pondělí 23. listopadu 2015

Papežova návštěva se blíží...

Papežova návštěva se blíží... 
V neděle 15. listopadu jsem opustil Kamerun, abych se vydal na zpáteční cestu do Středoafrické reubliky.Chcete-li se v Bangui dostat k našemu klášteru Carmel, je nutné absolvovat několik objížděk, abyste se vyhnuli nebezpečným oblastem. Setkávám se na misii s novinářem Maurizio Dischino a s kameramanem Carlo Petruzziello z italské televize TV2000, vyslané sem Italskou biskupskou konferencí. Budou ve Středoafrické republice připravovat reportáže a zpravodajství o návštěvě papeže.V okolí katedrály probíhají přípravné práce, předcházejících návštěvě Františka, která je naplánována na neděli 29. a pondělí 30. listopadu.V těchto dnech jsem dostal mnoho dotazů a e-mailů, v nichž se mě mnozí ptají, jak se na tu návštěvu připravujeme.Je těžké na to odpovídat, protože prožíváme vše od pocitů naděje a vděčnosti za volbu této země, vděčnost za vůli Františka přijet do Bangui až k pocitům frustrace a nutnosti vyrovnat se s pokračujícím násilím v hlavním městě a čelit obecné nejistotě.Jsme napnutí, protože do poslední chvíle nebudeme s jistotou vědět, jestli bude možné, aby se uskutečnila i ta poslední část papežovy africké cesty - do Bangui, přesto že si to papež velmi přeje.Bezpečnost je velmi křehká a i v těchto dnech jsou stále některé čtvrti města dějištěm bojů a dochází v nich k rabování...Musíme myslet na bezpečnost papeže a to není nic snadného... Pak je tu bezpečnost těch, kteří chtějí přijít a účastnit se bohoslužby a oslav v ulicích. A zajistit tuto bezpečnost je ještě obtížnější.V každém případě jsou očekávání veliká. Středoafričané pochopili - od nejvyšších funkcionářů až po nejprostší obyvatele, že návštěva Františka je mimořádná událost. Jde o první cestu Františka do Afriky. Byl to on sám, kdo si přál a trval na tom, navštívit i Středoafrickou republiku.František nemá kouzelnou hůlku, nemá prostředky, jakými disponuje Organizace spojených národů, nemá žádné zbraně.Z lidského hlediska jeho návštěva nevyřeší obrovské problémy Středoafrické republiky, žijící tři roky ve fázi občanské války.Ale přinese s sebou a ztělesní zde přítomnost Krista, přinese svou vášeň pro slabé a trpící, lásku Boha Otce, který nás miluje a odpouští nám.
O
tevře zde v Bangui Svatou bránu v rámci Jubilejního roku milosrdenství, což je zcela výjimečné gesto, které položí tuto zemi do samého středu Milosrdenství.To je důvod, proč doufáme, že přijede. A doufáme, že jeho hlas bude přijatý a bude mu pozorně nasloucháno. Protože věci se mohou změnit. Aby se věci mohly změnit.

Otevře zde v Bangui Svatou bránu v rámci Jubilejního roku milosrdenství, což je zcela výjimečné gesto, které položí tuto zemi do samého středu Milosrdenství.
To je důvod, proč doufáme, že přijede. A doufáme, že jeho hlas bude přijatý a bude mu pozorně nasloucháno. Protože věci se mohou změnit. Aby se věci mohly změnit.
Bangui

si rivedono le immagini registrate in questi giorni con i confratelli carmelitani

Maurizio Dischino

Si fa il pieno
On fait le plein de carburant
SMS v sango, oznamující příjezd Františka, posla míru, do SAR.
un SMS che annuncia in Sango l'arrivo di Papa Francesco in Centrafrica, messaggero di Pace
Un SMS qui annonce en Sango l'arrivée de Pape François en RCA, messager de Paix