sobota 13. února 2016

Karneval, Popeleční středa a dalšíKarneval, Popeleční středa a další
V neděli ráno, po mši v 6:30 ráno, jsem byl informován, že bylo uneseno jedno dítě, které se jmenuje Placide. Jistá rodina má nemocné dítě a obviňuje Placidova otce, že je příčinou jeho onemocnění, protože je čaroděj...
Při mši v 8:30 žádám ministranty, aby se mnou nešli k oltáři (Placide je jedním z nich) a na začátku mše oznamuji, co se stalo, přičemž říkám nahlas jména a příjmení těch, kteří malého Placida unesli... Mezitím někteří lidé z farního výboru Spravedlnost a mír začali jednat, ale četníci setrvávají v nečinnosti....
Poté, co jsem hrozil a křičel, se konečně v odpoledních hodinách "únosci" rozhodli vrátit dítěte (ale vrátili ho skutečně až druhý den, vystrašené a velmi roztřesené).
Bohužel tyto jevy jsou stále velmi časté, skutečnost, že neexistuje žádná státní autorita, která by v těchto případech zasáhla, přispívá ke zhoršení situace.
V pondělí ve čtyři hodiny odjíždím do Bangui, abych doprovodil Liu a Massimiliana, kteří se vrací do Itálie po měsíci stráveném v Bozoum. Vracím se do Bozoum hned druhý den, právě včas, na začátek doby postní.
Tady v Bozoum bereme Popeleční středu velmi vážně! V dopoledních hodinách jsme vyšli na horu Binon, což je kopec s výhledem na město, a zde slavíme mši, po které jsem uděloval popelec, malé znamení toho, že jsme hříšníci a především toho, že Boží milosrdenství je nekonečné. Po mši svaté jsme mlčeli, abychom se mohli modlit a meditovat až do odpoledne.
Katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou křest, jsou také přítomni: postní doba vznikla zvlášť pro ně, aby jim pomohla žít a objevit krásu Boží.
V odpoledních hodinách jsme slavili další mši pro ty, kteří nešli na horu. I v tomto případě byl kostel plný.
Čtvrtek 11. února je den modliteb za nemocné a je to zároveň památka Panny Marie Lurdské. Eucharistii slavíme v nemocnici, modlíme se za nemocné a za ty, kteří o ně pečují. Běheme sbírky (při mši) lidé nosí peníze a mýdlo, které na konci rozdělujeme přítomným nemocným. Je to malé gesto, ale velkorysé ze strany těch, kteří sami mají málo, ale přes to dávají od srdce. Tak jsme se dali do práci pro tuto Postní dobu, pro kterou papež František doporučuje, abychom otevřeli svá srdce nekonečnému milosrdenství Boha a abychom pomáhali lidem v nouzi.
Messa all'Ospedale, con i doni per i malati
Messe à l'Hopital, avec les dons pour les malades
Alunni della nostra scuola elementare di Bozoum, con l'Abbecedario in Sango preparato dagli amici di SIRIRI.ORG di Praga
školáci základní školy v Bozoum, kteří pracují s novým slabikářem v sangu, vytvořili ho přátelé z organizace SIRIRI z Prahy