sobota 18. července 2015

Maria (Miriam), Královna Karmelu


Maria (Miriam), Královna Karmelu

Proběhl další týden v duchu cestování a řady různých setkání.Minulou neděli odpoledne, zatímco jsem měl jednání se členy farního výboru Iustitia et pax (Spravedlnost a mír), přišel na misii veliký zástup žen, zahalených do typicky muslimského oblečení.Byly to ženy z asi 250 muslimských rodin, které nyní žijí v Bozoum. Muži jsou tu vidět jen velmi výjimečně, mnoho jich minulý rok během válečného období muselo uprchnout. Osamělé ženy teď dělají co je v jejich silách, aby se co nejlépe postaraly o své děti. Snažíme se jim trochu pomáhat, nakolik je to v našich silách. A ony nám dnes přišly poděkovat!

Zůstaly jsme chvíli společně s nimi v přátelském hovoru a na závěr jsme všichni poděkovali Bohu za ochranu a pomoc. Právě teď dokončují měsíc Ramadán, období modliteb a půstu. Při příležitosti oslav konce tohoto měsíce pokání jsme se rozhodli dát každé rodině trochu rýže, trochu cukru a mýdlo.Je to malý krůček k budování atmosféry míru a usmíření, v naději, že povede k urychlení návratu míru. Krůček ke zmírnění těžkostí alespoň některým z těch, kteří museli uprchnout nebo ztratili v lednu a únoru 2014 všechno, co měli. V pondělí odpoledne jsem odjel do Bouar a nazítří ráno jsem pak pokračoval do Bangui. Na letišti jsem se přivítal s o. Anastasio a o. Davide a dvěma indickými sestrami, které budou pokračovat na cestě do Yole. Přiletěl také Carlo Polazzini, dlouholetý přítel karmelitánských misí a Giancarlo Cencio, který přijíždí proto, aby několik týdnů vypomáhal v Bozoum studentům naší školy sv. Augustina při přípravách na maturitní zkoušku.

Středu ráno jsme věnovali palmové plantáži našeho karmelitánského kláštera v Bangui. Existuje tu už více než 15 let, zakládal ji s velkou odvahou o. Anastasio. Je to více než 100 hektarů, na kterých jsou vysazené palmy, káva, kakao, lesní stromy, chovají se tam hospodářská zvířata. Vyrostly tam zeleninové zahrady a školky mladých stromků. Snažíme se dávat této zemi a Středoafričanům kolem Karmelu šance, aby se učili převzít odpovědnost a zároveň pomáhat lidem efektivně zvládat zemědělské práce. Obtíže jsou obrovské (četné krádeže, požáry, přítomnost tisíců uprchlíků). Je těžké řídit tento projekt tak, aby byl ekonomicky životaschopný, nyní funguje spíše díky podpoře mnoha štědrých lidí.

Čtvrtek je dnem velkého svátku Panny Marie Karmelské. Kolem roku 1100 se někteří vracející se rytíři z křížových výprav uchýlili do životu v tichu a modlitbách na hoře Karmel v Izraeli. A tady si zvolili jako svou průvodkyni, matku a sestru - Marii, Matku Ježíše.Pro nás karmelitány je to veliký svátek. Oslavovali jsme ho i v Bangui, v našem klášteře zasvěceném Panně Marii Karmelské, ve společenství kněží a našich mladých spolubratrů. V dopoledních hodinách prošel dlouhý průvod, provázený modlitbou růžence směrem na palmovou plantáž, odpoledne se slavila eucharistie. Účastnili se jí s námi i apoštolský nuncius a množství lidí, zněly krásné písně, tance a vše bylo naplněno atmosférou jednoty v modlitbě. Kéž nad námi všemi Maria (Miriam, jak říkají muslimové) rozprostře svůj plášť!
l'albero del cacao, con un frutto ed i fiori
l'arbre du Cacao, avec un fruits et des fleurs


Žádné komentáře:

Okomentovat