sobota 24. února 2018

Projekty a úspěšnhttps

Projekty a úspěšné realizace
V sobotu 17. února, je to právě týden po slavnostním biskupském svěcení, jsem se znovu vrátil do Bouar. Dopoledne jsem krátce navštívil Zemědělský veletrh, který zde organizují P. Benjamino a Charita. Odpoledne se vracím do Bozoum, ale nejedu sám: jsou se mnou Fabrice Martin a Ludmila Böhmová z nevládní organizace SIRIR.ORG z Prahy. Zůstanou ještě dva týdny v Bozoum a týden v Bangui, aby monitorovali vzdělávací program "Škola hrou v SAR" (jde o novou metodiku pro učitele prvního stupně základní škol, která při výuce dětí skvěle funguje). A díky SIRIRI nám pomáhá i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. V roce 2017 jsme byli schopni léčit a pomoct více než 14.000 lidem postiženým AIDS a jejich rodinám, mohli jsme podpořit více než 58.000 vysídlených lidí:
Včasná diagnostika, kompletní lékařská vyšetření a biologické rozbory     
 3.183
Poskytnutí léků na léčení oportunních nemocí
 3.077
Poskytnutí vyvážené stravy
 1.993
Poskytnutí mikrokreditů
    188
Zápisy ve školách a poskytnutí školních potřeb
 2.042
Lékařské ošetření poskytnuté ženám HIV pozitivním
 3.847
Pomoc vysídleným obyvatelům z města Bocaranga
58.790
Celkový počet podpořených osob
73.120

V pondělí jsem měl jet do Bangui na schůzku se zástupci Charita a měl jsem odletět letadlem. Jenže jenom „měl jsem,“ protože po tříhodinovém čekání na ploše mě nakonec informovali, že letadlo nemůže přistát kvůli prachu (zaneseném sem v tyto dny větrem ze Sahary). V 16 hodin tedy vyrážím autem směr Baoro, kam přijíždím kolem 19. hodiny. Přespím u spolubratrů a v úterý musím vyrazit už ve 3:30, abych byl za pět hodin jízdy v Bangui. (Je to 400 km.)
Setkávám se s naší komunitou a mám radost, když vidím, jak realizace různých projektů dobře pokračuje. Budoucí Zemědělská škola roste před očima: výroba cihel z hlíny, zpevněné cementem (díky stroji firmy Hydraform), přináší vynikající výsledky. Také jsem se setkal s P. Anastasiem, je stále svěží, navzdory svému věku (nesmí se to říkat, ale je mu osmdesát!). S potěšením se také setkávám s P. Marie Philippe, francouzským karmelitánem, který s námi zůstane několik měsíců a bude tu vyučovat. V 11:30 přijíždím do ústředí Charity ve Středoafrické republice, ale schůzka je odložena až na další den, protože zástupci z některých diecézí ještě nepřijeli. Ve středu ráno tedy konečně můžeme zahájit setkání. Jsem zodpovědný za Charitu z diecéze Bouar a jsem rád, že jsem ve společenství s ostatními u tohoto dobrodružství, které tu je pro to, aby sloužilo zdejšímu lidskému společenství, v solidaritě a lásce. Charita je tu přitomna v zemi, počínaje každou farností až po veliké projekty. Dopoledne se ještě musím zastavit v ústředí organizace FAO, abych podepsal jménem karmelitánských otců smlouvu, která definuje působení FAO v našem zemědělském centru na Karmelu. S finanční podporou italské vlády dostane 1 500 mladých lidí možnost studovat a prakticky si procvičovat získané znalosti v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Ve večerních hodinách dorazil malý deštík, který mě doprovázel na cestě zpátky. Ve čtvrtek ve 12 hodin jsem se zas vrátil konečně do Bozoum.Foire Agricole Bouar


I nuovi disegni didattici
les fresques didactiques

P.Marie Philippe e la Scuola di Agricoltura
p.Marie Philippe et l'école d'Agriculture


neděle 18. února 2018

Máme zbrusu nového biskupa!
Máme zbrusu nového biskupa!
V sobotu 10. února je celé prostransví před kostelem v Bozoum zaplněné, ačkoliv ještě ani není 5 hod. ráno. Auta jsou připravena a v 5:15 vyjíždí do Bouar delegace 110 lidí, aby se účastnila vysvěcení nového biskupa diecéze Bouar P. Mirka Gucwy. V závěru cesty konvoj trochu předjedu, abych mohl být v cíli nápomocný při příjmu účastníků. Diecéze Bouar má 12 farností, z každé přijíždí hosté, o které se tady ve městě postarají různá společenství. Každé přijme 50 hostů. Žijeme skutečné společenství Církev!

Vysvěcení biskupa je zcela výjimečná událost. Diecéze Bouar vznikla v roce 1978, za téměř čtyřicetiletou historii zažila zatím jen jednoho biskupa, Mons. Armando Gianni. Při této příležitosti sem tedy přijíždí apoštolský nuncius, všichni biskupové z celé země, biskup z Tarnowa (Polsko), z města, ve kterém dříve žil P. Mirek (oba jsou spolužáci ze seminář a dokonce ve stejný den byli vysvěceni na kněze) a také dva biskupové z Kamerunu. V sobotu ráno od 9 hodin začíná tříhodinové setkání některých biskupů s věřícími: téměř 3 hodiny probíhá katecheze o úloze, odpovědnosti, službě a práci biskupa, vede ji kardinál Nzapalainga z Bangui a biskupové z Mbaiki, Bangassou, Alindao... Slova jsou střídána písněmi a tancem, tři hodiny uběhly, ani nevíme jak.

Neděle je velký den. Všechno je připraveno téměř k dokonalosti a v 8:30 začíná slavnostní mše: celebruje 12 biskupů, sto kněží a velkou katedrálu zaplnilo asi 3000 věřících. Po skvělé promluvě kardinála (ve francouzštině a v sangu) začíná hlavní část slavnosti: biskupové tomu, koho si povolal Bůh, vyprošují dary Ducha svatého, zatímco se modlí vleže i Mirek a dva jáhni nad jeho hlavou drží knihu s evangelii. A Mirek se stává biskupem Mirkem. Bezprostředně poté dostává atributy, patřící k povolání biskupa: mitru, pastýřskou berlu, prsten. Po bohatém obětním průvodu, proměňování a přijímaní přichází první promluva nového biskupa. Je krásné slyšet (stejně jako předtím kardinál, tak nyní nový biskup), že dieceze Bouar je plná skutků lásky (školy, nemocnice, podpora zemědělství), ale také náboženských společenství, které jsou oddány službě nejchudším a to s radostí a velkorysostí. A nakonec nový biskup dává požehnání "svému" lidu, který ho přijímá s velkou radostí a emocemi!

Odpoledne se vracím do Bozoum se sestrami. V pondělí a úterý probíhá v našem gymnáziu sv. Augustina dvoudenní kulturní událost. S dívkami a chlapci zažíváme sled scének, tance, písní, diskuzí. Všechno je to pro připomenutí si toho, že škola není omezena čistě na technické osvojování vědomostí, ale zahrnuje komplexní "vzdělání". A pak už je Popeleční středa, od 14 hodin máme mši: postní dobu již tradičně zahajujeme poblíž Bozoum na kopci Binon. Je před námi dlouhá cesta, která vede k obrácení a prohloubení naší lásky k Bohu.pátek 9. února 2018

Cihla k cihleCihla k cihle
Nedávno jsme v Bozoum ukončili zemědělský veletrh, tato akce pro nás znamenala významnou rozvojovou událost. Nikdo z nevládních sdružení a organizací OSN, které se zabývají problematikou a rozvojem zemědělstvím, se nepřijel zúčastnit. Význam veletrhu však stále narůstá a výsledky prodeje se ve srovnání s posledními dvěma lety více než zdvojnásobily. Klíčové je tedy to, že pro družstva i jednotlivé zemědělce se veletrh stává velikou událostí. Dokonce i ta skutečnost, že veletrh není závislý na podpoře nevládních organizacích a Organizaci spojených národů, má i své výhody: nezávislost dává větší svobodu této akci a je blíž potřebám a schopnostem lidí.

Minulý týden jsem viděl naplnění jednoho snu. V lednu 2017 jsem odjel do Jihoafrické republiky, abych nakoupil stroje na výrobu cihel. Mezitím tyto stroje dorazily, během letošního ledna proběhlo zaškolení a asi dvacet mladých mužů se naučilo, jak s těmito stroji zacházet a vyrábět cihly. Nyní máme výrobní rychlost asi 3000 cihel za jeden den, vyrobené cihly jsou pevné (velmi pevné) a díky drážkování mohou být cihly používány dokonce bez cementu. Takže jsme mohli v Bangui zahájit stavbu zemědělské školy. Ta v budoucnu umožní mnoha mladým mužům, aby se mohli dál vzdělávat a mohli začít seriózně pracovat.

Další novinkou je, že tady v Bozoum tento týden konečně zahajujeme výstavbu rozhlasu. Ve spolupráci s nevládní organizací Internews jsme dlouho hledali, jak vybudovat komunitní rádio. Existuje mnoho plánů a očekávání a rádio nám může hodně pomoci v oblasti všeobecného informování a různých školení. Ve středu ráno se uskutečnilo velké setkání se zástupci různých subjektů z města Bozoum. Vytvořili jsme výbor, který připravil zahájení provozu rozhlasové stanice. A bylo vybráno jméno: RADIO KOYALE (což je malá řeka, která protéká městem Bozoum).

A tento týden zakončíme výjezdem do Bouar, kde proběhne v neděli 11. února vysvěcení nového biskupa, otce Mirka. Pojede nás z Bozoum velká výprava - asi stovka lidí z Bozoum. A při této příležitosti byla vytvořena nová webová stránka diecéze: https://www.diocesebouar.com/home.

Cihla k cihle a dům zvolna roste...

Fine della Fiera
fin de la Foire

Bangui: Visita della Presidente del Bambin Gesù di Roma, Mariella Enoc


Radio KOYALE

pátek 2. února 2018

Zemědělský veletrh 2018 2. částgli orti di Bozoum
les jardins potagers de Bozoum

Zemědělský veletrh 2018  2. část

Poprvé za 14 let se konal zemědělský veletrh v Bozoum místo dosavadních dvou dnů celé tři dny. Páteční den (26. 1.) proběhlo slavnostní zahájení a v sobotu jsme se věnovali návštěvám. Zatímco veletrh probíhal normálně jako vždycky, čili vystavováním produktů a prodejem, přítomní ministři a další hosté stihli navštívit také rýžová pole a zeleninové zahrady. V sobotu ráno jsme tedy vyjeli do nedalekého centra. V 70. letech zde působili Číňani a založili tu tehdy několik rýžových polí. Na rozdíl od jiných produktů se prodává zrovna rýže z těchto políček za poměrně vysokou cenu (asi 60 centů za kilogram). Navíc díky tomu, že některé organizace ji skupují ve velkém množství, zemědělci začali navyšovat výrobu. Ve srovnání s rokem 2016 se zvýšil objem při pěstování z 12 na 32 hektarů a při sklizni z 35 až na 192 tun a výnosy stouply z 2,91 tuny na hektar až na 6 tun.

Sobotní odpoledne jsme věnovali návštěvám zahrad v Bozoum a blízkém okolí: tucet rodin a malých družstev pěstují salát, rajčata, cibuli, papriku, špenát, brambory a další produkty pro vlastní spotřebu a prodej. Návštěva těchto zahrad je vždy vzrušující: je to potěšení pro oči i pro srdce! V neděli po slavení mše svaté se znovu vracím na veletrh: prodej dál dobře pokračuje a studenti našeho Lycée sv. Augustina jsou naplno zaměstnáni organizací a podporou vystavovatelům, připravují také diplomy pro oceněné. Postupně máme vše připraveno na slavnostní předávání cen, které je stanoveno na 11 hodin, můžeme začít. Je to velmi očekávaný okamžik: nejkrásnější zeleninové zahrady a nejlepší vystavovatelé veletrhu jsou odměněni. Je tu spousta napětí a je hezké vidět, že mezi vítězi je jednak mnoho těch, kteří přijeli z dalekých míst a jednak je tu mnoho oceněných žen. Je to aspoň malé gesto uznání za množství únavy a potu tolika lidí.

Večer veletrh ukončujeme a to i přesto, že prodej bude pokračovat ještě v pondělí. A výsledná čísla jsou opět velmi povzbudivá: družstva dosáhla obratu za více než 60.000.000 FCFA (více než 91.500 eur). A již v pondělí večer odvysílala italská televize na programu TV2000 reportáž o tomto veletrhu, za což vděčíme výjimečné práci Maurizia Dischina a Francesca. Zde je odkaz:  


Visita alle risaie
Visite au Centre Rizicole

Foto con il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Allevamento
La photo avec les Ministres de l'Agriculture et de l'Elevage
Aggiungi didascalia