pátek 21. července 2017

Stavět - navzdory všemu


Stavět - navzdory všemu 
V celé zemi pokračuje stav nekonečné krize. A zatímco vláda, mezinárodní společenství, mírové jednotky OSN, (některé) nevládní i (některé) vládní organizace k všeobecné nestabilitě spíše přispívají a odvádějí jen naprosté minimum práce, snažíme se nenaříkat, příliš si nestěžovat a místo toho o to intenzivněji pracujeme!

Tento týden jsme tady v Bozoum měli tři nádherné události, tři „dobré“ zprávy. V sobotu slavila naše místní spořitelna (CEC Bozoum) 10 let své existence. Tato iniciativa začínala velmi skromně a nenápadně a nyní má už téměř 2000 členů. Spořitelé se proto rozhodli oslavit tuto událost velkorysým gestem solidarity: financovali nákup 25 molitanových matrací pro nemocnici v Bozoum. Je dobré, ukázat městu toto konkrétní gesto, které je výsledkem vytrvalosti konkrétních lidí spořit a jejich schopnosti odkládat část zisku. Je to také výsledek činnosti pracovní skupiny, která přišla s tímto konkrétním nápadem. Ten dar je vzácný i tím, že vzešel od místních lidí, není to dar odněkud zvenku. 

V pondělí přichází další „dobrá“ zpráva: začíná dvoutýdenní školení studentů, kteří jsou absolventi střední školy. Cílem kurzu je naučit účastníky zvládat administrativní postupy, účetnictví a management řízení. Úspěšné zvládnutí kurzu jim umožní pracovat v administrativě, v nemocnicích, vedení společností a v dalších službách.

A v úterý večer přichází třetí „dobrá“ zpráva: jsou zveřejněny výsledky státních maturitních zkoušek (BAC). Letošní výsledky studentů SAR jsou bohužel katastrofální. Z celkového počtu 16.180 studentů, kteří žádali o vyhodnocení svých maturitních prací, bylo jako "způsobilý" vyhodnoceno pouhých 929 studentů, což je 5,74%. Pak je tu tzv. "podmíněná způsobilost", kterou získají ti, kteří úspěšně zvládli aspoň s průměrným výsledkem jeden nebo dva předměty. Naše střední škola sv. Augustina v Bozoum měla celkem 17 kandidátů: 8 bylo uznáno jako "způsobilý" a 8 jako „podmíněně způsobilý“. Pouze jeden student nebyl úspěšný. Což je vynikající výsledek! Toto jsou stavební kameny toho, co je potřeba budovat ve Středoafrické republice.


Formazione Contabilità - Gestione
Formation Comptabilità - Gestion


Ritorno degli Scout
Retour des Scouts

Gli alunni del nostro Liceo St AugustinŽádné komentáře:

Okomentovat