sobota 18. března 2017

Bozoum - Bouar: odjezdy a příjezdy


Bozoum - Bouar: odjezdy a příjezdy

V sobotu ráno jsme pozvali padesát učitelů ze státních škol v Bozoum, abychom společně diskutovali o zkušenostech s programem "Škola hrou", který rozvíjíme po dobu dvou let s přáteli z pražské organizace SIRIRI.ORG. Nejprve se program ve třídách CI (první třídy), kde mohou učitelé práci s dětmi, které již teď v březnu umí číst a psát... Tato metoda je velmi zajímavý způsob, kterým se u dětí vzbuzuje zvědavost a zájem. Metoda je založená na výuce v mateřském jazyce (Sango) a žákům umožňuje učit se rychle a mnohem lépe než při výuce zdejší dosavadní metodou, což je bezmyšlenkovité memorování zpaměti, navíc ve francouzštině, kterou malé děti ještě neumí...
V neděli odpoledne spolu s Ludmilou a Fabricem ze SIRIRI.ORG odjíždíme do Bouar vzáleného 120 km. Jede s námi také zdravotník Alberto, který zde v Bozoum alespoň po dobu jednoho týdne, otevřel naši zubní ordinaci.

V Bouar mám různé schůzky na naší delegatuře bosých karmelitánů. Scházíme se ze všech komunit, abychom přemýšleli a diskutovali o naší práci. Pondělí je věnováno formaci našich mladých bratrů. Jsou s námi také otec Domenico a otec Marco, kteří dorazili den předtím z Yaoundé v Kamerunu. Tam pracují už po dobu několika let. Spolupracujeme s nimi v oblasti formace, protože někteří mladí bratři z Kamerunu jsou v noviciátu a na studiích filozofie tady ve Středoafrické republice a zase naopak dva středoafričtí studenti jsou v Yaoundé kvůli studiím teologie. Vzdělávací a formační práce je velmi náročná a té věnujeme hodně úsilí v různých řádových domech: v semináři v Yole, v noviciátu v St. Elie (Bouar), ve studentátu Karmelu v Bangui.

V úterý se scházíme kvůli setkání Ekonomické komise, jejímiž členy jsou představení a ekonomové a která kontroluje účetní uzávěrky v různých domech. Je to také příležitost poděkovat všem těm, kteří nám tak či onak pomáhají a umožňují nám pomáhat. V odpoledních hodinách se vracím do Bozoum, abych doprovodil otce Marca Gazzoliho. A do Bouar se vracím hned zas ve středu odpoledne. Ve čtvrtek odpoledne máme setkání Charity: z Bangui přijel národní ředitel otec Luk spolu se dvěma ze svých zaměstnanců a tři lidé z Charity diecéze Kaga Bandoro. Je to příležitost poznat se navzájem, sdílet zkušenosti a položit si otázku, co lze učinit nebo co by mělo být provedeno, a to zejména pokud jde problémy bezpečí v těchto oblastech. V pátek se vracím zpátky do Bozoum a pokračujeme v prožívání  postní doby křížovou cestou, která je vždy velmi hojně navštěvovaná.


 

Il Convento di St.Elie a Bouar

vetrate di St Elie

Via Crucis a Bozoum