sobota 25. června 2016

Závěr školního roku 2


Závěr školního roku 2
A je po zkouškách, kompozicích, poradách učitelů a profesorů, je konečně čas předat vysvědčení!
Máme nedělní odpoledne, od 14 hodin je misie zaplavena mořem dětí i dospělých. V nevelkém venkovním prostoru se s velkým úsilím shromáždili všichni učitelé naší školy "Isidore Bakanija", všichni žáci školy, (850 ze základních škol, 150 z mateřské školy, 80 z kurzu pro starší negramotné děti) zahájili jsme slavnost. 
Učitelé vyvolávají jména žáků ze svých tříd, potom oznamují nejen celkové výsledky, ale i jejich osobní hodnocení ve třídě. Nejlepších 10-15 žáků z každé třídy obdrží malé ocenění: je jím sazenice ovocného stromku!
Je to zvyk, který jsme tu zavedli v posledních letech a řešíme jím nedostatek ovocných stromů v Bozoum. Děti jsou velmi hrdé na tyhle "své" rostliny, které později vysadí se svým tátou u domu nebo někde poblíž něj.
Letos vděčíme za financování těchto odměn přátelům z Itálie z Parmigiano Reggiano, kteří nám pomohli realizovat tento malý sen! Nádherné a nesmírně dojemné je zapojení rodičů. Během čtení školních výsledků některé maminky a tatínkové nevydrží a rovnou vybíhají, aby objali své děti gratulovali jim! Pro rodiny jsou náklady na školné poměrné zásadní věc, neplatí málo, ale je dobré vidět jejich zájem a další oběti, které rodiče vynakládají za to, aby děti mohly navštěvovat dobrou školu!
V pondělí jsme také ukončovali letošní ročník kurzu vzdělávání pro odrostlé děti. Je to škola, která v průběhu tří let umožňuje osmdesáti dětem dohnat školní docházku. Jsou to starší děti nebo mládež, která nikdy nechodila do školy (děti, které jsou příliš velké, aby začínaly první třídou) nebo žáci, kteří vícekrát propadli.
A přestavba kostela v Bozoum dál pokračuje...


pátek 17. června 2016

Závěr školního roku 1Piccoli fotografi
les petits photographes

Závěr školního roku

Koncem června končí školní rok a začínají prázdniny (které se u nás kryjí s obdobím dešťů a s pracemi na polích).

V neděli slavíme svátek svatého Antonína. Ve městě Bozoum máme kromě velkého kostela ještě tři kaple, ve kterých bývá mše jednou týdně. V neděli se střídají mše pokaždé v jedné z těchto kaplí. Kostel svatého Antonína je první kostel, který tu byl postaven a později (v roce 2008) rozšířen. Poutní slavnost je příležitost k modlitbám, oslavám a taky šance, aby se i v sousedních čtvrtích rozpomenuli na dar víry.

V pondělí narychlo vyjíždím do Bouar (250 km), abych se setkal s několika komunitami. Potkávám se také s kapucínským misionářem z Ngaundaye, mají malou misii na hranicích s Kamerunem. Bohužel tam před několika dny dorazili rebelové ze Séléka. Přišli si vyřizovat účty s některými příslušníky z kočovných kmenů (Peuls) a pomstít smrt svých spolubojovníků. Došlo k ozbrojenému přepadení chovatelů dobytka, napadení velkého stáda krav (které byly pravděpodobně ukradeny). Díky Bohu a také díky mnoha kontaktům a pomoci přátel, včas zasáhli příslušníci OSN podařilo se zabránit masakru. Séléka ještě před svým odchodem stihla zapálit asi třicet domů, zabila a zranila několik lidí.

Úterní noc jsem strávil na misii v Baoro, středu jsem zahájil už ve 4 hodiny ráno, abych stihl dorazit do Bozoum v 7:15, právě včas na ranní kávu. A především předsedat závěrečné mši na konci školního roku, pro studenty a učitele naší střední školy "Saint Augustin".

Ve středu ráno jsme zahájili závěrečnou poradou profesorů na našem gymnáziu. Během následujících asi 5 hodin jsme hodnotili studijní výsledky všech chlapců a dívek z naší školy. Třetina studentů se připravuje na maturitu, všichni závěrečné zkoušky úspěšně zvládli. Naši studenti jsou v první desítce nejlepších z celého regionu! Nejlepšímu z každé třídy budeme moct udělit stipendium. Je to možné uskutečnit díky firmě CDVM (Club Dirigeants Ventes & Marketing) z italského Cunea. Těm, kteří si to zaslouží, budeme moct nabídnout bezplatné vzdělání pro příští rok.

Ve čtvrtek odpoledne je čas na závěrečnou besídku ve Stacionáři pro sirotky. Bylo tam letos zapsáno více než 200 dětí. Zajišťujeme těmto dětem školní obědy, resp. jejich jedno jídlo denně, zdravotní péči, organizujme pro ně hry, doučování, vzděláváme je v drobných činnostech, které jim v budoucnu pomůžou trochu si přivydělávat. Sestra Christine Stacionář celoročně řídí, zorganizovala dnešní besídku dětí s tanci, scénkami a na závěr dostalo každé dítě malý dáreček.

A za tím vším je spousta práce mnoha lidí, kteří zde pomáhají, nejen dobrodinců z Itálie, ale z mnoha dalších míst na světě. Děkujeme!


la cappella di St.Antoine
Sr Chistinesobota 11. června 2016

Svátek matek a další...

Svátek matek a další...  
Teoreticky se i tady 29. května slaví Den matek. Ale po celá léta tady ve Středoafrické republice kalendář sleduje až příliš často rozmary politiky, proto mnoho svátků mění svá data. "Teoreticky" píšu proto, aby se některý z ministrů mohl zúčastnit oslav v provincii, ale v praxi je často svátek přeskočen nebo ztrácí úplně smysl.
V neděli 5. června jsme chtěli ve farnosti oslavit velikost a krásu ženy, zejména matky. Na konci mše děti ze spolku Aita Kwe představily jednu píseň, jednu báseň a jeden tanec, předaly několik prostých dárků maminkám. Po mši následovala chvilka tanců a malá oslava. 
Během týdne pokračujeme v práci na přestavbě kostela. A také pokračují práce našich italských přátel Maria a jeho manželky Luiginy. Je tu také Eleonora, dívka z Milána, která prožije nějaký čas ve Středoafrické republice, aby tu pomáhala. Na to tu máme dost místa!

Luigina ed Eleonora

sobota 4. června 2016

Týden naplněný událostmifoglie di Frangipane
feuilles de Frangipanier
Týden naplněný událostmi
Byl to docela "hustý" týden! V neděli ráno uzavíráme Katechetický rok, kdy stovky dospělých, dětí a mládeže budou pomazáni olejem katechumenů, což znamená vstup do roku přípravy na křest.
Slaví i nejpočetnější a nejživější hnutí ve farnosti, přijímají své nové členy. S mnoha lidmi z farnosti v úterý 31. květena vystoupáme na kopec nad Bozoum, na kterém je umístěna socha Panny Marie. Zde zakončujeme měsíc květen a prosíme o požehnání Matky Boží pro celé město Bozoum a pro celou zemi.

Ve čtvrtek máme den "otevřených dveří" pro naši školu "Isidore Bakanjia": zde jsme v září spolu s českou organizací SIRIRI z Prahy zahájili experiment v prvních třídách s velmi hravým vzdělávacím přístupem dětí i učitelů (projekt je nazván "Škola hrou") a se zavedením národního jazyka Sango do výuky. Někteří ředitelé škol (ze Ndim, Bocaranga, Bossemptele a Baoro) církevních i státních strávilo celé dopoledne v jedné ze tří pilotních prvních tříd a odpoledne společně diskutovali a analyzovali nový systém. Všichni byli ohromeni, protože žáci jsou velmi bystří, umí psát a číst, a jsou velmi klidní.

Během tohoto týdne práce na rozšíření našeho kostela zdárně pokračují. V pondělí a úterý je čas strhnout sakristii. Ve středu přichází Mario Mazzali a za dva dny můžeme vyzvednout ze země dva velké nosníky (9 metrů, zhruba 300 kg každý). A je to velký krok vpřed!

Zde několik malých videí:
https://www.dropbox.com/s/jq2wsaklq9f2x43/Sacrestia%202.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60rhwovxh3yt4yl/31%20maggio%20HD.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tc4s7ehyzhv022l/1%20giugno%2C%20putrella%20HD.mp4?dl=0


Sr Lydie e Sr Chrisine salgono sul Mont Talo


I maestri a scuola... per imparare
les enseignants apprennent