čtvrtek 9. listopadu 2017

Keňa a SenegalKeňa a Senegal
V současné době jsem na cestách, a to proto, abych se zúčastnil setkání představených Řádu karmelitánů z frankofonní části Afriky.
V pátek odpoledne odjíždíme s otcem Saveriem, provinčním představeným, do Nairobi, kam dorazíme večer. Zde nás mile vítají naši karmelitánští spolubratři. V sobotu ráno jedu pozdravit otce Nicolu Fogliacco z Řádu misionářů Panny Marie Těšitelky. Působí zde asi čtyřicet let a stále vyučuje mladou generaci z celé Afriky teologii. Rád ho znovu vidím také proto, že jsme oba původem ze stejného města Cuneo, které leží v Itálii. Odpoledne si prohlédneme město a v neděli ráno odlétáme směr Dakarh . Po desetihodinovém letu se konečně dostaneme do Dakaru v Senegalu.
Zde se potkáváme s bratry z Konga, Kamerunu, Madagaskaru, Malawi, Burkina Faso, Rwandy-Burundi a Senegalu. Někteří otcové přicestovali i z našeho generálního domu v Římě. V nadcházejících dnech společně diskutujeme o různých zkušenostech z karmelitánského života v různých zemích.
V pondělí ráno, dříve než se vydáme do kláštera Kaolack, navštívíme velmi symbolické místo: ostrov Gorée. Nachází se asi 3 km od Dakaru, k tomuto malému ostrovu (900 m x 300 m) přistávaly lodě, aby nabíraly otroky. Mnohé ze zdejších domů byly „domy otroků“, kde zajatí Afričané z celého kontinentu byli tříděni, váženi a prohmatáni jako dobytek, a potom po stovkách nakládáni do lodí v hrozných podmínkách, aby cestovali po dobu 2-3 měsíců směrem do Ameriky, kde byly prodáni jako otroci.
Papež Jan Pavel II., který navštívil tento ostrov v únoru 1992, řekl:
"Jak dlouhou cestu musí lidská rodina ujít před tím, než se její členové naučí vzájemně se respektovat jako Boží obraz a na konec se i milovat jako synové a dcery stejného Nebeského Otce."
Večer dorazíme do Kaolacku, kde mají naši francouzští spolubratři uprostřed savany nádherný klášter. Podnebí zde je velmi horké.
Dny jsou velmi nabité, ale začínají brzy ráno v tichosti kaple hodinovou modlitbou, po níž následuje mše. Během setkání jsou prezentovány zkušenosti ze všech oblastí našeho života. V mnoha zemích (Středoafrická republika, Kongo, Burundi) je situace velmi obtížná, ale ve všech oblastech je vidět spolupráce s narůstajícím počtem mladých lidí, kteří svou přítomností a hledáním rozsévají všude kolem sebe bohatství karmelitánské spirituality.


Incontro con il Cardinal Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, p.Saverio e p.Mesmin


P.Nicola Fogliacco

la cattedrale di Nairobi


Reusrrection Garden - Nairobi

le strade di Gorée


La parrocchia dell'Isola di Gorée
la paroisse de l'Ile de Gorée

la porta attraverso la quale gli schiavi salivano sulle navi


Couvent des Carmes Déchaux de Kaolack

Žádné komentáře:

Okomentovat