sobota 25. března 2017

Mládež a zbožnostun seme...
un grain...
Mládež a zbožnost

Pondělí je mimořádný den: po několika letech příprav a dokončení noviciátu skládají veřejně dvě mladé dívky v Bossemptélé (90 km od Bozoum) slib Bohu, že chtějí žít v chudobě, poslušnosti a zavazují se k celibátu. Je to sestra Reine a sestra Chiara, mladé karmelitky z Turínské komunity. Spolupracujeme s nimi už mnoho let v Baoro (od roku 1974) a později i v Bossemptélé. Vyjíždím tedy z Bozoum v 6 hodin ráno, abych byl krátce po 8. hod v Bossemptélé. Tam se setkávám se sestrami a mnoha spolubratry z našich dalších komunit v Bangui, Bouar a Baoro. Mše začíná v 9 hodin v malém farním kostele a je strhující: písně, tance, vše v záplavě barev. Všechny přípravy směřovaly k jednomu velkému a zároveň jednoduchému okamžiku, ve kterém se tyto dvě dívky rozhodly zasvětit celý svůj život Bohu.

V odpoledních hodinách se vydávám na cestu do Bangui, protože se tam ve středu ráno přivítám s P. Giustinem, naším provinciálem a P. Davide, zástupcem Prokurátory, což je úřad na podporu misií. Jejich návštěva nám pomáhá dělat naši práci pro Boží království lepší. Ve čtvrtek ráno se vydáváme na cestu do Baoro, kam přijíždíme v poledne a večer pokračujeme do Bouar, kde se setkáváme s mnoha dalšími spolubratry.la comunità del Carmelo a Bangui
 aa

sobota 18. března 2017

Bozoum - Bouar: odjezdy a příjezdy


Bozoum - Bouar: odjezdy a příjezdy

V sobotu ráno jsme pozvali padesát učitelů ze státních škol v Bozoum, abychom společně diskutovali o zkušenostech s programem "Škola hrou", který rozvíjíme po dobu dvou let s přáteli z pražské organizace SIRIRI.ORG. Nejprve se program ve třídách CI (první třídy), kde mohou učitelé práci s dětmi, které již teď v březnu umí číst a psát... Tato metoda je velmi zajímavý způsob, kterým se u dětí vzbuzuje zvědavost a zájem. Metoda je založená na výuce v mateřském jazyce (Sango) a žákům umožňuje učit se rychle a mnohem lépe než při výuce zdejší dosavadní metodou, což je bezmyšlenkovité memorování zpaměti, navíc ve francouzštině, kterou malé děti ještě neumí...
V neděli odpoledne spolu s Ludmilou a Fabricem ze SIRIRI.ORG odjíždíme do Bouar vzáleného 120 km. Jede s námi také zdravotník Alberto, který zde v Bozoum alespoň po dobu jednoho týdne, otevřel naši zubní ordinaci.

V Bouar mám různé schůzky na naší delegatuře bosých karmelitánů. Scházíme se ze všech komunit, abychom přemýšleli a diskutovali o naší práci. Pondělí je věnováno formaci našich mladých bratrů. Jsou s námi také otec Domenico a otec Marco, kteří dorazili den předtím z Yaoundé v Kamerunu. Tam pracují už po dobu několika let. Spolupracujeme s nimi v oblasti formace, protože někteří mladí bratři z Kamerunu jsou v noviciátu a na studiích filozofie tady ve Středoafrické republice a zase naopak dva středoafričtí studenti jsou v Yaoundé kvůli studiím teologie. Vzdělávací a formační práce je velmi náročná a té věnujeme hodně úsilí v různých řádových domech: v semináři v Yole, v noviciátu v St. Elie (Bouar), ve studentátu Karmelu v Bangui.

V úterý se scházíme kvůli setkání Ekonomické komise, jejímiž členy jsou představení a ekonomové a která kontroluje účetní uzávěrky v různých domech. Je to také příležitost poděkovat všem těm, kteří nám tak či onak pomáhají a umožňují nám pomáhat. V odpoledních hodinách se vracím do Bozoum, abych doprovodil otce Marca Gazzoliho. A do Bouar se vracím hned zas ve středu odpoledne. Ve čtvrtek odpoledne máme setkání Charity: z Bangui přijel národní ředitel otec Luk spolu se dvěma ze svých zaměstnanců a tři lidé z Charity diecéze Kaga Bandoro. Je to příležitost poznat se navzájem, sdílet zkušenosti a položit si otázku, co lze učinit nebo co by mělo být provedeno, a to zejména pokud jde problémy bezpečí v těchto oblastech. V pátek se vracím zpátky do Bozoum a pokračujeme v prožívání  postní doby křížovou cestou, která je vždy velmi hojně navštěvovaná.


 

Il Convento di St.Elie a Bouar

vetrate di St Elie

Via Crucis a Bozoum


sobota 11. března 2017

Postní doba, školy, silnice, zbraně a uprchlíci...Postní doba, školy, silnice, zbraně a uprchlíci...

Postní doba vznikla především jako období intenzivní přípravy na křest. Katechumenům, kteří měli přijmout křest na Velikonoce, byl navržen určitý čas intenzivní katecheze, modlitby a pokání, před přijetím svátosti. V mnoha farnostech po celém světě (a zejména v misijních zemích) existuje mnoho lidí, kteří s radostí prožívají postní období jako přípravu na křest. V Bozoum se každý rok více než sto chlapců, dívek i dospělých po třech letech přípravy připravuje na to, aby se stali křesťany skrze křest. Každou neděli po slavení mše se setkáváme k intenzivní přípravě.

Situace v zemi je i nadále znepokojivá. V celé prefektuře Ouham Pende (velké jako Piemont a Lombardie dohromady), jejímž hlavním městem regionu je Bozoum, přetrvává nadále napětí kvůli přítomnosti ozbrojených rebelovů (RJ, 3R atd.). Jejich bandy jsou převážně muslimové, kteří se opakovaně střetávají s dalšími skupinami (Antibalaka), což jsou zoufalí lidé bez skrupulí, zaměřující se hlavně na krádeže dobytka a loupeže.

V sobotu dopoledne skupina těchto Antibalaka střílela na auto a kamion MINUSCA (modré přilby OSN) a sebrali jim několik zbraní a dokonce i telefony! V neděli, když jsem jel do města na mši na 6:30 ráno, zahlédl jsem dva ozbrojené Antibalaka v centru města. Zastavil jsem se a "pustil se do nich" (slovně!): "to se nestydíte chodit tu po městě vyzbrojení kalašnikovy? Používáte zbraně k okrádání, zabíjení a ničíte zemi." Trochu se dohadujeme a když startuji auto, jeden z nich mi pohrozil, že mi prostřelí pneumatiky. Zařadil jsem zpátečku a řekl mu, aby to zopakoval... Zas se hádáme, záměrně jsem to prodlužoval, protože jsem zahlédl, že šla kolem nás jedna muslimka. Aby jí nehrozilo nebezpečí, trochu jsem je tou hádkou zaměstnal. Ano, trochu to byla provokace a to na veřejnosti, ale proto, abych pomohl lidem chápat, že není možné kompromitovat se s těmi, kteří konají vše pro to, aby ničili tuto zemi...

V úterý vyrážíme s Fabricem a Ludmilou ze SIRIRI (nevládní organizace z Prahy) na sever. Účel naší cesty je návštěva škol, jejichž učitelé se v září zúčastnili v Bozoum školení. Zajímá nás úroveň jejich práce a výuky v duchu vzdělávacího programu "Škola hrou." V dopoledních hodinách přijíždíme do Bocaranga a v odpoledních hodinách pokračujeme přes Ndim až do Ngaundaye. Je to také čas návštěv, setkání a výměny informací s misionáři a misionářkami, kteří pracují v těchto misiích.

Ve středu pokračujeme po návštěvě školy v Ngaundaye do Ndim. Zde na misii otců kapucínů našlo úkryt a bezpečí skoro 100 příslušníků kočovného kmene MBororo, které ohrožuje Antibalaka. I přes tíživost této situaci je dojemné vidět děti, jak si hrají s mladými muži z misie, maminky starající se o své malé děti, staré lidi diskutující nebo píšící na dřevěném stole texty koránu... Na zpáteční cestě se ještě jednou zastavujeme v Bocaranga, kde se setkáváme s asi šedesáti učiteli z města: v této napjaté chvíli je prosíme, aby neopouštěli město a neodešli, chceme jim pomoct malým měsíčním příspěvkem, aby zůstali a dál učili. Odjíždíme kolem 16:00 hodiny a v 19:00 jsme v Bozoum. Silnice jsou velmi špatné, vidíme na cestách méně lidí než jindy a dost lidí je ozbrojených...

A máme také svátek - 8. března si připomínáme Mezinárodní den žen. V Bozoum se tento svátek dostává do popředí zájmu díky videu zveřejněnému Caritas Internationalis (Mezinárodní Charitou), ve kterém je rozhovor se Suzanne, maminkou Hyppolita, která zvítězila v Soutěži o nejlepší zahradu 2017: http://iwd2017.caritas.org/
 
pesca a Bozoum


Antibalaka alla barriera di Bocaranga


I Peuls sfollati nel noviziato dei Cappuccini a Ndim
les Peuls déplacés dans le noviciat des Capucins à NdimAggiungi didascalia

école de Ngaundaye

NdimKONDO: la gallina
KONDO: le pouletsobota 4. března 2017

Postní doba


Postní doba
Minulý týden byl ve znamení návštěvy kardinála, arcibiskupa Bangui, Dieudonné Nzapalaingy. Zde je krátké video z kardinálovy návštěvy Bozoum a Bocaranga:  https://www.dropbox.com/s/u6wbxbelprnfw8p/video%20visita%20Cardinale%20a%20Bozoum.mp4?dl=0
V neděli po mši čtyřicet skautů složilo své sliby před farním společenstvím. Silný okamžik, během kterého dívky a chlapci slíbili žít s úctou k Bohu a k bližnímu, a to v souladu s duchem skautingu.
Ve středu začala postní doba: dlouhé období (40 dní)
"vážnosti": jedná se o návrat k "vážnému chápání" našich životů jako křesťanů v návaznosti na pozvání Božího Slova, které nás neustále volá k návratu k Bohu. Dlouhá cesta, která má tři hlavní kroky: charitu (almužnu), modlitbu, půst: láska, která jedná, láska, která si udělá čas na Boha, láska, která umí přinášet oběti.
Ve středu ráno jsme vyšli na kopec Binon s výhledem na Bozoum. Zde slavíme mši, při které jsme byli označeni znamením popela. Mnoho lidí tu pak zůstává v mlčení a modlitbě po většinu dne.
Ve čtvrtek ráno jedu do Bangui a po několika setkáních se vracím následující den, tedy v pátek, spolu s Fabricem Martinem a Ludmilou Böhmovou z o.p.s. SIRIRI z České republiky. Spolu s nimi pracujeme už po mnoho let na různých projektech.
Zastavíme se v Bossemptele, kde navštívíme školu,  která učí v souladu s metodikou řídící se projektem "Škola hrou v SAR", vyvíjeným SIRIRI.
Po příjezdu do Bozoum se setkávám s některými organizacemi, které právě dokončily distribuci základních potřeb pro více než 200 vysídlených rodin uprchlíků z Bocaranga, kteří našli útočiště v Bozoum ...
Promesse Scout


Salendo sul Mt Binon
en montant sur le Mont Binon

Fabrice e Ludmila (SIRIRI.ORG) a Bossemptele