sobota 7. listopadu 2015

Válka dál pokračuje ...
Válka dál pokračuje ...
Bohužel, ani po téměř třech letech od začátku nepokojů v této zemi se situace stále nezlepšuje. Zvlášť v Bangui stále dochází k ozbrojeným střetům, k vraždám, především mezi muslimy a nemuslimy. Každá událost se stává příčinou odvety, dalších vražd, rabování a ničení, se smutnými důsledky pro civilní obyvatelstvo, které je nuceno opouštět domovy a to málo, co mají. Musí utíkat a hledat útočiště na různých místech, někde mezi letištěm, misiemi a farnostmi. Na naší karmelitánké misii, kde se v září 2015 dostalo celkové množství uprchlíků pod 2000, je teď s nově příchozími kolem 7400 lidí, kteří prchají ze sousedních čtvrtí, kde dochází k bojům a rabování. Silnice mezi Bangui a Kamerunem přes Bossemptélé (jediná, která umožňuje zásobování hlavního města potravinami, pohonnými hmotami a dalším zbožím) je zablokovaná prakticky už víc než měsíc a půl...
A to má do Bangui za tři týdny přiletět na návštěvu papež František (29. a 30. listopadu)... Ani se neví, jestli bude možné, aby přiletěl, nevíme, jestli se budeme moct do Bangui dostat...
Ve středu odpoledne jsem se vydal na cestu s novými sestrami z Bozoum (s. Lydie, s. Christine a s. Annita), abych je doprovodil při jejich první navštěvě centra diecéze, města Bouar. První zastávku děláme v Baoro, kde společně se sestrami oslavujeme svátek p. Carla. Ve čtvrtek přijíždíme do Bouar, kde se setkáváme s biskupem, sestrami klariskami a dalšími komunitami. Radujeme se ze setkání s P. Mathieu, polským knězem, který byl unesen v listopadu 2014 a propuštěn asi až po třech týdnech. V pátek ráno probíhají další setkání, předáváme léky na klinice a odpoledne se vydáváme v dešti na zpáteční cestu.Silnice je zas o něco horší, mezi Bossemptélé a Bozoum nyní potřebujeme na ujetí 87 km dvě a půl hodiny...
Přijíždíme do Bozoum v 19:15, právě včas na večeři. Přijetí a setkávání se v mnoha komunitách, to je vždy dobré znamení společenství a lásky.


Moto, bidone da 200 litri, bagagli, autista e passeggero... e belle strade
sur la moto: un fut de 200 litres, des bagages, le chauffeur et un passeger... sur des routes très belles


Sr Lydie, Sr Annita et Sr Christine


Il centro per i malnutriti di Maigaro, con suor Giulia
le centre pour les malnurris de Maigaro, avec sr Giulia