pátek 28. dubna 2017

Neděle v bílé a červené


 Neděle v bílé a červené

V neděli 22. dubna slavíme Svátek milosrdenství. Od počátků církve byl nazýván "in albis" (v bílém), to ptoto, že tehdy věřící přijímali křest o Velikonoční noci a následující týden se účastnili liturgie v bílých křestních rouchách. V letošním roce u nás byli "bílí" smíchaní s "červenými": tuto neděli totiž přijalo svátost biřmování 115 dětí, mládeže a dospělých. Biřmování je potvrzení, že z moci Ducha svatého vstupují do plnosti křesťanského života. Přijel mezi nás generální vikář diecéze otec Mirek, v přeplněném kostele předsedal Eucharistii. Svěřujeme všechny naše "děti" v modlitbách a prosbách Bohu, s vděčností za silné a odvážné křesťany. 

Brzy odpoledne pak odjíždím do Bangui, protože druhý den letím do Nairobi a do Dar es Salaam v Tanzanii. Zde bude setkání s představenými indických sester Kongregace matky Karmelu, které s námi spolupracují v Bouar. Trávíme společným programem tři dny a objevujeme bohatství této kongregace, působící v Indii a v Africe ve státech Tanzánie, Keňa, Uganda a Jižní Afrika. V úterý se setkáváme s místním biskupem, využíváme této příležitosti k návštěvě katedrály. Je to stavba z konce 19. století, která vyniká mezi zdejšímu mrakodrapy, je to dílo německých benediktinů. 

Úterý je určeno vzdělávání mladých postulantů a noviců. Slavíme společně mši, při které velmi krásně zpívají: zde jsem nahrál dvě písničky: https://drive.google.com/open?id=0B8xHb5_hvSzRUk1acEQ0RmpjRTAhttps: //drive.google.com/open?id=0b8xhb5_hvszrrmzovdjksk5wrku

Po obědě jsem jim ukázat nějaké fotografie ze Středoafrické republiky, mluvil o našem poslání a práci tamní církve. Ve čtvrtek, než se vydáme na další cestu, si dopřáváme trochu odpočinku, jedeme si prohlédnout město a zajdeme i k moři. A dnes večer ve 23.10 odlétám do Itálie, abych se připojil ke svým spolubratrům, se kterými v úterý 2. května zahájíme provinční kapitulu. Budeme vybírat nové představené na období dalších tří let a zamyslíme si nad cestou, po které my bosí karmelitáni putujeme.