sobota 31. prosince 2016

Šťastný nový rok!

Šťastný nový rok!
Tak jsem zase zpátky ve Středoafrické republice, konečně!
Odjel jsem z Turína v pátek 22. prosince. Poté, co jsem strávil noc v Paříži, jsem dorazil do Bangui o jedenácté hodině večer, cesta byla dobrá. V sobotu 24. jsem kolem 5:30 vyrazil na cestu z Bangui a něco před polednem jsem byl tady v Bozoum, po 400 km na prašných a zničených cestách (především posledních 90 km).

Na celé misii panuje určitý předvánoční neklid, kvůli přípravám: připravit jesličky, ozdoby, dokončit zkoušky zpěváků a ministrantů... V 19 jsme zahájili půlnoční mši. Velmi slavnostní, s krásnými písněmi, tanci a celým "plukem" ministrantů (je jich totiž asi šedesát). Důvod, proč začínáme v tuto večerní hodinu je jednak zvyk, ale taky kvůli bezpečnosti, stále tu není zcela klid. Druhý den ráno na Boží hod slavíme vánoční mši v 8:30. Přichází velké množství lidí, nový kostel je úplně plný! Mnoho dětí přichází na mši s nějakou hračkou, panenkou, balónkem. "Ježíšek" prošel i tudy! V těchto dnech je tu hodně prachu, což omezuje viditelnost na sto metrů. Neměli jsme tu tedy sice sníh, ale celkově jsme pod závojem z prachu!

V těchto dnech za mnou přicházejí mnozí lidé, aby se se mnou pozdravili a abychom si trochu popovídali. Jsou to příjemná setkání! V těchto dnech k nám také z Bangui přicházejí naši mladí studenti, kteří absolvují etapu formace. Přijeli spolu s otcem Federicem. Úžasný závan naděje! 

V Bozoum jsem se doslechl také jednu novinu: "Modré přílby" (které odsud odešly v listopadu) jsou konečně zase zpátky, aby tu zajišťovaly bezpečnost. Je jich sice málo, ale je to lepší než nic!

Také začínáme připravovat Zemědělský veletrh 2017, naplánovaný je na konec ledna. Doufáme, že se nám podaří jej zorganizovat, bude to ale napjaté, protože jsme dosud, i přes sliby, neobdrželi žádné finanční prostředky! 

Před koncem roku 2016 patří slova poděkování otci Raffaelovi, Regině, Ludmile, Terezii a Martinovi, otci Juanovi Montero a sestře Marii Nazaré: jsou to oni, kteří překládají blog do angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny a portugalštiny.
Grazie, Merci, Thank you, Danke, Děkujeme, Muchas gracias, Obrigado!
Langue
n° post
 vues 2016
Italien
219
           94.751
Français
191
           50.274
Anglais
163
           33.529
Tchèque
181
           21.254
Allemand
144
           14.802
Espagnol
147
           13.050
Portugués
10
                 473
Total

         228.133


A vše nejlepší přeji vám všem do nového roku, který je nám darován. Mnoho naděje a především jistotu, že jsme vždy v dobrých rukou: totiž těch Božích.


entrando per la Messa di Mezzanotte
l'entrée pour la Messe de Minuitnon è nebbia... è polvere
ce n'est pas de brouillard... c'est la poussière
středa 21. prosince 2016

Zdravím tě, Itálie!

Zdravím tě, Itálie!
Všechno je bílé... Včera napadlo trochu sněhu. Je to jeden z (mnoha) darů, které dostávám tady v Itálii. Ve čtvrtek 22. prosince se vracím do Bozoum, dorazím tam 24. prosince, právě včas na půlnoční mši (kterou budeme slavit kolem 19 h, jednak z důvodů bezpečnosti a jednak je to tu tak obvyklé).

Je to pro mě výjimečné, být v Evropě před Vánocemi... Žít v Itálii je nádherné. Jsou tu krásná místa, poznamenaná staletým úsilím, které nechávalo v průběhu mnoha let krásu pro ty, kteří přicházejí po nás. Krása je vidět ve městech, v kostelích, na cestách, polích, vinicích, rýžovištích i v krajině... Žijí tu nádherné lidé, otevření a vnímaví. Potkal jsem jich mnoho. Na svých cestách jsem najezdil podle tachometru téměř 7000 kilometrů. Vždycky mě ohromí zahlédnout tolik vřelosti a ochoty pro Bozoum a Středoafrickou republiku.

Setkal jsem se 200 studenty na Universitě v Cuneu, měl jsem řadu dalších setkání, přednášek a promítání o Bozoum v mnoha farnostech a komunitách. Setkal jsem se s velkým zájmem. Prostí lidé, kteří mají jen to nutné k životu, ale jsou ochotni dělit se s těmi, kteří mají ještě méně. Muži a ženy plní naděje, kteří i přes vlastní obtíže vědí, jak je důležité milovat, věřit a doufat. Muži a ženy, kteří bez ohledu na svůj věk a vrásky zmírňují únavu a strádání druhých a často přes obtíže svědčí o Radosti a Víře.

Děkuji vám všem. Děkuji svým spolubratrům, kteří mě vždy přijímají s radostí. Děkuji své rodině, která mě doprovází s pochopením, ale také s bolestí, protože žijeme od sebe příliš daleko. Děkuji přátelům. Děkuji mnoha dalším, jejichž oči září sdílením lásky. Je pravda, že v tomto období před Vánocemi nás všude obklopuje mnoho rozptýlení a tolik věcí, které se zdají nezbytné, jsou zvučné, blýskavé, ale od Světla jsou velmi vzdálené...

Za pár dní už budu budu v Africe, v Bozoum, přijedu tam právě v době, kdy tam budeme slavit Vánoce. Rozhodně tam jsou Vánoce jednodušší a já doufám, že budu i méně nepozorný.

Přeji vám co nejhlubší prožití Vánoc. Vánočních svátků, ve kterých je Světlo toho, který je Bůh a vzal na sebe lidské tělo, aby v nás víc a víc mohl působit Bůh... a skrz nás také v dalších mužích a ženách, kteří se mohou stávat víc a víc svobodní.
Šťastné a radostné Vánoce!le grandi Marisa e Luisella del Baramò (sorella e nipote...)

Bolognasobota 26. listopadu 2016

Řím a Praha

Řím a Praha
Ve čtvrtek 17. listopadu jsem se přesunul z Bruselu do Říma, kde jsem zůstal až do úterního rána.
Jsou to dny plné schůzek, jednání, rozhovorů. Ale jsem teď v Římě především proto, že v sobotu 19. listopadu bude obřad, při kterém papež jmenuje nové kardinály, mezi nimiž bude i arcibiskup Bangui, Dieudonné Nzapalainga. Jedná se o prvního kardinála za Středoafrické republiky, a je to (další) dar, který František dává Středoafrické republice a kterým uznává velké dílo smíření a zprostředkování, které arcibiskup z Bangui v posledních letech vykonal.

Ve čtvrtek odpoledne tam začínám okamžitě se setkáními. V těchto dnech následuje jedna schůzka za druhou: setkání s FAO, na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu zemědělství. Usilujeme o to, aby lidé dali své dovednosti k dispozici a mohli napomoct rozvoji Středoafrické republiky. V sobotu ráno jsem v bazilice sv. Petra. Je tu spousta lidí mezi nimiž vyniká delegace ze Středoafrické republiky se žlutými klobouky a (zejména) vřelostí písní a účastí. V 11 hodin začíná obřad. Vstupují noví kardinálové, kteří zastupují mnoho zemí světa (Sýrie, Středoafrická republika, USA, Španělsko, Bangladéš, Malajsie, Albánie ...) a jsou jasným obrazem církve, usilující o hlásání Krista i v těch nejobtížnějších místech.

Po mši na sebe středoafrická delegace upozorňuje před vstupem do svatého Petra tanci a písněmi, kterými vyjadřuje slávu tohoto velkého daru Františka pro Středoafrickou republiku. Také se s velkou radostí potkávám se sestrou Klárou, sestrou Grazianou a sestrou Rosalií, františkánskými misionářkami z Fiesole, které mnoho let působily (až do roku 2015) v Bozoum.

V neděli se přesunu do Orte, abych pozdravil Maurizia Urbani, který vytvořil webové stránky http://www.bozoum.org/  Vidět znamená věřit!
Pondělí věnuji především médiím. V dopoledních hodinách jdu do Vatikánského rozhlasu na rozhovor http://it.radiovaticana.va/news/2016/11/22/centrafrica,_p_gazzera_lonu_potrebbe_fare_meglio_e_di_pi%C3%B9/1273975. V odpoledních hodinách jsem v TV2000, v televizním pořadu "Deník papeže Františka" http://www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco/video/il-diario-di-papa-francesco-puntata-del-21-novembre-2016/

V úterý ráno konečně přijíždím do Prahy, kde mám také sérii po sobě jdoucích setkání, rozhovorů a prezentací o Středoafrické republice. Hodně práce zde se zde pro Středoafrickou republiku dělá, a to ve spolupráci s otci karmelitány (zejména s neúnavným otcem Anastasiem), ale zvláště s přáteli ze SIRIRI, což je nevládní organizace podporující ve Středoafrické republice různé zdravotní a vzdělávací projekty. Jsou to oni, kdo v září přijeli do Bozoum vyškolit 130 učitelů v nové metodě "Škola hrou v SAR - Apprendre en jouant". Setkávám se také s pomocným biskupem Václavem Malým, který byl v Bozoum vloni.
Také jsem využil tuto příležitost k návštěvě některých velmi pěkných škol, kde pracují přátelé ze SIRIRI. Svými zkušenostmi hodně přispěli k cíli zlepšit vzdělávání ve Středoafrické republice.čtvrtek 17. listopadu 2016

Evropa - Středoafrická republika
Evropa - Středoafrická republika

V těchto dnech jsem trochu zpomalil v psaní blogu, ale množství práce nezpomaluje...
Zatímco (trošku) odpočívám, potkávám mnoho lidí, kteří projevují zájem o Bozoum a zejména Středoafrickou republiku. Např. s Paolo Silvestro jsme připravili kalendář na rok 2017, který bude dokončený už velmi brzy. Bude v něm mnoho krásných fotografií...

V sobotu 12. listopadu byl jsem se setkal s italskou asociací "Přátelé Středoafrické republiky", která uspořádala charitativní večeři na podporu projektů, které s námi realizuje ve Středoafrické republice. S nimi jsme začali pracovat v roce 2004 zejména v oblastech zemědělství a zdravotnictví.

V pondělí 14. listopadu jedu na malou chvíli domů do Cunea a v 17.30 už jsem na letišti, protože letím do Bruselu. Tam se setkávám s Marcelou z organizace "Církev v nouzi". Přijíždím sem proto, abych se 17. 11. zúčastnil konference na téma Středoafrické republiky. Bude probíhat diskuzní "kulatý stůl" i za účasti zástupců vlády SAR. Mezinárodní společenství má na programu hledání řešení a plány, které by v příštích pěti letech přinesly zlepšení situace v SAR.

Členové Evropské unie zasedli k jednáním ještě den před před setkáním u "kulatého stolu" se zástupci občanského sektoru a různých národních a mezinárodních nevládních organizací, probíhají tu jednání s vládou a formulují se oblasti témat, která zneklidňují obyvatele země.

Setkání se účastní řada zástupců Středoafrické republiky, včetně imáma a evangelického pastora, kteří spolu s arcibiskupem Bangui, vytvořili platformu náboženských autorit, které přispěly zásadně k obnově míru v SAR. Účastní se také několik ministrů a dokonce i prezident SAR. Společně jsme hodně diskutovali o tom, co lze realizovat a co by bylo třeba uskutečnit. 

A doufáme a modlíme se, aby ta všechna práce přinesla své ovoce!

Právě dnes mi sem volal p. Enrico, aby mě informoval, že mírové jednotky OSN dnes opustily Bozoum. Mezi obyvateli Bozoum to vyvolalo veliké zneklidnění, obávají se, že to může přinést zhoršení bezpečnostní situace... Doufáme a modlíme se!neděle 6. listopadu 2016

Itálie


Itálie
Tak jsem už deset dní v Itálii.
Jsou to dny plné setkání, nových nápadů, snad i odpočinku (doufám!).
Přijel jsem do Turína 26. října, po krátkém setkání s rodinou jsem strávil sobotu a neděli 29. a 30. října v Arenzanu a v Janově, a to kvůli dvěma důležitým událostem: slavným slibům a jáhenskému svěcení dvou našich mladých karmelitánů: bratra Lorenza a bratra Odilona. Bratr Odilon je ze Středoafrické republiky a dokončuje tu studium teologie, proto přijel na několik let do Itálie. Za pár měsíců se vrací do Středoafrikcké republiky, aby začal svou pastorační práci ve své zemi.

Slavné sliby jsou definitivní závazek, konkrétně se jedná o slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Jedná se o velmi důležitý moment pro naše dva mladé spolubratry, ale také pro naši provincii.
Je to také silný moment oslav a díkůvzdání za dar povolání a za dar bratrství. Je  pěkné setkat se znovu se spolubratry kněžími, protože vzdálenosti, které nás dělí, jsou velké. Není tedy možné se příliš často setkávat. V následujících dnech budu navštěvovat některé přátele a v následujících týdnech navštívím ještě další... A je to vždycky zázrak objevovat jejich pozornost a lásku k Bozoum a k tomu, co se tam děje...