalších pomůcek, potřebných k ochraně před nákazou koronavirem. Vše jsme nakoupili díky pomoci jedné z amerických charit, takže nyní v oblasti distribuujeme 1 500 kusů pomůcek k mytí rukou, které budou instalované na veřejných místech, jako jsou trhy, úřady, školy, kostely atd. V Bozoum jsme toto vše v těchto dnech také už distribuovali.

Virus se tu ale dál šíří: aktuálně tu máme 3 823 nemocných a 47 mrtvých. To, co je zneklidňující, je vysoké procento pozitivně testovaných z celkového počtu provedených testů, je to více než 14,6% pozitivně testovaných na koronavirus.

S odvahou ale jdeme dál!

pátek 26. června 2020

Odložené Velikonoce

 Odložené Velikonoce

"Et Sala Pâque awe!" (neboli Oslavili jsme Velikonoce!): to je v sangu spontánní zvolání mnoha lidí v Bozoum, protože jsme mohli (konečně) udílet a slavit křty. Cesta, která vede k přijetí křtu, je poměrně dlouhá. U chlapců a dívek trvá příprava čtyři roky, zatímco u dospělých dva roky, ale je o to intenzivnější. Křestní slavení se obvykle koná během velikonoční vigilie. Tento rok jsme ale kvůli pandemii Covid 19 museli slavení odložit, teprve v nedávných dnech jsme přípravy zas mohli obnovit.

V kostele jsme udělali znamení na lavičkách, aby byl respektován odstup na vzdálenost jednoho metru. Ministranti používají roušky, zatímco pro další, kteří se přicházejí zúčastnit obřadů, je stále dál a dál vyrábíme. V sobotu 20. června ve 16:30 jsme zahájili mši, při které jsme udělili svátost křtu 70 dospělým a dětem, devět věřících přijalo poprvé přijímání a bylo uzavřeno devět manželství. Následující den, což byla neděle 21.6., přišli všichni, kdo byli předchozí den čerstvě pokřtěni, oblečení celí v bílém, zbytek společenství je obklopil (při dodržení správných vzdáleností!) láskou a modlitbami. A jako to bývá při těchto příležitostech vždy, po mši se město naplnilo písněmi těch, kteří doprovázeli nově pokřtěné.

Dnes je čtvrtek 25. června a my jsme slavili tzv. Missu chrismatis. Obvykle probíhá ve svatém týdnu na Zelený čtvrtek, ale letos byla odložena. Setkalo se nás kolem čtyřiceti kněží, shromáždili jsme se kolem svého biskupa, ve společenství s křesťanskou komunitou v Bouaru. Při mši obnovují kněží svůj kněžský slib, poté biskup světí oleje, které jsou pak používány pro udílení různých svátostí: pomazání nemocných a biřmování.

Takže jsou Velikonoce! I když se coronovirus dál šíří (ve Středoafrické republice jsme už překročili počet 3 000 nakažených), Kristus zůstává životem světa a každého člověka.
Chierichetti e maschere
Servants et masques


Bozoum: misure Covid19
Bozoum: les distances pour la Covid19

Bouar

L'olio per l'Unzione dei malati, l'olio dei catecumeni e il Crisma
L'uile pour l'Onction des malades, l'huile pour les cathécumènes et le St.Chrème


sobota 20. června 2020

Covid a školaCovid a škola

V těchto dnech by se za normálních okolností schylovalo k zakončení školního roku. Teoreticky. Kdyby tu nebyl koronavirus! Nemoc je však také v této zemi a tak se tím musíme řídit.

V mezičase, kdy čekáme na vládní rozhodnutí, která by snad už brzy měla být vyhlášená, jsme se rozhodli, že školní rok už ukončíme. Na vysvědčení se započítají jen dva semestry (ze tří), které v tomto roce děti stihly absolvovat. Na konci června rozdáme vysvědčení a začátkem září plánujeme školy znovu otevřít, pokud to ovšem Covid 19 dovolí! A pokusíme se dohnat ztracený čas.

Počet pozitivně testovaných dál roste: dnes jsme na čísle 2 605 pozitivních, 417 uzdravených a 19 mrtvých. Znepokojující jsou poznatky z testů: přibližně 20 000 provedených testů znamená 2 605 pozitivních výsledků, což je velmi vysoké číslo, procentní podíl je 13%.

Za diecézi a za Charitu mohu říct, že dál v boji proti coronaviru pokračujeme. Nákladní automobily s nákladem kbelíků na mytí rukou a s dezinfekčními prostředky v těchto dnech konečně přijíždějí. Domácí výroba roušek pokračuje. Naštěstí nám zlepšují náladu děti, jako třeba Jonáš, který si vyrobil roušku z papíru...


Pseudo mascherina da gioco
Masque à jouer


Materiale per la lotta al covid19
Materiel pour la lutte au covid19

Maschere
Masques

Aggiungi didascalia