sobota 14. července 2018

Maminky...

Maminky...

Máme týden plný matek! Suzanne Yadole, několikanásobná vítězka Zemědělského veletrhu v Bozoum v kategorii zahrad, vyráží v pondělí ráno z Bozoum, protože by ráda navštívila v Itálii svého syna Hyppolita. Tento chlapec pochází z Bozoum, je paralyzovaný v dolní části těla po pádu, ke kterému došlo před několika lety ve třídě. Tváří v tvář tomuto vážnému úrazu, který by ve zdejších podmínkách vedl k jeho úmrtí, jsme se pokusili v roce 2014 pomoci mu, dopravit ho do Itálie a to se podařilo. V Savoně ho přijala jeho nová rodina - maminka Emanuela, tatínek Fiorenzo, Alessandra a Daniele. Do jejich rodiny patří také několik psů. Hyppolitovi se daří dobře, ale stýská se mu po mamince. A protože není možné zrealizovat, aby ji jel navštívit do Bozoum, přijede jeho maminka za ním do Itálie. Výlet je to hodně dlouhý: nejdřív musí cestovat do Kamerunu, požádat o vízum (doufat, že ho dostane) a pak odletět do Itálie.

Ve středa jedu do Bouar, doprovázím sestru Annitu, která odjíždí do Konga, aby si odpočinula a znovu se na chvíli setkala se svou rodinu.

Ve čtvrtek ráno se koná první setkání diecézní mediální komise. Diskutujeme o diecézním rozhlase (jehož jméno je Siriri, což znamená v jazyce sangu "mír"). Rozhlasové vysílání je ve Středoafrické republice mimořádným informačním a vzdělávacím nástrojem. S pomocí švýcarské diecéze v Chiavari, zvláště jejich televizní a rozhlasové stanice Pace, chceme rozšířit oblast, do níž může naše vysílání vysílat, aby ho všech 12 farností diecéze Bouar mohlo využívat. Jednáme také o možnostech internetu. Už několik měsíců používáme, díky pomoci příteli Maurizio Urbani, diecézní web: http://www.diocesebouar.org/.

V odpoledních hodinách jdu v Bouar navštívit zdravotní centrum Sv. Michaela, zaměřené na pomoc pacientům s AIDS. S podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a nevládní organizace SIRIRI chystáme vybudování oční kliniky, kde najdou pomoc ti, kteří mají problémy s očima, kde bude personál, léky a vybavení, potřebné k léčení.

Uzavřu povídání připomínkou ještě jedné maminky: ve všech našich karmelitánských komunitách se připravujeme 16. července na velkou slavnost Panny Marie, Matky a Královny Karmelu. Svěřujeme jí s důvěrou celý svět.
la partenza della mamma di Hyppolite (la prima, in piedi, a sinistra)
le départ de la maman de Hyppolite (en haut, la première à gauche)


Il centro di Oftalmologia in costruzione
le Centre Ophtalmologique en constructionRitorno a Bozoum
en rentrant à Bozoum
neděle 8. července 2018

KanaKana
V neděle 1. července máme za sebou slavení konce školního roku na všech našich misijních školách. Přichází čas, kdy zakončíme školní rok i ve vzdělávacím centru pro ženy, které jsme nazvali Kana. Tato škola - malá velikostí a kapacitou - byla slavnostně otevřena v roce 2004 a je určena pro dívky a ženy, které skládají závěrečné zkoušky po tříletém kurzu, kdy se učí o hygieně a péči o děti, o ekonomii rodinného podnikání, zásady zdravého vaření a další dovednosti, související se zabezpečením domácnosti. To vše podporuje ženy v jejich soběstačnost. Provoz této školy "Kana" je podporován přáteli z české organizace SIRIRI.ORG. Při volbě názvu tohoto centra jsme se inspirovali v evangeliu: na svatbě v Káně učinil Ježíš svůj první zázrak, když proměnil vodu ve víno, přemluven Marií, svou matkou. Je to událost, při které se (ne poprvé), projevují genialita a dary, které mají ženy. Na konci školního roku přinášejí při obětním průvodu během mše ženy a dívky z Kana to, co nejlepšího vytvořily, děkují Bohu a dělí se s chudými o to, co napekly. Prezentujte pak i ve farním sále ušité oblečení pro dospělé a děti, koláče, vyšívané ubrusy: vše vlastnoruční práce. V odpoledních hodinách proběhne předání osvědčení o absolvování kurzu těm, které tříleté školení úspěšně dokončily.

A máme pondělí ráno 4:30 hod., kdy odjíždím do Bangui, kam dorazím v 11 hodin. Cesty jsou stále horší a horší. Abychom překonali vzdálenost 400 kilometrů, potřebujeme na to šest a půl hodiny. Dokonce i ta část silnic, které jsou asfaltované, je ve velmi špatném stavu.

V úterý jsem na naši karmelitánské misii v Bangui, kde probíhá slavnostní položení základního kamene... slepičí farmy! Po návštěvě papeže v Středoafrické republice v roce 2015 se italská vláda zavázala pomoci téhle africké zemi v oblasti vzdělávání mladých lidí v oboru zemědělství. Carmel je velké zemědělské centrum o rozloze 130 hektarů, které asi před dvaceti lety založil P. Anastasio. Jeho cílem je pomáhat lidem v této zemi prostřednictvím podpory zemědělství. K dispozici je tu velká plantáž palem, které poskytují palmový olej, dál tu nedávno vznikla plantáž kávy a je tu i velká "školka" tropických stromů. Je tu také chov krav, který má asi osmdesát kusů. Projekt podporuje Itálie, FAO, nevládní organizace COOPI, jako laureát Nobelovy ceny (Yunus a další). Spolupráce zainteresovaných organizací konečně nabírá podobu konkrétní spolupráce. V úterý se uskutečnila skromná ceremonie, kde byl představený projekt a zahájilo se položením základního kamene. A doufáme, že už brzo přijdou první studenti, kteří se začnou učit rozumět zemědělství, hospodářským zvířatům, zpracování produktů, budou se učit efektivně v zemědělství pracovat a podnikat...

Ve středu ve 4:30 odjíždím z Bangui a večer jsem konečně v Bozoum, poté, co jsem stihl i návštěvu našich komunit v Baoro a Bouar.
A jdeme dál!

CANA

pátek 29. června 2018

Celkem poklidný čas (skoro)


Celkem poklidný čas (skoro)

S koncem školního roku přichází trochu klidnější období. Sice není moc dlouhé, ale přece!

V pátek dokončili studenti našeho gymnázia sv. Augustina maturitní zkoušku. Ze všech předmětů dělají písemnou zkoušku, k vyhodnocení se jejich práce posílají do Bangui. A přichází čas čekání na výsledky. 

Dnes jedu do nedaleké vesnice Bohoro (7 km), abych navštívil rýžoviště. V dubnu jsme tam zahájili rekonstrukci a vyčištění umělé vodní nádrže, která umožňuje zadržovat vodu v období sucha, což přináší možnost sklízet úrodu dvakrát za rok. Práce jsou dokončené, vodní rezervoár je plný vody a lidé připravují vysetí rýže pro novou hospodářskou sezónu.

V sobotu ráno se koná Valné shromáždění členů Caisse d'Epargne a Credit de Bozoum (spořitelny). Zahajujeme vyhodnocením uplynulého období a následuje prezentace vizí do budoucna. Tato aktivita je v této zemi zcela ojedinělá. Přináší pro lidi (mimo hlavní město) jedinou možnost spořit a ukládat si peníze.

V pondělí ráno jedu do Bouar a pak do Baora. Dnes se biskupové země vrací domů po svém setkání v Berberati. Baoro je na cestě a proto je na naší misii rádi přivítáme k společnému obědu. Je přítomen i kardinál Nzapalainga a s ním všichni biskupové Středoafrické republiky. 

Sdílíme radost ze společného setkání, ochotu a nadšení angažovat se pro církev a pro lidi, ale sdílíme také břemena a těžkosti této země. Mír je stále velmi křehký a na většině území vlastně spíš není. Vliv, přicházející z jiných zemí, je silný, ale zdá se, že velká část místních politiků se o veřejné blaho nestará, spíše naopak!

S odvahou pokračujeme dál!
la diga della risaia
le bassin du Centre Rizicole


Maturità 2018
BAC 2018


Assemblea Generale della Caisse d'éèargne et Crédit de Bozoum

i Vescovi del Centrafrica con la comunità di Baoro


neděle 24. června 2018

Nový kněz, svátek sv. Antonína a konec školního roku - 2.dílfra Christo, con i suoi genitori
le frère Christo, avec ses parents

Nový kněz, svátek sv. Antonína a konec školního roku - 2.díl

Minulý pátek ráno jsem společně s otci Davidem a Federicem odjel z Bozoum. Jeli jsme do Bouar, abychom se zúčastnili velké slavnosti. V sobotu 16. června se stal knězem mladý středoafrický karmelitán, bratr Christo Nganamodei. Do semináře vstoupil v roce 2000, po dlouhé cestě příprav přišel konečně tento nádherný den. Biskup Mons. Mirek Gucwa byl dojatý: bylo to jeho první kněžské svěcení!

V Bouar jsem se setkal s otcem Saveriem, naším provinciálním představeným a s otci Pavlem a Anastasiem, kteří přijeli zúčastnit se této mimořádné události až z Prahy. Přítomní jsou také naši mladí bratři a zástupci dalších komunit.

Slavnost se koná v krásném kostele kláštera St. Elia (Sv. Eliáše). Mše je doprovázena písněmi studentů ze semináře a účastní se veliké množství lidí (mnoho lidí stojí i kolem kostela). Po vzývání Ducha Svatého se biskup zeptal Fra Christa, jestl je připraven plnit kněžské závazky. Poté Fra Christo se na znamení odevzdání se kněžskému povolání položil na zem a my se kolem něj společně modlili k Bohu a prosili o přímluvy všech světců. Biskup pak vkládal své ruce (na hlavu svěcence) a v tomto gestu byl potom následován přítomnými kněžími: je to staré gesto, které vychází ze Skutků apoštolů. A bratr Christo se stává knězem!

Odpoledne se potřebuji okamžitě vrátit do Bozoum. V neděli 17. června slavíme svátek sv. Antonína, patrona jednoho ze tří kostelů ve městě.

V neděli odpoledne se plácek před kostelem zaplní více než 1200 dětmi, které navštěvují naše školy (mateřskou, základní, ale i kurzy pro vzdělávání starších dětí). Je to velká slavnost! Jsou tu rodiče dětí a všechny třídy jsou na scéně.

I letos můžeme dát nejlepším patnácti žákům z každé třídy speciální odměnu: malou sazenici ovocného stromku. Tento nápad praktikujeme každý rok. Předání rostliny je doprovázeno hrdostí dětí a jejich rodičů. Doma sazenici zasadí a strom, který z ní vyroste, jim bude připomínat školní úspěchy. A rostliny porostou dál...P.Anastasio con Mgr Mirek

Festa della cappella St.Antoine


leggendo la pagella
lecture du bulletin des notes