sobota 30. května 2015

Neděle 24. května: Velký svátek Letnic!


Neděle 24. května: Velký svátek Letnic!
Slavíme vzpomínku na seslání Ducha svatého na Marii a apoštoly. I v Bozoum... a je to velká oslava, s hojnou účastí lidí. Katechumeni obdrží olej, znamení síly, kterou Bůh dává na cestě ke křtu. Také se slavila jedna svatbu. A je to zvláštní svatba: křesťan si bere muslimku! V této době napětí a nenávisti je dobré vidět, že existují lidé, kteří se přenesou přes všechny spory a mají odvahu k tak krásné volbě.
Svátek Letnic, kdy apoštolové dostali dar jazyků, mi připomíná i lidi, kteří mi pomáhají při překladu blogu: Regina pro němčinu, otce Raffaela pro angličtinu, otce Juana pro španělštinu a Martina, Terezii a Ludmilu pro češtinu. Díky za váš čas!
Toto období, kromě prvních dešťů, je také časem zrání manga. Velmi dobré ovoce, které je požehnáním v této době, kdy se začíná pracovat na polích a kdy jídlo ubývá. Je to velkorysý strom, který svými plody obdarovává jak děti, tak i dospělé.
Rádiová anténa nyní stojí na kopci u sester a z výšky 50 metrů bude přenášet, doufejme, dobré zprávy do okolí a bude pomáhat lidem získávat informace a formaci.
Během tohoto týdne jsme také začali distribuovat potravinovou pomoc od PAM (pobočka FAO-Organizace pro výživu a zemědělství OSN) do škol v naší oblasti: více než 14 000 dětí ze šedesáti základních škol obdrží rýži, fazole, olej a sůl, což jim pomůže i v tom, aby mohly chodit do školy.
V novinových stáncích je už třetí číslo novin z Bozoum, "Saint Michel", které si můžete přečíst zde (zdarma!): Https://drive.google.com/file/d/0B8xHb5_hvSzRZEtZRjQ3c0sxM1k/view?usp=sharing
A konečně děkuji všem těm, kteří mi různými způsoby gratulovali a modlili se za mě. Středa byla den mých narozenin, a také výročí mého kněžského svěcení!
Jak se říká zde: MERCI NA NZAPA (Bohu díky!).Žádné komentáře:

Okomentovat