pátek 31. srpna 2018

Rozloučení se SIRIRIRozloučení se SIRIRI
Koncem minulého týdne skončilo školení učitelů. Účastnilo se ho celkem 200 učitelů v Bozoum a 50 v Bouaru, všichni měli možnost vzdělávat se v rámci šestidenního intenzivního školení s metodikou vzdělávacího programu "Škola hrou", kterou vyvinula a navrhla česká nevládní organizace SIRIRI.ORG.
Metodika vychází z jednoduchých základních principů (názornost, praktičnost, spolupráce, tvořivé myšlení a hodnocení) a program se realizuje na prvním stupni základních škol. V dětech se rozvíjí schopnost dobře porozumět učební látce, tvořivě přemýšlet a efektivně si osvojovat nové vědomosti. Vzdělávání ve Středoafrické republice je paralyzováno velikým počtem žáků ve třídách (bývá jich tam 100, 200, dokonce i 300), nedostatečným počtem učitelů, ale především výukou, která je založená na bezmyšlenkovitém opakování textů bez porozumění. Dovednost číst text je často nahrazena učením se textů zpaměti. Metodika programu "Škola hrou" staví na tom, že v prvních ročnících základní školy probíhá výuka v mateřském jazyce sango a ne v úřední francouzštině. Je to inovace, ale přitom byla tato "novinka" potvrzená školským zákonem už v roce 1997, až dosud ale bohužel nebyla realizovaná. Výuka v mateřském jazyce umožňuje dětem, aby si rychle osvojily techniku čtení, efektivně se dál vzdělávaly v dovednosti porozumět textu a poté přecházely bez velkých obtíží na výuku ve francouzštině.
Kurzy v Bouar a v Bozoum skončily v sobotu. Nyní zbývá jen několik týdnů do začátku školního roku, 250 nově vyškolených učitelů se vrací do svých měst a vesnic plni nadšení. Pro mnohé bude výuka ve stylu "Školy hrou" novinkou. Řada dalších učitelů bude rozvíjet vědomosti, které si osvojili už v předchozích školeních, nyní bude pokračovat ve vyšších ročnících a budou pomáhat dětem citlivě přejít z výuky v sangu do výuky ve francouzštině.
Neděle je pro 14 přátel ze SIRIRI dnem odpočinku. Je tu s námi Alice, Anežka, Barbora, Charlotte, Fabrice, Guillaume, Jana, Julie, dvě Lenky, Mirka, Nicolas, Sophie a Thameur, kteří sem přijeli z Prahy a z různých koutů Francie školit naše učitele. Odpoledne celou skupinu doprovázím, aby se podívali na rýžová pole, kde se teď naplno pracuje. V pondělí je doprovázím do Bangui. Následující den jedeme navštívit malý kostel sv. Pavla, který stojí na břehu řeky Oubangui. Postavili ho v roce 1895 první misionáři. Řeka je uprostřed deštivé sezóny impozantní, na protějším břehu vidíme sousední Kongo. Odpoledne je doprovázím na letiště. Sbohem SIRIRI!


fine della formazione
fin de la session de formation à Bozoumvisita alle risaie di Bozoum
Visite au Centre Rizicole de Bohoro

 


Bangui, di fronte al fiume Oubangui

Messa alla Nunziatura
Messe à la Nonciature


avanzamento lavori a Bozoum
l'avancement des travaux à Bozoumpátek 24. srpna 2018

Workin'Bozoum 2

orchidee a Bozoum

Workin'Bozoum 2

Přestože nyní vrcholí období dešťů, pracovní výkony to nijak nezpomaluje...

V sobotu 18. srpna jsme ukončili dvoutýdenní kurz pro studenty naší střední školy, kteří absolvovali maturitní zkoušku. A ukončili jsme také etapu úvah o "Workin'Bozoum", týkající se vytváření možností rozvoje obchodu a vůbec rozvíjení bohatství (čili myšleno v nejširším slova smyslu: není to jen o penězích, ale i bohatství života, práce, tvůrčím zápalu, službách...). Účastníci se rozdělili do skupin a začali hlubokou analýzou toho, co už existuje a co chybí. A snažili se shromáždit nápady a inspirace. Zaměřili se na čtyři oblasti: práce, spořitelna Bozoum,  zemědělství a  podnikání.

V neděli jsme během dopoledne na dvou místech slavili dvě mše a po nich jsem doprovázel do Bouar čtyři školitele české nevládní organizace SIRIRI. V tomto městě se bude totiž letos poprvé realizovat kurz vzdělávacího programu "Škola hrou", kdy si učitelé osvojují novou metodiku učení. V pondělí je v Bouar zahájen kurz pro 50 učitelů a v Bozoum pro více než 220 učitelů. Je to náročná práce, která vyžaduje spoustu energie a námahy (a peněz), ale díky ní si děti, které se touto metodou vzdělávají, rychle osvojují dovednosti číst, psát, počítat a učí se přemýšlet. 

Zároveň pokračují práce na výstavbě dvou nových učeben u naší školy sv. Augustina. Dokončili jsme základy, udělali podlahy a začínají růst zdi.

Ve středu jsem se vrátil do Bouar, abych se podíval, jak pokračuje kurz pro učitele. Zároveň navštěvuji seminář v Yolé. Jedu se tam také pozdravit s dobrovolníkem Mario Mazzali a děkuji mu za práci (a jakou práci!), kterou tu dělal po dobu tří měsíců a teď se vrací zpět do Itálie. Mario je neunavitelný, precizní a velmi kvalifikovaný hned v několika oborech: mechanické práce, svařování, elektřina, elektronika a instalatérství. A jak je vytrvalý, nikdy se nezastaví! Je velkou inspirací pro nás všechny!

Workin'Bozoum

apertura formazione a Bozoum
ouverture formation à Bozoum
 
formazione a Bouar
formation à Bouar

Mario Mazzali
le aule scolastiche in costruzione
les salles de classe en construction


sobota 18. srpna 2018

Příjezdy a odjezdy

Alba "on the road"


Příjezdy a odjezdy

Navzdory zdejší politické a bezpečnostní nestabilitě, překonávání velkých vzdáleností a dalším "přidaným hodnotám", které ale turista příliš neocení, najde se v Bozoum vždycky dost dobrých lidí, kteří sem přijíždějí.
V posledních týdnech sem z Itálie zavítal P. Marco Pesce, bratr (dvojče) našeho P. Mattea, který v těchto dnech slaví svůj první rok v Bozoum. Otec Marco žije a pracuje v Arenzanu v našem semináři a během své návštěvy Středoafrické republiky měl příležitost vidět, jak fungují naše misie, setkat se se spolubratry a podělit se s námi o krásu zdejší pastorační práce.
V neděli odpoledne jsem odjel do Bangui, tentokrát se zastávkou v Bouar. Tato cesta je delší, než když jezdíme přes Bossemptele (urazím tedy 600 km, místo "pouhých“ 400 km), ale kromě toho, že je tato delší cesta v lepším stavu, umožňuje mi pozdravit se s našimi komunitami v Bouar (Yole a St. Elia) a v Baoro.
Do Bangui jsem dorazil v úterý dopoledne a přivezl jsem s sebou Marii Cottone, která se vrací po několikadenní návštěvě naší misie, kde pracovala zejména jehlou a nití, zpět do Itálie. 
Odpoledne jsem se zastavil na nunciatuře (což je oficiální zastoupení Vatikánu ve Středoafrické republice). Je to jakýsi "papežský dům" a ti, kdo v něm žijí a pracují, fungují nejen v kooperaci se zástupci státu (vlastně velvyslanectví), ale především slouží církvi v této zemi. P. David Charters je Angličan, pracoval zde jako tajemník nuncia a nyní po téměř pěti letech brzy odletí do New Yorku, kde bude zastupovat Vatikán na půdě OSN. Setkávám se tu s jeho nástupcem P. Natalem Albino (Ital z Puglie), právě přiletěl a je plný nadšení.
V úterý podvečer do Bangui dorazila velká skupina 14 dobrovolníků z české nevládní organizace SIRIRI.ORG. Většina z nich pochází z České republiky, ale někteří jsou z Francie. Chtěli jsme vyzvednout zavazadla, která naštěstí letos dorazila v pořádku až sem na letistě.   Část z nich - právě tu, která je určena pro školení - ale zabavili celníci. Doufáme, že je dostaneme zpět během několika dnů a také doufáme, že nebudeme muset platit clo za školní materiál, který je určen pro učitele a žáky. Jedná se o vzdělávací program „Škola hrou", letos proběhne už čtvrtý ročník. Tento program způsobil "převrat" v základním vzdělání, a to jednak interaktivním přístupem učitelů k dětem a také používáním mateřského jazyka sango.
Po poměrně krátké noci vyrážíme ve středu kolem páté ráno směr Bozoum. Díky Bohu v posledních dnech moc nepršelo. Silnice mezi Bossemptele a Bozoum (v délce 90 km) je totiž v hrozném stavu a po silných deštích často zůstává kvůli zapadlým kamionům neprůjezdná. Někdy bývá uzavřená dokonce i několik dní.
Navzdory dvěma zdržením s defektem a výměnou pneumatik přijíždíme kolem jedné odpoledne do Bozoum, kde nás vítá zdejší krásná veranda.
A hned ve čtvrtek ráno začíná intenzivní třídenní příprava spoluškolitelů: vybraných 26 učitelů bude příští týden spolupracovat s lektory ze SIRIRI. Letos budou probíhat školení na dvou místech - jedno v Bozoum (pro 200 učitelů) a druhé v Bouar (pro 60 učitelů).
Ať se práce daří!
p.Marco & p.Matteo
Maria e sr Anne Marie
don David Charters - don Natale Albinopátek 10. srpna 2018

Workin'Bozoum

Workin'Bozoum

Bozoum je město, ve kterém se pilně pracuje. Během období, které teď máme, čili v polovině období dešťů, tráví lidé spoustu času, někdy i několik dní v polích, aby se starali o úrodu a pěstovali kukuřici, proso, maniok, arašídy, sezam, rýži...

Abychom pomohli mladým lidem, zejména našim studentům ze střední školy Sv. Augustina, kteří právě složili maturitu, zorganizovali jsme dvoutýdenní intenzivní kurz v účetnictví. Na programu je také řízení lidských zdrojů, sepisování projektů, IT a další předměty. Jedná se o to, aby byli dobře připraveni třeba na založení malého podniku a mohli se začít připravovat na budoucnost.

Pod tímto zorným úhlem jsme se rozhodli vytvořit „Workin'Bozoum“: projekt na podporu mladých lidí, aby mohli začít své vlastní malé a střední podnikání (v oblasti zemědělství, služeb, obchodu atd.) a aby si uměli najít cestu k získání malých úvěrů. Vytvoříme tím platformu pro ty, kteří hledají a nebo nabízejí práci a příležitosti pro obchod a směnu.

V těchto dnech k nám dorazil z Itálie kontejner, který každoročně připravuje v Arenzanu naše Prokura a který přiváží nejpotřebnější materiál. Díky práci P. Anastasia, P. Davida, P. Paola a týmu Prokury (Aurelia, Paolo, Domenico, Beppe, italské alpské stáže Alpini a mnoho dalších lidí dobré vůle s velkým srdcem) můžeme získat věci pro základní spotřebu, ale také některé speciální dary. Mimo jiné dorazila velká tiskárna, kterou financovala jedna italská společnost. S tou budeme moci tisknout skripta pro naši střední školu (která jsou jinak nedostupná). Pro nemocnici v Bozoum dorazil ultrazvukový přístroj. Nahradí staré zařízení, které darovala před patnácti lety česká nezisková organizace Siriri. A v zásilce je také osivo rýže, které nám poslal přítel Daniele Borando, abychom tak zlepšili a zušlechtili místní odrůdu.

A novinka na závěr: Dnes ráno, ve čtvrtek 9. srpna, dorazila konečně do Italie Suzanne, Hyppolitova maminka. Odjel z Bozoum do Itálie před pěti lety po ochrnutí dolních končetin a po dalších komplikacích. Po dlouhých pěti letech mohla znovu obejmout svého syna!L'adorazione Eucaristica del lunedì pomeriggio
L'adoration Euucharistique du Lundi après midiLa nuova stampante RisographGauthier

La formazione

Il logo di Workin'Bozoum           ©PaoloSilvestro
Le logo de Workin'Bozoum           ©PaoloSilvestro

Maman Suzanne, Hyppolite e Fr Régis


čtvrtek 2. srpna 2018

Práce pokračují
Práce pokračují

To, co jsme zahájili minulý týden v kostele, jsme nyní dokončili. V sobotu jsme v kostele vyzvedli do šestimetrové výše ocelový nosník (v délce téměř 12 metrů), který má zpevnit původní dřevěný rám. I přes velkou hmotnost (asi 1,2 tuny) jsme to zvládli pomocí ručních kladkostrojů. Když jsme práci úspěšně dokončili, řekl jsem dělníkům, že bychom klidně mohli jet do Egypta, abychom jim tam vyspravili pyramidy!

V prostoru misie pokračujeme také se stavbou dvou nových učeben, které by měly být v budoucnu součástí naší střední školy sv. Augustina. Pro tuto konstrukci jsme zvolili novou technologii lisovaných cihel. A právě teď s tím začínáme! Jedná se o techniku, která umožňuje spotřebovat méně cementu a využít vlastnosti místní půdy.

V tomto období, kdy je Otec Norberto v Itálii na dovolené, jsme na misii s potěšením přivítali na několik týdnů Otce Marco Pesce, který je dvojčetem Otce Matteo. Sdílí s námi život v modlitbě i v práci a objevuje zde tuto část světa.

V neděle 29. července proběhla v italském Janově veliká oslava. Přítomen tam byl také náš nový biskup Mgr. Mirek, společně s mnoha misionáři oslavili 40. výročí biskupa Armando Gianniho a jeho biskupské služby. P.Marco


Mgr Armando Gianni (seduto) e Mgr.Mirek Gucwa