sobota 30. května 2015

Neděle 24. května: Velký svátek Letnic!


Neděle 24. května: Velký svátek Letnic!
Slavíme vzpomínku na seslání Ducha svatého na Marii a apoštoly. I v Bozoum... a je to velká oslava, s hojnou účastí lidí. Katechumeni obdrží olej, znamení síly, kterou Bůh dává na cestě ke křtu. Také se slavila jedna svatbu. A je to zvláštní svatba: křesťan si bere muslimku! V této době napětí a nenávisti je dobré vidět, že existují lidé, kteří se přenesou přes všechny spory a mají odvahu k tak krásné volbě.
Svátek Letnic, kdy apoštolové dostali dar jazyků, mi připomíná i lidi, kteří mi pomáhají při překladu blogu: Regina pro němčinu, otce Raffaela pro angličtinu, otce Juana pro španělštinu a Martina, Terezii a Ludmilu pro češtinu. Díky za váš čas!
Toto období, kromě prvních dešťů, je také časem zrání manga. Velmi dobré ovoce, které je požehnáním v této době, kdy se začíná pracovat na polích a kdy jídlo ubývá. Je to velkorysý strom, který svými plody obdarovává jak děti, tak i dospělé.
Rádiová anténa nyní stojí na kopci u sester a z výšky 50 metrů bude přenášet, doufejme, dobré zprávy do okolí a bude pomáhat lidem získávat informace a formaci.
Během tohoto týdne jsme také začali distribuovat potravinovou pomoc od PAM (pobočka FAO-Organizace pro výživu a zemědělství OSN) do škol v naší oblasti: více než 14 000 dětí ze šedesáti základních škol obdrží rýži, fazole, olej a sůl, což jim pomůže i v tom, aby mohly chodit do školy.
V novinových stáncích je už třetí číslo novin z Bozoum, "Saint Michel", které si můžete přečíst zde (zdarma!): Https://drive.google.com/file/d/0B8xHb5_hvSzRZEtZRjQ3c0sxM1k/view?usp=sharing
A konečně děkuji všem těm, kteří mi různými způsoby gratulovali a modlili se za mě. Středa byla den mých narozenin, a také výročí mého kněžského svěcení!
Jak se říká zde: MERCI NA NZAPA (Bohu díky!).neděle 24. května 2015

Sůl a olej...


Sůl a olej...
V těchto týdnech jsme se přiblížili ke konci výuky katechismu pro děti, mládež a dospělé. Katechismus pro děti je rozdělen do pěti let, křest je ve čtvrtém a biřmování v pátém roce.
Každý rok příprav je označen malým znamením. Pro první ročník je to medaile, pro druhý sůl (což v předkřestních obřadech znamená "chuť" žít v Kristu), pro třetí pak olej katechumenů. A tak během těchto neděl, po malém ověření znalostí, žadatelé obdrží jedno z těchto znamení. Neděle 17. května byla ve znamení INGO (což znamená v sangu sůl).
V pondělí jsem odjel do Bouar, kde jsme v úterý měli velké setkání Komise "Pro spravedlnost a mír" se všemi dvanácti farnostmi diecéze. Je to už téměř tři roky, během kterých nebylo možné sejít se společně; setkání bylo velmi zajímavé z hlediska výměny informací, ale také zkušeností a "bojů", které prožíváme v nasazení se pro spravedlnost a mír.
Další den jsem zůstal v Bouaru, abych začal workshopy místní Charity s CRL (Charita USA), zahajovali jsme projekt Kooperace spořitelen a mikroúvěrů, který pomůže mnoha lidem zlepšit spoření a získat půjčky.
Ve čtvrtek odpoledne jsem byl na setkání s představenými semináře v Bouar (společný seminář karmelitánů, kapucínů a diecéze). Více než 200 mladých lidí (od konce základní školy až po gymnázium) tu jsou vzděláváni a je jim nabídnuta formace. Mnoho energie je tu vydáváno pro jejich vzdělání! Někteří se mohou stát později řeholníky a kněžími, někteří se rozhodnou pro jinou cestu. Ale všichni mají možnost prožít silnou náboženskou a lidskou zkušenost.
V pátek se konečně vracím do Bozoum, kde najdu milé překvapení: anténu pro rádio! Bude se tedy konat rozhlasové vysílání z farnosti Bozoum! V nadcházejícím týdnu bude pokračovat práce na instalaci a doufáme, že začneme s vysíláním do konce června!
Zítra, v neděli 24. května se rozloučíme se sestrou Grazianou, která se po 28 letech strávených službou v Africe vrací do Itálie. Za pár měsíců nás opustí i další sestry františkánky, bohužel! Ale v srpnu přijedou Milosrdné sestry, které tak zajistí kontinuitu a ženský dotek, který životu farnosti dodává vůni něhy a milosrdenství.


Suor Solange (voce) e suor Chiara (chitarra)

Suor Grazianasobota 16. května 2015

Dobrý den!
Dobrý den!
Pondělí začíná setkáním s novým pracovníky spořitelny v Bozoum. Je to třináct lidí, kteří přišli, aby se čtyři dny učili, jak funguje řízení fondu a marketing.
Jsou nadšení;  mluvím s nimi o situaci v zemi a o tom, jak jejich role může být důležitá pro mnoho lidí, kteří chtějí spořit, a získat nějaké úroky pro zlepšení svého života.
Právě tento týden jsme udělali malý výzkum situace. V Bozoum je členů spořitelny 2 700. Velmi vysoké číslo pro město s méně než 20 000 obyvateli!
V pondělí je také závěrečný den Fóra v Bangui. Celý týdne šest set lidí z celé země společně diskutovalo a hledalo cestu k míru. Mnoho slov, trocha naděje... Také gratulace... ale i obavy, když si hned na začátku blahopřejí některé instituce a určití "vysocí představitelé"! Uvidíme! Ale už závěrečný den je poznamenán střety a protesty, střelbou a explozemi ...
V úterý ráno v 5,00 odjíždím do Bangui a doufám, že cesta bude klidná. Přijíždím do Bangui bez problémů na 11,00, a po několika schůzkách jdu na letiště přivítat otce Daniela Corti, mladého kněze z Toskánska, který bude v komunitě v Baoro.
Druhý den jsme vyrazili do Baora, kam jsme přijeli ve večerních hodinách. Zde nás přivítali otec Lionello a otec Dieudonné. Před večeří jsme se shromáždili, abychom "slavnostně" obnovili komunitu, která naváže na svou cestu po náhlé smrti otce Renata, který zemřel v březnu.
Ve čtvrtek tady ve Středoafrické republice slavíme Nanebevstoupení Páně. Odjíždím v 6,00 z Baoro a po kávě u sester v Bossemptele přijíždím do Bozoum před 10,00 díky novému vozu, který nám konečně dorazil! Děkujeme všem našim přátelům a naší Procuře!
V těchto dnech jsou biskupové Středoafrické republiky v Římě. Každých pět let se koná tzv. návštěva "ad limina". Biskupové navštěvují různé římské kongregace, připravují zprávy o místní církvi, a také přivádějí jako by místní církev k církvi univerzální a naopak. Včera, v pátek, se biskupové setkali s papežem, který povzbudil církev ve Středoafrické republice v této těžké době. Zve nás k prohloubení života z evangelia, které by bylo stále živěji přítomno v našem životě.

la chiesa di Baoro
l'eglise de Baoroneděle 10. května 2015

Květen 2015Květen 2015
Začal měsíc květen. Blížíme se ke konci školního roku, a je tu také měsíc Panny Marie a růženec, tato jednoduchá a pokorná modlitba, pro prosté a pokorné lidi, která nám dovoluje procházet se mezi krásami Božích tajemství.
V těchto dnech konečně začalo Fórum v Bangui: okamžik zahájení - očekávaný celé dlouhé měsíce! Asi 600 delegátů z celé země diskutuje a mluví na téma pokusit se vyvést zemi z propasti, v níž se nachází. Naděje je velká, ale zůstávají pochybnosti a nejistoty. Je nutné mít poctivost a jít ke kořenům problémů a je třeba mít také odvahu ke změně...
V pondělí jsme společně se sestrami slavili narozeniny otce Enrica Redaelli. Jsou tu s námi i Mario ("super Mario", údržbář schopný opravit prakticky cokoli) a jeho manželka Luigina, která nám pomáhá obohatit stůl nějakou tou dobrotou typickou pro její rodný kraj v Itálii: Emilia Romagna. Podařilo se nám chytit velkou rybu, vynikající "capitain", kterou jsme ulovili v řece Ouham tady v Bozoum.
V úterý odjíždím s nevládní organizací CRL (Caritas z USA) do Bocaranga a Ndim. Je to příležitost setkat se s lidmi a misionáři, kteří pracují dále na severu. Probíráme s nimi mimo jiné zdravotnický projekt, který umožňuje hradit náklady za návštěvy u lékaře a porody pro několik tisíc žen, je možné v rámci něj zajistit  invalidní vozíky pro tělesně postižené a dále potraviny pro podvyživené a lékařskou péči pro nejchudší. Všechno toto je realizováno díky pomoci vlády České republiky. Rovněž jsem předložil návrh CRS pomáhat lidem vytvářet malé skupiny pro spoření a mikroúvěry...
V těchto dnech tu projíždí mnoho organizací, agentury a "modré přilby" OSN... 
Mnoho a mnoho pohybu... a my doufáme, že se dostaví i nějaké výsledky!
 
Un "CAPITAIN" (Later Niloticus, o Persico del Nilo) pescato a Bozoum: 120 cm e 45 kg di peso...
un "CAPITAINE" (Later Niloticus) pris dans l'Ouham à Bozoum: 120 cm et 45 kg de poids!


Mario e Luigina

Missione Caschi Blu: dalla Bolivia, dall'Egitto, dallo Zambia


Buon compleanno
Joyeux Anniversaire

neděle 3. května 2015

Pracovat nebo nepracovat...?


Pracovat nebo nepracovat...?
Minulý týden jsem psal o spoustě ujetých kilometrů... zapomněl jsem uvést, kolik jich bylo: 2300 km...
Předchozí neděli jsem strávil v naší komunitě Yaoundé. Bratři tam slavnostně vítali převora - P. Marco Gazzoli. V odpoledních hodinách si oblékli tradiční oděv králů: pestrobarevný kabát a berlu z ebenového dřeva. Milá příležitost k setkání s mládeží ze zdejší komunity. Marco sem dorazil před několika měsíci.
V pondělí ráno se vydáváme z Kamerunu zpět do Středoafrické republiky. Konečně přijíždíme v 17 hodin do Bouar, po téměř 900 km.
V úterý tam mám několik setkání, také s americkou nevládní organizací CRS, s níž diskutujeme o spolupráci ohledně projektu mikrokreditů.
Ve středu vyjíždím z Bouar, brzy dojíždíme dlouhý konvoj, minimálně sta kamionů, které blokují silnici. Předjíždím je, ale stejně jako ostatní se ocitám před závorou, kterou tu postavili neoprávněně někteří mladí lidé z města. I já jako všechny nákladní vozy jsem povinen zaplatit. Když už mohu po chvíli pokračovat dál, s úžasem sleduji na protější straně obrněný vůz vojáků OSN - Modrých přileb (MINUSCA). Na vozech sedí vojáci, vše kolem sledují, dobře se baví a nic proti tomu, co vidí, nedělají! Bohužel je to velmi symbolický obraz těchto dnů zde a přítomnosti vojáků OSN ve Středoafrické republice: mnoho médií, mnoho vojáků (je jich v zemi teď přes 10.000), vše stojí mnoho a mnoho peněz a výsledky chabé...
Ve středu k večeru přijíždím do Bozoum, kde s radostí sleduji děti z našich škol a mé lidi.
Dnes, 1. května, si zorganizovali učitelé sváteční den. Druhý den během mše žehnám nástroje, které lidé používají k práci. Přinesli je s sebou a hrdě rozložili před oltář: motyky, psací a školní potřeby, knihy, talíře a nádobí, jehly a nůžky, taky semena...
Barriera a Bouar:  i giovani bloccano la strada, sotto gli occhi divertiti dei Caschi Blu
à Bouar, les jeunes bloquent la route et raquetent les camions, sous les yeux amusés des Casques Bleus