sobota 26. srpna 2017

Loučení, rýžoviště a školení učitelů

P.Enrico
Loučení, rýžoviště a školení učitelů

K životu na misii, zvlášť té v Bozoum, patří to, že lidé přichází a odcházejí. 

V úterý 15. srpna přijela skupina 12 mladých lidí z české nevládní organizace SIRIRI a má tu práce až nad hlavu. První tři dny (od 17. do 19. srpna) spolupracují s 10 vybraným středoafrickými učiteli na přípravě velkého školení, které proběhne v následujících dnech. V pondělí máme slavnostní zahájení, přítomno je 244 učitelů z Bozoum a okolních vesnic, ale také ze vzdálenějších měst: Bangui, Bossemptélé, Baoro, Bouar, Ndim a Ngaundaye. Všichni jsou nadšeni, jsou natěšení učit se a prohloubit si znalosti vzdělávacího programu "Škola hrou", který mnozí procvičovali už v předchozím školním roce (2016-17). Je krásné a působivé vidět učitele, kteří se aktivně zapojují, zkoušejí nové věci, zpívají a hrají hry: v příštím školním roce budou nové metody rozšířené zase do mnoha dalších škol. 

Volné nedělní odpoledne využíváme k návštěvě rýžových polí v blízkosti Bozoum. V letošním roce jsou pole obzvlášť rozsáhlá a družstevníci se o ně dobře starají. Mnozí si uvědomují, že rýži lze dobře prodat a že tato práce může významně pomoci k obživě rodin.
V neděli ráno v 8.30 slavíme mši, při které mezi sebou vítáme P. Matteo Pesce, který právě dorazil do Bozoum. Mši předsedá P. Enrico Redaelli, který se naopak zde v Bozoum loučí. Odchází z této misie po třech letech, kdy pracoval ve vesnicích a farnosti (zejména s mladými lidmi). Tato chvíle je okamžikem radosti, ale i smutku.

Jeho odjezd je naplánován na čtvrtek 24. srpna. Ale prší... Přemýšlíme o tom, že vyrazíme později až déšť ustane, nejpozději v poledne. Vyjíždíme ve 13.30, ale po 15 km jedno z našich dvou aut zůstává nepojízdné. Vrátil jsem se zpátky do Bozoum, abych našel mechanika, který by ho opravil. Problém se sice vyřešil, ale teď je už 16 hodin a to je příliš pozdě na to, abychom pokračovali, protože je před námi 250 km špatně sjízdné cesty.

Pokusíme se odjezd zopakovat v pátek brzo ráno v 5.30 hod. To už naštěstí proběhlo bez problémů. V Bouar nás vítá celá misie St. Eliáše malým, jednoduchým a dojemným obřadem: za zvuku písní vstupujeme do kostela, kde se schází celá komunita. Zde P. Enrico (nový představený misie a nyní tedy v roli nováčka) svěřuje svou budoucí službu přímluvám karmelitánským světcům.

Tato komunita Sv. Eliáše je mladá, žijí, studují a pracují zde čtyři kněží, tři novici, sedm dalších mladých lidí, (kteří za pár týdnů začnou svůj noviciát) a tři postulanti (což jsou mladí muži, připravující se na život v řeholním společenství). Mnoho mladých lidí, to je znamením velké naděje. Jsou budoucností této země, církve a Řádu karmelitánů ve Středoafrické republice.

Le risaie di Bozoum
une des rizières de Bozoum

Il mercato di Bozoum
la marché de Bozoum

Formazione insegnanti
P.Enrico à St Elie


pátek 18. srpna 2017

PříjezdyLa statua della Madonna a Doussa
La statue de la Vierge à Doussa
Příjezdy

Po klidné neděli znovu v pondělí 14. srpna vyjíždím z Bozoum do Bangui. Jede se mnou P. Daniel, generální představený naší provincie. V úterý 15. srpna slavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie, předsedám slavnostní mši v našem klášteře na Karmelu. Po ní se celá komunita loučí s P. Mattem, který zde strávil čtyři roky a nyní bude nově působit v Bozoum.

V podvečer jedu na letiště přivítat skupinu 12 dobrovolníků z české neziskové organizace SIRIRI (přijíždějí z Prahy, ale někteří jsou z Paříže a Nice). Cílem jejich cesty je realizovat školení středoafrických učitelů v rámci programu „Škola hrou v SAR“. Letos budou školit více než 200 učitelů, kteří budou rozděleni do 5 skupin. Povedou je dobrovolníci SIRIRI a zároveň i učitelé Bozoum, kteří již absolvovali toto školení víckrát a mají vlastní cennou praktickou zkušenost s využitím této metody ve svých třídách. Tato metoda, do které je zapojeno už velké množství dětí, stojí na vynikající a pečlivé přípravě školitelů a práci s dětmi už od první třídy základní školy. Na letišti na ně čekalo nepříjemné zjištění, že v důsledku zpožděného ranního letu z Prahy do Paříže stíhali odlet z Paříže do Bangui na poslední chvíli a jejich kufry už nestihli naložit, zůstaly tedy bohužel na letišti v Paříži... Snad se podaří dovézt je z Paříže pátečním spojem a pak autem do Bozoum. 

Je středa ráno a vyjíždíme z hlavního města v 5:30 dvěma auty. Pro ty členy výpravy, kteří jsou v SAR poprvé, je všechno překvapení. Přes to, že stav silnic je strašný, přijíždíme do Bozoum ve 13 hodin. Hned následující den začíná intenzivní program, jehož první částí je třídenní spolupráce se středoafrickými učiteli, kteří se letos nově zapojí také jako lektoři. Od pondělí až do příští soboty (26. srpna) začne hlavní část programu, očekáváme příjezd přes 200 učitelů. 


P.Matteo saluta gli amici a Bangui
p.Matteo a Bozoum

pátek 11. srpna 2017

Bahno a déšť
Bahno a déšť

V sobotu 5. srpna se vracím zpět z Bouar do Bozoum. Navštívil jsem tam naše misie v St. Elie a Yole a doprovázel spolubratry, kteří přijeli z Kamerunu a z Nigérie. Jsme nyní v polovině období dešťů a stav silnic jsou hrozný. V neděli v poledne zapadl se svým terénním autem několik kilometrů od Bozoum P. Enrico, když se vracel na misii. Volá mi, že potřebuje pomoc, ve středu se to opakuje 5 km od Bozoum. Musím se ale vrátit, protože silnice je neprůjezdná. Tyto situace opakovaně ovlivňují naše cestování: někdy nemůžete vůbec vyjet, jindy musíme volit jiné cesty, mnohem delší (v posledních 10 dnech jsem nacestoval více než 2000 km). Je středa a jedu do Baora, kde P. Maurice zahajuje svou novou službu v roli převora misie. Ve čtvrtek mířím do Bouar, kde mám schůzku. Brzy po poledni vyjíždím spolu s P. Danielem z Baoro, abychom dorazili do 19 hodin do Bozoum. 

V těchto dnech organizoval P. Enrico "kulatý stůl" pro mladé lidi z města. Ve čtvrtek a v pátek se této akce účastnilo asi 130 mladých lidí a dospělých. Pokusili se analyzovat situaci v zemi, přemýšlet o možných řešeních, která by pomohla změnit stav věcí. Bohužel se situace v zemi nezlepšuje. V poslední době došlo k dalším násilným útokům, k desítkám úmrtí. I když se to děje poměrně daleko od nás, je to zneklidňující, protože je z toho zřejmé, že změna situace nepřichází.Foto di famiglia
Alla Yolé

Da sinistra: p.Stefano, p.Maurice, P.Daniel, p.Dieudonné e p.Aurelio appena dietro l'obiettivo)
De gauche à droite: p.Stefano, p.Maurice, p.Daniel, p.Dieudonné et p.Aurelio (tout juste derrière  l'appareil photo)


Ottimo esempio di come ci si può impantanare...
Comment s'enfoncer dans la boue...

Tavola rotonda dei giovani di Bozoum
Table ronde à Bozoum

sobota 5. srpna 2017

Na cestě (cestách)

Fine formazione su Gestione Contabilità a Bozoum
Na cestě (cestách)
Během uplynulých dvou týdnů zase trávím hodně času cestováním. Částečně proto, abych podpořil ostatní komunity a spolubratry v různých změnách, které nastaly a v úkolech, které z toho vyplynuly. Ale i proto, abych doprovázel „osobnosti“ z našeho řádu, které nás navštěvují. V první polovině srpna přiletěl z Nigérie do Středoafrické republiky P. Daniel Ehigie. Je to jeden z těch otců, kteří tvoří poradní sbor našeho generálního představeného. P. Daniel je odpovědný za oblast Afriky. Ve dnech 4. a 5. srpna přijíždí ještě P. Fausto, který je provinciálem v Miláně, pod něj spadá odpovědnost za misie v Kamerunu.

Právě z důvodů těchto návštěv vyrážím z Bozoum v neděli po obou dopoledních mších hned po poledni směrem do Bouar. Přímá cesta (110 km) je bohužel blokovaná převráceným kamionem, proto musím jet delší cestou přes Bossemptélé, což znamená pětihodinovou jízdu a celkem ujet 250 km. Pondělí trávím na misii v Bouar, druhý den doprovázím na cestě do Baora P. Stefana, který se stal na této misii novým představeným. V úterý ráno odjíždím z Baoro a těsně před 13. hodinou přijíždím do Bangui. Právě sem večer dorazí ze Zambie P. Daniel Ehigie. Ve středu jsme se spolubratry zůstali na misii, navštívili jsme mimo jiné „farmu“ Karmel a prohlédli si také nově vysazené sazenice kávovníku.  Zároveň probíhají během dlouhého odpoledne individuální hovory se všemi spolubratry. V poledne je ovšem pauza na pizzu, kterou jsem připravil, ta nám pomůže, aby byla naše práce ještě serióznější. 

Ve čtvrtek odpoledne kolem 13. hodiny za deště z Bangui vyrážíme. Čeká nás cesta dlouhá 450 km, potkáváme dva konvoje kamionů, včetně jednoho kamionu, který je převrácený a druhého, který už zvedli. A v 19:30 jsme konečně v Bouar, v našem klášteře St. Elia. Vítá nás tu mnoho mladých, všichni se zde aktuálně účastní duchovního cvičení na téma sv. Jana od Kříže, které vede bratr Jean Baptiste (Francouz, který žije v Senegalu). Setkáváme se s oběma otci, kteří sem přijeli z Kamerunu s P. Faustem, otcem provinciálem. Jsou to P. Marco Gazzoli a P. Jean Baptiste.

Společně budeme v těchto dnech diskutovat o dalších možnostech spolupráce, kterou v posledních letech rozvíjíme a vyměňovat si zkušenosti z jednotlivých misií. Od roku 2013 jejich mladí muži prožívají noviciát u nás a od roku 2014 studují naši studenti teologii u nich v Yaounde.
 

Formazione dei giovani a Bouar-St Elie

Saluti a BaoroTrasloco di una boutique...
déplacement d'une boutique


Si pianta il caffé
On plante le café

Padri e studenti al Carmel, a Bangui, con p.Daniel Ehigie (1° sacedote a destra)