sobota 7. dubna 2018

Velikonoce 2018


Velikonoce 2018

A konečně máme Velikonoce!

Bílá sobota je dnem ticha a čekání. Večer v 18.30 se scházíme na velkém prostranství před kostelem kolem krásného ohně. Je už tma. Oheň je symbolem vzkříšeného Krista. Od ohně rozsvítíme velikonoční svíci (paškál) a vstoupíme do kostela. Pomalu se rozsvítí další svíčky a zazní slavnostní Exultet, který hlásá vzkříšení Ježíše.

Pak posloucháme řadu biblických čtení: v průběhu staletí připravoval Bůh člověka na milost vzkříšeného Pána. A nakonec přichází čas křtů: těch je 85, včetně dětí, mladých lidí a dospělých. Je to velmi intenzivní okamžik, téměř jakoby šlo o porod, kdy církev, matka, rodí a vítá tyto nové děti.

Radost je obrovská. Kostel je nacpaný a vnější prostranství před kostelem je také plné. Během písní všichni tančí radostí. V zástupu lidí vidím Virginii, starší ženu, která měla nedávno mírnou mrtvici, ale i ona se neudrží a tančí.

Končíme liturgii po 22. hod, zástup lidí pomalu odchází dolů do města, nově pokřtění jdou společně s ostatními věřícími, město je plné písní, které budou znít celou noc a také následující den!

Je neděle ráno, velikonoční den, nově pokřtění se ukazují v celé své kráse, na sobě mají své bílé šaty. Slavíme mši v kostele, kde znovu zní písně a tance. Slavíme také svátost manželství jednoho páru, Guy Giscarda a Raissy Irène.

Po mši jdou nově pokřtění domů, doprovázeni přáteli a příbuznými, zahaleni do barevných látek.

U oběda na misii se jako obvykle scházíme se sestrami. Tentokrát máme o důvod víc - dnes se loučíme se sestrou Lydií, která se po téměř třech letech vrací kvůli zdravotním problémům zpět do Konga.

V průběhu týdne máme velikonoční oktáv, stále panuje slavnostní ovzduší. Nově pokřtění přichází každý den účastnit se mše.

Ve čtvrtek odjíždím do Bouar, kde pořádáme formační den pro farnosti Bouar (Fatima, katedrála, Wantigera) a Baoro, Baboua, Niem a Bohong. Je nás kolem tuctu kněží a řeholnic a asi třicítka laiků, zapojených do různých komunit v diecézi ve službě chudým. Chceme být „ruce srdce církve“, jak řekl papež Pavel VI.
 
P.Enrico battezza


Pasqua, i nuovi battezzati.


Matrimonio
MariageSaluto a Sr Lydie (a sinistra)
Au revoir, Sr Lydie (à gauche)


Formazione Caritas


Žádné komentáře:

Okomentovat