neděle 25. března 2018

Na cestách

Na cestách
Život na misii probíhá několik týdnů před Velikonocemi velmi intenzivně: pokračuje příprava katechumenů (probíhají zkoušky ze znalostí, prožíváme ztišení a modlitbu). Ve školách končíme druhý trimestr a začíná příprava Svatého týdne. 

Uprostřed týdne jedu do Baoro, kde mě zastihne a mile překvapí krásný déšť. Letos přichází první déšť o trochu dříve. Naposledy pršelo v polovině listopadu a nyní začíná zvolna opět období dešťů. Pokud budou deště pravidelné a vydatné, bude zemědělská sezóna plodná.

V sobotu před Květnou nedělí pořádáme tradičně pouť mládeže. Tento rok je jen jednodenní, cíl je asi 5 km od Bozoum. Vyrážíme v 8 hodin ráno, kdy už naplno nádherně svítí  slunce. Je nás zhruba 400 a cestou se modlíme. Zastavíme se u řeky a chvíli rozjímáme o slovech, která vyzdvihl papež František na Světovém dni mládeže: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). Pak probíhají zpovědi a kolem 13. hod. slavíme společně mši svatou. Po ní si dopřejeme trochu odpočinku a s ohledem na velké horko se jdou (téměř) všichni zchladit do řeky Ouham. Kolem 15. hod., kdy jsme připraveni vyrazit na cestu zpět, se spouští příjemný déšť. V dešti se vracíme do Bozoum. Navzdory únavě chlapci a dívky cestou zpívají, mávají palmovými větvemi, které našli u cesty. Je to téměř předehra k zítřejší slavnosti - Květné neděli.
 
Žádné komentáře:

Okomentovat