čtvrtek 29. března 2018

Velikonoce

Velikonoce
Po Květné neděli nabere cesta k Velikonocům rychlé tempo. V úterý ráno se chlapci, dívky, mladí lidé a dospělí, kteří se chystají přijmout křest, shromáždí ke krátké modlitbě a zamyšlení, které vede otec Matteo. Ráno předávám čerstvě vytištěné farní zpravodaje našim studentům střední školy a odpoledne vyrážím do Bouar.
Ale ještě než opustím Bozoum, zastavuji se ve městě v centru pro prodej a skladování rýže. Díky podpoře italské diecéze Cuneo jsme mohli zahájit opravu betonových nádrží u rýžoviště. Rezervoáry pro vodu umožňují závlahu polí v období sucha, což přináší dvě sklizně za rok. Ale v některých místech uniká voda skrz praskliny v přehradě mimo rezervoár, což snižuje kapacitu vodních zásob a ohrožuje závlahu rýžových polí. Dozvídám se, že družstevníci už vyčistili betonový rezervoár a začali odkopávat zeminu v místech, která je potřeba opravit.

Ve středu ráno v Bouar slavíme Missu Chrismatis. Je to mimořádný obřad, během něhož kněží obnovují své sliby a závazky, týkající se službě v církvi, biskup žehná oleje, které budou použity pro nemocné a katechumeny, při udělování svátostí, jako je křest a kněžské svěcení. Schází se nás tu čtyřicet kněží z celé diecéze, abychom slavili se svým novým biskupem.

Odpoledne se vracím do Bozoum. Zastavím se ve vesnici Bokaya, abych pozdravil Michela, starého katechetu. Odhaduji, že mu je téměř devadesát let! Je obklopen houfem pravnuků, na které je velmi hrdý! Zeleným čtvrtkem začíná velikonoční triduum. Čtvrtek je den, kdy oslavujeme ustanovení Eucharistie, svátost kněžství, probíhá obřad umývání nohou, který je Ježíšovým gestem lásky. V pátek si připomeneme Ježíšovo utrpení, smrt a v sobotu večer oslavíme Ježíšovo Zmrtvýchvstání a katechumeni přijmou svátost křtu.

Takže... Požehnané Velikonoce vám všem!


Domenica delle Palme
Dimanche des Rameauxla diga di Bohoro
le barrage du Centre Rizicole de Bohoro

Baba Michel di Bokaya


l'Altare della Deposizione
Žádné komentáře:

Okomentovat