sobota 11. června 2016

Svátek matek a další...

Svátek matek a další...  
Teoreticky se i tady 29. května slaví Den matek. Ale po celá léta tady ve Středoafrické republice kalendář sleduje až příliš často rozmary politiky, proto mnoho svátků mění svá data. "Teoreticky" píšu proto, aby se některý z ministrů mohl zúčastnit oslav v provincii, ale v praxi je často svátek přeskočen nebo ztrácí úplně smysl.
V neděli 5. června jsme chtěli ve farnosti oslavit velikost a krásu ženy, zejména matky. Na konci mše děti ze spolku Aita Kwe představily jednu píseň, jednu báseň a jeden tanec, předaly několik prostých dárků maminkám. Po mši následovala chvilka tanců a malá oslava. 
Během týdne pokračujeme v práci na přestavbě kostela. A také pokračují práce našich italských přátel Maria a jeho manželky Luiginy. Je tu také Eleonora, dívka z Milána, která prožije nějaký čas ve Středoafrické republice, aby tu pomáhala. Na to tu máme dost místa!

Luigina ed Eleonora