úterý 1. prosince 2015

Návštěva papeže ve Středoafrické republice 2
La Porta Santa della Cattedrale di Bangui
La Porte Sainte de la Cathédrale de Bangui


Návštěva papeže ve Středoafrické republice 2
Návštěva papeže ve Středoafrické republice pokračuje
V 10:00, po setkání s veřejnými činiteli, přijíždí papež navštívit farnost Svatého Spasitele, kde se nachází několik tisíc uprchlíků. Zde se O. Mesmin, který je zodpovědný v otázce bezpečnosti za celou diecézi, setkává s papežem a prosí ho o požehnání.
V 13:30 odjíždíme čtyřmi auty z Carmelu: Otcové, sestry, studenti, novicové. Po 500 m od Carmelu projíždí motorka s mužem, který má v ruce kalašnikov… pokračujeme dále.
V 14:00 jsme před katedrálou. Kontroly (které provádějí modré přilby) jsou přísné. Jdeme dále… a čekáme!
V 17:00 je papež před Svatou bránou do katedrály!
Mluví francouzsky a italsky a říká, že Bangui je hlavní duchovní město světa! A vyzývá lid (v sangu), aby s ním všichni opakovali: Ndoye, siriri (láska, pokoj) a dav lidí zevnitř a z vně katedrály hlasitě opakuje. Velmi dojemný moment! A poté papež otevírá Svatou bránu Jubilejního roku milosrdenství!
Vstupuje do katedrály, před ním průvod biskupů ze SAR a z okolních zemí střední Afriky. Prochází přímo vedle nás.Mše svatá je velmi intenzivní. Mnoho modliteb a veliká pozornost. Mezi čteními, náš mladý student Jeannot zpívá žalm!
Kázání je v italštině, překladatel překládá do sanga. Obsah kázání je velmi silný. Připomíná nám, že napříč všemu je Bůh věrný a že on je Jediný, který nás nikdy neopustí! Vyzývá bojové strany, aby složili své zbraně! Je krásné slyšet zevnitř katedrály dav lidí z venku (s ozvučením a obřími obrazovkami), kteří volají a křičí při těchto papežových slovech. Papež také říká, že Středoafrická republika má v sangu krásné jméno (v sangu „srdce Afriky“) a prosí každého, aby se stal opravdovým srdcem Afriky, které miluje!
Bohoslužba oběti je jednoduchá, řeholnice a laici v tanečním průvodu přinášejí plody země, chléb a víno. Po svatém přijímání má arcibiskup z Bangui krásný projev. Děkuji Svatému otci za jeho věrnost a blízkost v tomto období války a předává mu jako dar ebenový kříž.
Po požehnání z katedrály odcházejí biskupové spolu s diplomaty a vládou. My čekáme a po asi deseti minutách papež jde ven. Vychází z kostela a zde zahajuje večerní setkání s mladými, během které on sám zpovídá. Nakonec vycházíme i my a míříme na parkoviště. Zde za námi přicházejí dva mladí a prosí o požehnání!
Zítra se koná další historický den s bohoslužbou na stadionu.

Frère Jeannot canta il Salmo Responsoriale
Le Frère Jeannot chante le Psaume