pondělí 31. července 2017

Zůstat a kráčet dálZůstat a kráčet dál
Možná málokdo ví podrobnosti o tom, jak fungujeme my karmelitáni. Fungujeme ve stylu „omezené trvanlivosti“, kdy jde o jakousi smlouvu na dobu určitou, a to na dobu tří roků. Letos v květnu jsme měli opět po třech letech provinciální kapitulu, kdy dvacet otců, včetně nadřízených a zástupců všech komunit, skládá účty z minulosti a dláždí cestu pro budoucnost další etapy našeho karmelitánského života. Kapitula volí provinciála a čtyři radní. Jsou to oni, kteří během celého období tří let musí činit zásadní rozhodnutí. A po uplynutí dalších tří roků veškerá odpovědnost "vyprší" a je třeba vyhodnotit, zda udělat personální změny. Někdy nastává naléhavá potřeby tu, příště jinde. Ale každý z nás je připraven vykročit a jít tam, kam je určen, s vědomím, že tam, kam jde, je místo, kam ho Bůh volá, k životu a k práci. A s tímto vědomím všichni víme, že všechno půjde dál dobře. Tento týden Rada učinila rozhodnutí také o naší misii v Bozoum.
Chvíle napětí...
A padlo rozhodnutí - další tří roky zůstávám tady v Bozoum. Za pár týdnů sem přijede P. Matteo Pesce, který byl dosud v Bangui, nahradí v Bozoum P. Enrica Redaelli, který po třech letech tuto misii opouští a nastoupí jako vynikající učitel našich noviců v Bouaru, v klášteru St. Elie. Bude nám líto, že tu s námi nebude (i když od nás nebude daleko), přesto budeme postrádat jeho přítomnost, vstřícnost, apoštolské nasazení a lásku k modlitbě, připravenost k práci s mladými lidmi a dospívajícími. A také nám bude chybět jeho zapálení a podpora týmu AC Milán... Já tedy dál zůstávám v Bozoum a prosím vás o modlitbu, abych dokázal pokračoval v péči o farnost a zdejší lidi. Kéž Pán i nadále podpoří mé nasazení a dál hledá nové způsoby, jak mi pomáhat věřit a šířit lásku.

V těchto dnech dál zažíváme všudypřítomnou nejistotu, ale situace v městě a okolí není nebezpečná. Občas zaslechneme výstřely, např. v pondělí tu střílelo několik desítek ozbrojených bojovníků antibalaka. Naštěstí šlo jen o ojedinělou přestřelku, kdy si sami mezi sebou vyřizovali účty. Je ale jistě velmi znepokojující, když se v okolí pohybují ozbrojení muži a dochází k tomu bez jakékoliv následné reakce ze strany státní správy.

Období dešťů pokračuje. Ve středu vyrážím do Bouar, po 30 km musím cestu přerušit, protože na silnici leží kamion, který se převrátil a zablokoval průjezd. Vracím se tedy do Bozoum. Zde se chýlí ke konci dvoutýdenní školení o účetnictví a managementu, přítomných účastníků je celkem 30. Ve středu probíhá v Bozoum druhé kolo maturitních zkoušek pro ty, kteří byli uznáni jako "způsobilí". V přezkumu a v opravách, které se realizují v Bangui, se objevilo mnoho chyb: mnoho adeptů získalo nulové hodnocení z tělocviku (včetně testů studentů od nás z Bozoum, výsledky byly zaslány do hlavního města, ale byly tam vyhodnocené špatně). O kvalitě vyhodnocených testů panuje bohužel mnoho oprávněných pochybností...