neděle 28. srpna 2016

Křtiny a spousty kilometrů...
Křtiny a spousty kilometrů...
Je neděli 21. srpna, zažíváme mimořádnou chvíli: 9 dětí bude dnes pokřtěno! Je jim od 3 měsíců po 3 roky a v tomto roce milosrdenství dostávají milost stát se milovaným dítětem Boha! Zatímco jsem křtil, myslel jsem na to, jaké milosti jsme dostali ve chvíli křtu. Jak málo jsme za to vděčni!
V pondělí jsme v Bozoum ještě od 5 hodin ráno do 10 pracovali na vitrážích, ale pak už jsem musel s našimi italskými přáteli vyrazit na cestu do Bangui, kam jsme dorazili v 19 hodin večer. 
Úterý dopoledne mohu využít čas na různé potřebné schůzky a návštěvy, pak přátele doprovázím na letiště. Odjíždí s nimi do Itálie také P. Enrico Redaelli, který tam bude trávit čas své dovolené a odpočinku.
Stejným letadlem, kterým oni odletí do Itálie, přilétá P. Maurice Maikane, karmelitánský kněz původem z Bozoum. Vrací se do SAR po třech letech, které trávil v Římě. Věnoval se studiu zaměřenému na téma pastorace mládeže. Vyrážíme spolu z Bangui ve středu ráno kolem 6.30 ráno a ve 12 hodin už přijíždíme do Baoro, kde teď bude jeho nová komunita. Odpoledne jsem už v Bouar a druhý den ráno se konečně vracím zpět do Bozoum.
Dlouhé cestování, spousta kilometrů (více než 1100), ale přesto je život krásný...neděle 21. srpna 2016

Barvy tvoření


Barvy tvoření
přicházím s vyprávěním trochu se zpožděním, protože v těchto dnech pracujeme na dokončení oken pro náš kostel...
Před několika měsíci jsem poprosil spolubratra z Arenzana, otec Marka Cabulu, aby vitráže navrhl. Pak Prozřetelnost zařídila, že jsme mohli koupit sklo a po překonání různých potíží, dorazilo až k nám, díky spoluoráci s naší Prokurou v italském Arenzanu.
Na konci minulého týdne jsme začali s přípravnými pracemi, v úterý jsme se pustili do práce na všech 24 oken (2m na 140m), která budou umístěna v nové části kostela.
Skupina přátel z Cassina Amata (Pina, Lorena, Cinzia a Silvio, Mary a Eugenio) mi také pomáhala a to spolu s některými mladými dobrovolníky z farnosti. Zatímco jsem řezal skleněné dlaždice (o tloušťce 2 cm), ostatní sestavovali jednotlivé části a začali je polepovat lepenkou, aby byly zakryté a aby se zabránilo jejich 
zašpinění, až se budou spojovat cementem... Jsme skoro hotovi, tak doufám, že v pondělí budeme moci vše dokončit...
Mezitím se v průběhu tohoto týdne, který začal slavností Nanebevzetí Panny Marie, otevřelo Centrum pro sirotky, aby tam měly děti několik dní hry a aktivity.
A navzdory dešti jde všechno krásně vpřed. I nová okna zpívají o Boží slávě a kráse!


pondělí 15. srpna 2016

Někdo přijíždí a někdo odjíždí...


 
dal parrucchiere
chez le coiffeur


Někdo přijíždí a někdo odjíždí...
V Bozoum se pořád něco děje. Tento měsíc tu máme přátelé z Itálie. Věnují nám část své dovolené a přijíždí na nějakou dobu na naší misii. Minulou sobotu se po několika měsících vrátil z Itálie otec Norberto a s ním přijely Pina a Lorena.
V pondělí jsem zase já vyrazil na cestu do Bangui, abych přivítal dva páry (Silvia s Cinziou a Eugenia s Mary), které dorazily v úterý večer. Ve středu se vracíme do Bozoum a oni okamžitě začínají pracovat.
Všech šest (dobrovolníků) se potkalo před několika lety při projektu Centrum pro sirotky "Arc en Ciel" v Bozoum, jehož provoz pomáhají podporovat spolu s dalšími přáteli, mimo jiné z farního společenství v Cassina Amata (Milán).
Eugenio je architekt, který navrhl rozšíření zdejšího kostela. Jeho úkolem je vše změřit a připravit řešení na dokončení střechy a dokončení všech prací.
Silvio mi teď pomáhá při přípravě vitráží: je třeba připravit a smontovat více než 70 metrů čtverečních oken...
Pak jsou tu různé organizační práce, a to zejména při přípravě na příští týden, kdy bude v letním provozu znovuotevřenu centrum "Arc en ciel". Příští týden se děti a animátoři sejdou na část aktivit, budou tu hry a smích...
 
architetto al lavoro

Le suore in festa
nos soeurs en fete

foto di famiglia
photo de famille

sobota 6. srpna 2016

Mladí...Mladí...
Středoafrická republika je mladá země, plná mladých lidí. Více než polovina populace je mladší 18 let!
Proto jsme velmi pozorně sledovali v těchto dnech Světové dny mládeže v Krakově. Pozvali jsme mladé lidi, dívky a chlapce, a spolu s nimi jsme uvažovali o milosrdenství: láska, kterou nás miluje Bůh Otec skrze svého Syna; láska, která nás nutí milovat a být milosrdenstvím pro ostatní.
Podařilo se nám také sdílet s mladými některé okamžiky ze Světových dnů mládeže v Krakově, a to díky francouzské televizi KTO. Takže jsme mohli vidět papežův přílet, setkání s mladým, křížovou cestu, vigílii v sobotu večer a velkou nedělní ranní mši.
Mladí sledovali přenosy velmi pozorně, protože tam byla i malá delegace z Středoafrické republiky (asi dvacet lidí), ale hlavně proto, že tam byl jeden mladý muž z Bozoum, Luther Yapelendji, který je zároveň vedoucím ministrantů! (Foto Gosia Kiedrowska)

Jinak - práce na rekonstrukci kostela dál pokračují: začínáme se zastřešováním sakristie a nové části kostela...

Ve středu odpoledne jsem odjel do Bouar. Máme teď období dešťů, a tak jsem musel kvůli stavu cest pozměnit plán. Namísto přímé trasy (100 km) jsem jel přes Bossemptele-Baoro (250 km) ...
Tam jsem se ve čtvrtek setkal s bratry, kteří pracují v Kamerunu, a s ostatními karmelitány, kteří pracují ve Středoafrické republice na formování mladých lidí. Formace je umožněna v semináři v Yole (jsou tam chlapci od konce základní školy až po střední školu), v klášteře St.Elie (noviciát), Karmel v Bangui (studenti filozofie) a v Yaoundé v Kamerunu (teologie). Je to dlouhá a obtížná práce, které Pán žehná: vyrostlo již několik spolubratři kněží Středoafričanů, kteří pracují na růstu církve a Karmelu ve Středoafrické republice.
V pátek ráno jsem se vrátil, a to přímou kratší silnicí... ze které se na některých místech stala řeka!

Jo, mládež!!!


il tetto della nuova sacrestia
la toiture de la sacrsite nouvelle