sobota 1. července 2017

Příjezdy...Příjezdy...
Po ukončení školního roku a prázdninovém uzavření všech našich škol v Bozoum přichází na řadu naše venkovské školy, kterých je celkem dvacet a navštěvuje je dohromady 2500 žáků. Mnohé tyto školy se nacházejí až v těch nejodlehlejších vesnicích, kde státní veřejné školy vůbec neexistují.
Na konci každého trimestru se čtyřicet našich venkovských učitelů setkává v Bozoum a pod dohledem P. Norberta a George, kteří odpovídají za provoz těchto škol, vyhodnocují výsledky práce žáků a připravují pro ně vysvědčení. V pondělí má narozeniny sestra Lydia, která pracuje v místní ošetřovně jako zdravotnice. Narozeniny slaví také Thierry, jeden ze zaměstnanců místní Charity, oslavujeme tedy společně.

Odpoledne odjíždím do Bangui, kam dorazím až pozdě v noci. V úterý tam máme setkání se spolubratry z komunity, diskutujeme o našich mladých studentech teologie. V 16 hodin se přiženou přívalové deště, přesto musím vyrazit autem ven. Jedu po silnici, ze které se mezitím stala řeka. Mířím na letiště, abych přivítal P. Enrica, který se vrací z Itálie a P. Saveria, našeho nového provinciála. P. Saverio tady ve Středoafrické republice působil v letech 1998 až 2004 a po několika letech, které strávil v Itálii a Izraeli, se sem vrací, nyní v roli nového provinciála, kterým byl zvolen na květnové Kapitule. V těchto dnech se tu setká s karmelitánskými kněžími i se studenty a navštíví všechny naše misie, aby mohl rozhodovat o dalších věcech, které souvisí s plněním našich úkolů v této zemi. 

Ve středu ráno jsem navštívil nunciaturu a pozdravil se s nově jmenovaným nunciem. Je to pro něj tak trochu návrat do této země, protože zde už působil na nunciatuře jako sekretář v letech 1998 až 2001. Přivítali jsme ho společně s ostatními kněžími, řeholníky. Je živým symbolem přítomné církve, která tu chce konat službu, je zde zástupcem papeže. A v pátek ráno vyrážíme společně s P. Saveriem do Bozoum.