sobota 31. srpna 2019

Školení učitelů podruhé
Školení učitelů podruhé
Obě školení učitelů skončila, probíhala ve dvou městech - v Bozoum a v Bouar. Pracovalo se denně v průběhu celého uplynulého týdne a to dopoledne i odpoledne, účastnilo se školení více než 250 učitelů. Školení vedlo 13 dobrovolníků z české nevládní organizace SIRIRI. Bylo to šest dnů intenzivní práce, během níž se aktivně zapojilo také 24 středoafrických spolu-školitelů, kteří pomáhali svým kolegům učitelům porozumět metodě, která využívá k výuce herní prvky, pro děti tak přirozené. Pracovalo se na tématech čtení, psaní a matematika.

Je zajímavé sledovat matematické hry s využitím klacíků: zatímco před čtyřmi roky tyto hry vysvětlovali cizinci, teď totéž dělají Středoafričané. Dobrovolníci ze SIRIRI (někteří jsou z České republiky a někteří z Francie) je dokázali během školení motivovat, povzbuzovat a podporovat. Školení skončilo v sobotu a tak se pět dobrovolníků SIRIRI, kteří pracovali v Bouar, mohli přesunout ke svým kolegům, kteří pracovali zde v Bozoum.

V neděli jsme během mše společně v modlitbě poděkovali a odpoledne jsme si nemohli nechat ujít návštěvu rýžových polí. Je třeba sít, pracovat, být trpěliví a doufat, že to přinese ovoce ...
čtvrtek 22. srpna 2019

Pavučina, duha a orchideje

.

..


Pavučina, duha a orchideje

V pondělí ráno jsem se vydal z misie dolů, do naší školy a cestou jsem zahlédl pavučinu: je to zázrak inteligence, něco v tom je z chemie, fyziky a ještě je toho mnohem víc.

Do školy jsem se šel podívat na naše učitele a na to, jak probíhá jejich školení, které je součástí vzdělávacího programu "Škola hrou". Projekt vytvořili přátelé z České republiky, z nevládní organizace SIRIRI, která ho zde realizuje už po dobu pěti let. Je to vzdělávací program, zaměřený na žáky základních škol, který se snaží změnit poměrně obtížnou situaci: děti se tu naučí jen velmi málo, protože jen bezmyšlenkovitě zpaměti opakují cosi po učiteli. Ten vyvíjí jen velmi malé úsilí proto, aby žáci chápali to, co mají po učiteli opakovat a co si mají z učiva opravdu osvojit. Kromě toho tu výuka probíhá ve francouzštině, jazyce, který děti neznají, nemluví jím doma ani v sousedství a potíže, které to přináší jsou obrovské.

Metoda „Škola hrou“ umožňuje dětem učit se prostřednictvím hry, což je pro ně přirozené a výuka navíc probíhá v mateřském jazyce sangu. Je to jednoduchý jazyk, navíc denně používaný. Díky této metodě jsou děti schopny číst a psát už od prvních měsíců v prvním ročníku (zde CI). Je to veliký rozdíl proti tradičnímu způsobu výuky, kdy děti po dvou až třech letech výuky ve francouzštině jakž takž něco zvládají, ale ve skutečnosti vůbec nechápou obsah toho, co se naučily.
Skupina dobrovolníků z České republiky a Francie nyní vyučuje tuto metodu současně ve dvou městech více než 250 učitelů (160 zde v Bozoum a 90 v Bouar). Školení letos poprvé poměrně samostatně vedou vybraní středoafričtí učitelé, sami absolventi předchozích školení. Čeští a francouzští dobrovolníci jim poskytují podporu a supervizi.
To je důvod, proč mě ráno tak oslovila ta pavoučí síť: zvolna, metodicky a s trpělivostí dochází v oblasti vzdělávání ve Středoafrické republice k malé revoluci. Včerejší duha (dokonce dvojitá duha) vyzývá k míru, k jehož základům patří škola a vzdělávání. A abych to ještě doplnil, v těchto dnech rozkvetly u nás na misii na mangovnících orchideje.
čtvrtek 15. srpna 2019

Práce a slavení


Práce a slavení

Je srpen, kolik toho naprší! Ve Středoafrické republice v srpnu vrcholí období dešťů.
V průběhu minulého týdne jsme jménem Charity distribuovali čtyřem stovkám potřebných rodin z Bozoum domácí vybavení (kbelíky, mýdlo atd.). V rámci stejného projektu jsme díky podpoře organizaci Misereor (německá Charita) a Cordaid (holandská Charita) mohli poskytnout 38 zdejším rodinám, které žijí v extrémní chudobě, postele, matrace a kuchyňské vybavení. A s pomocí Lutheran World Federation plánujeme postavit 11 domů pro tyto potřebné rodiny.
V neděli, po slavení dvou mší, odjíždím do Bangui. Důvodem této mé cesty je účast na setkáních s naším provinčním představeným otcem Saveriem, který nyní cestuje po Středoafrické republice. Setkáváme se společně i se spolubratry karmelitány, kteří pracují v komunitách v Baoro, v Bouar (Yole a St. Elie), v Bozoum a v Bangui.
V úterý odpoledne přilétá do Bangui 12 zástupců české nevládní organizace SIRIRI, aby tu dva týdny školili středoafrické učitele v rámci vzdělávacího programu " Škola hrou v SAR“. Někteří přijíždějí z České republiky, někteří z Francie. S částí výpravy vyrážím ve středu brzy ráno do Bozoum, druhá část výpravy míří do města Bouar.
A teď tu máme 15. srpen, kdy slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Podle tradice slavíme mši v vesničce Dousse, která leží čtyři kilometry od Bozoum, na břehu řeky Ouham. Je to jen pár set metrů od čínských společností, které tu těží zlato. Přicházejí věřící i z okolních vesnic. Bohužel, navzdory zveřejněným odborným analýzám kvality říční vody (které potvrdily škodlivou přítomnost rtuti), z této skutečnosti NIKDO nevyvodil žádné důsledky, NIKDO se nepostaral o informování místních obyvatel o riziku kontaktu se znečištěnou vodou, NIKDO nijak nereagoval.
Proto na konci mše vykonáme malou pouť na most přes řeku Ouham. Postavili ho v roce 1943 italští vojáci, které zajali Angličané v Etiopii. Přinášíme sochu Panny Marie: v naší jednoduché víře víme, že byť nám zde na zemi NIKDO nenaslouchá, je to vždy ona, Matka, která nezapomíná na své nejslabší a nejvíce opuštěné děti.
Když jsme dorazili na most, svěřili jsme v modlitbách do ochrany jí i jejímu Synovi ty, kteří trpí, kteří jsou v nebezpečí. Stvoření, která nám byla svěřena, tak jako i vodu, tekoucí v řece.


Distribuzioni
Distributions

Concelebrazione della Messa al Carmel con p.Saverio
Concélébration au Carmel avec le p.Saverio


Messa a Doussa
Messe à Doussa
Benedizione del fiume Ouham
Bénédiction du fleuve Ouham

Formazione dei formatori
Formation des formmateurs

pátek 9. srpna 2019

„Kvůli mému lidu nebudu mlčet“ (Izaiáš 62,1)
„Kvůli mému lidu nebudu mlčet“ (Izaiáš 62,1)
Život v Bozoum pokračuje dál. Kromě různých už dříve zmíněných staveb (škola, rádio), nás zaměstnává příprava týdenního školení pro 250 učitelů, probíhají práce na polích, zkrátka čas plyne.
Některé problémy však bohužel dál přetrvávají. Minulý týden byly zveřejněny výsledky analýzy vody z řeky Ouham, která protéká v blízkosti města Bozoum. Vzorky byly odebrané poblíž míst, kde čínské společnosti dolovaly zlato. Vyšly najevo velmi znepokojující skutečnosti: kromě velmi vysokého zakalení vody bylo objeveno velké množství železa a bohužel také mnoho rtuti, čehož jsme se obávali.
Rtuť se používá ke „koncentraci“ zlata: jakmile je extrahováno, vše se zahřeje, aby mohlo být zlato odděleno od rtuti. Je to velmi nebezpečný postup a znečištění rtutí se šíří ve vodě, vzduchem a v rostlinách, kontaminuje se celý potravinový řetězec.
Ačkoli výsledky byly zveřejněny, úřady nereagovaly. Nebyla přijata žádná preventivní opatření ani informace pro obyvatele.
V neděli po mši jsem proto informoval přítomné lidi o tomto problému a vyzval všechny, aby tomu věnovali pozornost, aby nechodili k řece, aby prali oblečení nebo těžili zlato tradičním způsobem. A to zejména ženy a děti.
Bohužel jsem hned v pondělí ráno se znepokojením viděl, jak mnoho žen a dětí jde k řece hledat zlato (některé ženy byly dokonce těhotné).
Co s tím můžeme dělat?


Il rapporto sull'analisi delle acque del fiume Ouham a Bozoum
Le rapport de l'analyse des eaux de l'Ouham à Bozoum Le risaie di Bozoum
les rizières de Bozoumpátek 2. srpna 2019

Bozoum, pohostinné místo


Bozoum, pohostinné místo

Po ukončení školního roku by misie měla žít rytmem, které by měl být klidnější. Měl by. Pracovní tempo ale neustává. Právě nyní díky finanční podpoře UNICEF zahajujeme v Bozoum výstavbu pěti nových učeben.
Stavba Radia ve čtvrti Koyale je také už ve finále.
A díky Bohu máme v Bozoum také mnoho návštěv. Zrovna dnes začal skvělý Mario Mazzali, náš "SuperMario", neúnavný a mimořádně efektivní pracovník, který nám pomáhá už mnoho let, s instalaci elektrických systémů a s opravami různých poruch. Vymýšlí řešení technických problémů, ke kterým průběžně dochází a život na misie je prostě přináší. Včera dorazila také Maria Cottone z Catanie, která chce s námi sdílet radost ze života na naší misii. Přijela včera spolu s Veronikou z Prahy, která tu bude několik měsíců pracovat a rozvíjet vzdělávací aktivity české nevládní organizace SIRIRI. Brzy odjede Natalie, která tu s námi byla od února.
V těchto dnech byly konečně zveřejněny výsledky maturitních prací. Na národní úrovni získalo oprávnění postoupit pouze 10% uchazečů. Naše střední škola St. Augustina má však výsledky mnohem lepší: z 26 kandidátů postupuje 19, zbylých 7 si může některé předměty dodatečně opravit. 
Poslední zpráva: otec Norberto, který minulý týden ze zdravotních důvodů opustil Bozoum, dorazil v pořádku do Itálie a nyní je v nemocnici Negrar ve Verone. Je mu lépe a zotavuje se.Scuola in costruzione
école en construction

Nathalie

Radio Bozoum

Maria

Mario, superMario