neděle 7. května 2017

Provinční kapitula I.

 


Provinční kapitula I.
Každé tři roky se bosí karmelitáni sjíždějí na kapitulu. Je to důležitý mezník k reflexi, prožitek přátelství, modlitby a přemýšlení o cestě, kterou jsme ušli. Čas pro volbu budoucích rozhodnutí, volbu nových provinčních představených a co je nejdůležitější, to vše probíhá v naslouchání Duchu Svatému.
V úterý 2. května jsme se všichni (19 karmelitánů) sjeli v Bocca di Magra, v krásném klášteře - v Domě spirituality. Jsou tu mladí otcové i starší, z různých zemí (Itálie, Česká republika a Středoafrická republika). Je tu klid a velká radost, i když jsou tyto momenty plné vážnosti a důležitých rozhodnutí. 
Ve středu 3. května volíme nového provinciála. Stává se jím P. Saverio Gavotto. Byl několik let v SAR a později v Izraeli. Je to tedy on, kdo byl po intenzivním období našich modliteb a modlitbách ve všech klášterech celé provincie vybrán. 
V následujících dnech jsme také zvolili čtyři poradce, kteří s provinciálem tvoří "srdce" všech rozhodnutí. 
A pokračujeme další fází jednání, v atmosféře modlitby a radosti.

P.Saverio Gavotto


Il Crocifisso antichissimo di Bocca di Magra