sobota 12. března 2016

Několik kapek

 


Několik kapek
V neděli ráno 6. února je cítit trochu rozrušení přede mší v 8:30. Liturgie je ve Středoafrické republice prožívána velmi intenzivně, radostně a účastní se jí všechny smysly (srdce, mysl, tělo, oči, uši ...). Při nedělní mši jsou kromě kněze zapojení i všichni ostatní účastníci. Kolem oltáře se aktivně shromáždí katecheti, lektoři, ministranti, sbor i tanečnice, což je skupina dívek, které tancem a písněmi doprovázejí liturgii.
Dnes je neklid, protože dorazila nová liturgická roucha pro tanečníky! V roce 2014 v Bozoum křesťané shromáždili trochu peněz, aby tak vyjádřili svou vděčnost faráři za celou dobu války a uprchlické krize. Bohužel kvůli řadě okolností očekávaný dárek nebyl pořízený a až před několika týdny mi dali peníze (více než 110 euro!). Tak mě napadlo nechat vyrobit liturgické oblečení pro "danseuses": z nádherné žluté a zelené látky saténového typu a máme důvod k oslavě!
Při mši je přítomný otec Giustino, náš provinciál a otec Davide, náš zástupce pro misie. Na konci mše otec Giustino všechny pozdraví, obdivuje stavební práce na kostele a konstatuje, že budujeme katedrálu! Věřící vyjádřili svou spokojenost pokřikem! Tato práce je výsledkem podpory z venku (např. Propaganda Fide - Kongregace pro evangelizaci národů a zejména organizace Církev v nouzi) je také výsledkem práce bozoumských křesťanů, kteří shromáždili kameny a písek pro stavbu.
Kolem 13.00 odjíždíme do Bangui a ve 20.15 jsme konečně v našem klášteře Karmel. Druhý den ráno před zahájením mnoha setkání, navštěvujeme uprchlický tábor (je to téměř 5 000 lidí, kteří jsou zde od prosince 2013!). Za doprovodu dětí navštěvujeme také stáje a různé části pozemku, pokryté palmami, ovocnými stromy a rostlinami z buše.
V dopoledních hodinách jsme se sešli, abychom diskutovali o komunitě (tvoří ji 18 lidí, z nichž většina jsou naši mladí bratři ve formaci), ale také o budoucích projektech: výstavbě kláštera a poutního místa s centrem spirituality, o otevření zemědělské školy a také o příchodu karmelitek.
Ve čtvrtek po (příliš) mnoha setkáních, po malé krizi malárie a po "malém" vaření, jsem se vydal na cestu, abych se konečně vrátit do Bozoum, kde mě přivítal krásný déšť. Je to první déšť letošního roku po skončení období sucha. Dvě kapky jsou dost, aby oživily suchou a vyprahlou zemi.
Je to trochu jako s Boží milostí v našich životech!
i lavori di amplamento della Chiesa di Bozoum
les travaux d'ampliation de l'Eglise de Bozoum