pátek 29. června 2018

Celkem poklidný čas (skoro)


Celkem poklidný čas (skoro)

S koncem školního roku přichází trochu klidnější období. Sice není moc dlouhé, ale přece!

V pátek dokončili studenti našeho gymnázia sv. Augustina maturitní zkoušku. Ze všech předmětů dělají písemnou zkoušku, k vyhodnocení se jejich práce posílají do Bangui. A přichází čas čekání na výsledky. 

Dnes jedu do nedaleké vesnice Bohoro (7 km), abych navštívil rýžoviště. V dubnu jsme tam zahájili rekonstrukci a vyčištění umělé vodní nádrže, která umožňuje zadržovat vodu v období sucha, což přináší možnost sklízet úrodu dvakrát za rok. Práce jsou dokončené, vodní rezervoár je plný vody a lidé připravují vysetí rýže pro novou hospodářskou sezónu.

V sobotu ráno se koná Valné shromáždění členů Caisse d'Epargne a Credit de Bozoum (spořitelny). Zahajujeme vyhodnocením uplynulého období a následuje prezentace vizí do budoucna. Tato aktivita je v této zemi zcela ojedinělá. Přináší pro lidi (mimo hlavní město) jedinou možnost spořit a ukládat si peníze.

V pondělí ráno jedu do Bouar a pak do Baora. Dnes se biskupové země vrací domů po svém setkání v Berberati. Baoro je na cestě a proto je na naší misii rádi přivítáme k společnému obědu. Je přítomen i kardinál Nzapalainga a s ním všichni biskupové Středoafrické republiky. 

Sdílíme radost ze společného setkání, ochotu a nadšení angažovat se pro církev a pro lidi, ale sdílíme také břemena a těžkosti této země. Mír je stále velmi křehký a na většině území vlastně spíš není. Vliv, přicházející z jiných zemí, je silný, ale zdá se, že velká část místních politiků se o veřejné blaho nestará, spíše naopak!

S odvahou pokračujeme dál!
la diga della risaia
le bassin du Centre Rizicole


Maturità 2018
BAC 2018


Assemblea Generale della Caisse d'éèargne et Crédit de Bozoum

i Vescovi del Centrafrica con la comunità di Baoro


Žádné komentáře:

Okomentovat