sobota 16. dubna 2016

Biřmování a Evropská unie
Biřmování a Evropská unie
V sobotu 9. dubna brzy ráno odjíždím a v 11.30 jsem v Bozoum. Zítra budeme udělovat svátost biřmování a odpoledne máme plné ruce práce se zpovídáním.
V neděli otec Marcello, pověřený biskupem, předsedá mši, na které je více než 130 chlapců, dívek a dospělých, kteří dostávají v této svátosti dar Ducha svatého, aby mohli žít zralejší a dospělejší křesťanský život. Mše je velmi živá a kostel je úplně zaplněný.
V pondělí jsem zpět na silnici do Bangui. U asi 160. kilometru od Bozoum je policejní bariéra. Je to už po několikáté, co mi dělají problémy, ale teď mi vyhrožují opravdu vážně. Důvodem je, že před několika měsíci, když jsem viděl míru korupce těchto policistů, tak jsem si stěžoval a ... oni si to zapamatovali. Nakonec, po hrozbách a křiku, mě asi po jedné hodině nechali odjet ...
Přijíždím do Bangui v dešti. Druhý den slavíme narozeniny otce Anastasia  a v odpoledních hodinách odlétám do Bruselu.
Tady mě vyzvedne Marcela ze sdružení Církev v nouzi. V roce 2014 zorganizovali návštěvu centra EU, a také mě pak doprovázeli po různých úřadech EU, kde jsem vysvětloval, co se děje ve Středoafrické republice.
Jsem tedy teď v Bruselu proto, že Evropská unie organizuje setkání na vysoké úrovni, při kterém analyzuje situaci ve Středoafrické republice a zejména se snaží pochopit, co a jak dělat v blízké budoucnosti, neboť nedávno proběhly volby a legitimně zvolená vláda je už činná. Je nás asi třicet lidí, včetně představitelů OSN a EU.
Setkání je velmi zajímavé, a doufám, že může efektivně posloužit těm, kteří mají rozhodovací pravomoci, aby učinili taková rozhodnutí, která mohou opravdu pomoci Středoafrické republice z krize.