čtvrtek 17. listopadu 2016

Evropa - Středoafrická republika
Evropa - Středoafrická republika

V těchto dnech jsem trochu zpomalil v psaní blogu, ale množství práce nezpomaluje...
Zatímco (trošku) odpočívám, potkávám mnoho lidí, kteří projevují zájem o Bozoum a zejména Středoafrickou republiku. Např. s Paolo Silvestro jsme připravili kalendář na rok 2017, který bude dokončený už velmi brzy. Bude v něm mnoho krásných fotografií...

V sobotu 12. listopadu byl jsem se setkal s italskou asociací "Přátelé Středoafrické republiky", která uspořádala charitativní večeři na podporu projektů, které s námi realizuje ve Středoafrické republice. S nimi jsme začali pracovat v roce 2004 zejména v oblastech zemědělství a zdravotnictví.

V pondělí 14. listopadu jedu na malou chvíli domů do Cunea a v 17.30 už jsem na letišti, protože letím do Bruselu. Tam se setkávám s Marcelou z organizace "Církev v nouzi". Přijíždím sem proto, abych se 17. 11. zúčastnil konference na téma Středoafrické republiky. Bude probíhat diskuzní "kulatý stůl" i za účasti zástupců vlády SAR. Mezinárodní společenství má na programu hledání řešení a plány, které by v příštích pěti letech přinesly zlepšení situace v SAR.

Členové Evropské unie zasedli k jednáním ještě den před před setkáním u "kulatého stolu" se zástupci občanského sektoru a různých národních a mezinárodních nevládních organizací, probíhají tu jednání s vládou a formulují se oblasti témat, která zneklidňují obyvatele země.

Setkání se účastní řada zástupců Středoafrické republiky, včetně imáma a evangelického pastora, kteří spolu s arcibiskupem Bangui, vytvořili platformu náboženských autorit, které přispěly zásadně k obnově míru v SAR. Účastní se také několik ministrů a dokonce i prezident SAR. Společně jsme hodně diskutovali o tom, co lze realizovat a co by bylo třeba uskutečnit. 

A doufáme a modlíme se, aby ta všechna práce přinesla své ovoce!

Právě dnes mi sem volal p. Enrico, aby mě informoval, že mírové jednotky OSN dnes opustily Bozoum. Mezi obyvateli Bozoum to vyvolalo veliké zneklidnění, obávají se, že to může přinést zhoršení bezpečnostní situace... Doufáme a modlíme se!